Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/210/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szymkach powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1969, sygn. 1-6; Komisje GRN 1965-1970, sygn.7 -10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 11-19; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, odpraw sołtysów, zebrań wiejskich 1958- 1971 sygn.20-22; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 23-25; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 26-33. Liczba jednostek w zespole: 33
4/211/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Topolanach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1957, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.3; Protokoły zebrań wiejskich 1955-1959, sygn. 4; Protokoły zebrań Gromadzkiego Komitetu FJN 1955-1957, sygn. 5; Budżet gromady 1956, sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/212/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tykocinie powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-16; Komisje GRN 1956-1972, sygn.17 -26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 27-43; Ankiety radnych GRN 1967-1968, sygn. 44; Protokoły narad aktywu gromadzkiego, zebrań wiejskich, narad sołtysów 1956-1971, sygn. 45-47, 49; Wybory sołtysów 1964-1971, sygn. 48; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 50-51; Budżet gromady 1954-1971, sygn. 52-68; Plany rozwoju gromady 1962-1966, sygn. 69; Plany gospodarcze1962-1971, sygn. 70-73; Osiągnięcia gospodarcze 1965-1968, sygn. 74; Statystyka GRN 1965, sygn. 75; Zabytki architektoniczne1956-1958, sygn. 76. Dopływ z dnia 30.04.2008r. Nab.3020/2008r. 1 j.a.-0,01 mb Liczba jednostek w zespole: 77
4/213/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Waliłach-Stacji powiat Białystok 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1956-1968, sygn. 1-14; Komisje GRN 1958-1968, sygn.15 -21; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968, sygn. 22-35; Plany i zadania gospodarcze 1962-1967, sygn. 36, 38-39; Plany rozwoju wsi 1966-1967, sygn. 37; Budżet gromady 1964-1967, sygn. 40-43; Wypisy z rejestru gruntów 1960-1961, sygn. 44. Liczba jednostek w zespole: 44
4/214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wasilkowie powiat Białystok 1961-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1971, sygn. 1-18; Komisje GRN 1962-1970, sygn.19 -30; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1971, sygn. 31-48; Plany gospodarcze. Programy rozwoju rolnictwa 1964-1971, sygn. 49-51; Kontrola zewnętrzna 1968-1972, sygn. 52-53; Protokoły zebrań wiejskich 1970-1972, sygn. 54-55; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 56-63; Program działalności społeczno-gospodarczej 1965, sygn. 64. Rejestr mieszkańców 1962-1972[1973-1977] 1 j.a-0,02 mb- nab.3635/2017r. Liczba jednostek w zespole: 65
4/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiejkach powiat Białystok 1955-1956 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1956, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1956, sygn.2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/216/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zabłudowie powiat Białystok 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959-1972, sygn. 1-3; Komisje GRN 1960-1963, sygn.4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1967, sygn.5-6; Kontrola zewnętrzna 1969-1972, sygn. 7; Budżet gromady 1964-1972, sygn. 8-15; Liczba jednostek w zespole: 15
4/217/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Załukach powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/218/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Złotorii powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1972, sygn. 1-7; Komisje GRN 1965-1972, sygn.8-12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn.13-19; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań sołtysów 1965-1971, sygn. 20-21; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1972, sygn. 22; Protokoły zebrań wyborczych Gromadzkiego Komitetu FJN 1969, sygn. 23; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 24-25, 39; Budżet gromady 1954-1971, sygn. 26-36; Plany gospodarcze 1961-1971, sygn. 37; Materiały dotyczące realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR 1970, 38. Liczba jednostek w zespole: 39
4/219/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwierkach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1959, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.6; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 7-11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/220/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żukach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1959, sygn. 2-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.4; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 5-9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/221/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Babikach powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn.1-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1971, sygn.6-10,50; Protokoły wspólnych posiedzeń komisji GRN 1963-1967, sygn. 11; Komisje GRN 1962-1968, sygn. 12-15; Ankiety kandydatów na radnych GRN i PRN 1969, sygn. 16; Protokoły zebrań konsultacyjnych kandydatów na radnych WRN, PRN, GRN 1969, sygn. 17; Ankiety radnych GRN 1965-1969, sygn. 18, 49; Sołtysi 1964, 1967, 1970, 1963-1971, sygn. 19-20; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego i zebrań wiejskich 1963-1971, sygn. 21-22; Plany gospodarcze 1960-1967, sygn. 23-24; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1968-1969, sygn. 25; Kontrola zewnętrzna 1959-1972, sygn. 26-28, 48; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 29-46; Statystyka 1968-1970, sygn. 47. Liczba jednostek w zespole: 50
4/222/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bombli powiat Sokółka 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-5; Komisje GRN 1964-1972, sygn. 6-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1963-1972, sygn. 9-10; Ankiety kandydatów na radnych GRN i PRN 1969, sygn. 11; Protokoły spotkań kandydatów na radnych GRN i PRN 1969, sygn. 12; Analiza działalności radnych i członków komisji GRN 1970, sygn. 13; Sołtysi 1967, 1970, sygn. 14-15; Protokoły zebrań wiejskich 1966-1970, sygn. 16-17; Plany gospodarcze 1960-1970, sygn. 18-19; Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 20-21; Budżet gromady 1959-1971, sygn. 22-35; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 36; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 37. Dopływ z dn. 20-05-2011r. Nab. 3359/2011r., 1969-1972; 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 38
4/223/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czuprynowie powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn.1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957, 1969, sygn. 3; Budżety gromady 1954-1959, sygn. 4-9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górce powiat Sokółka 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn.1-5; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn.11-13; Sołtysi 1961-1970, sygn. 14-16, 41; Wybory do sejmu i rad narodowych w 1965r., sygn. 17; Protokoły zebrań konsultacyjnych wyborców z kandydatami na radnych 1969, sygn. 18; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 19; Wybory do sejmu i rad narodowych w 1969r. 1969, sygn. 20; Protokoły zebrań wiejskich 1961- 1972, sygn. 21-23; Zadnia gospodarcze poszczególnych wsi 1961, sygn. 24; Plany gospodarcze gromady 1964-1972, sygn. 25-26; Kontrola zewnętrzna 1964-1967, sygn. 27; Budżety gromady 1959-1971, sygn. 28-40; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn. 42; Ankiety radnych 1969, sygn. 43. Dopływ z dn. 2008-10-03; nab.3082/2008r., 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 44
4/225/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowie powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-7; Komisje GRN 1962-1969, sygn. 8-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972, sygn.11-16; Sołtysi 1962-1971, sygn.17-20; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1962, 1971, sygn. 21; Gromadzki Komitet FJN 1961-1963, sygn. 22; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 23; Protokoły spotkań konsultacyjnych kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 24; Protokoły zebrań wiejskich 1967-1970, sygn. 25-26; Zadania gospodarcze poszczególnych wsi gromady 1961, sygn. 27; Plany gospodarcze gromady 1970-1971, sygn. 28; Kontrola zewnętrzna 1959-1969, sygn. 29; Sprawozdania z działalności GRN 1971, sygn. 30; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 31-44; Spisy rolne 1969-1971, sygn. 45-47; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 48; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 49. Liczba jednostek w zespole: 49
4/226/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowszczyźnie powiat Sokółka 1954-1972 [1973-1980] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-7; Komisje GRN 1961-1972, sygn. 8-12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972, sygn.13-17; Protokoły spotkań konsultacyjnych kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 18; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 19; Sołtysi 1961-1970, sygn.20 -22; Protokoły zebrań wiejskich 1961-1971, sygn. 23; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 24; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967-1970, sygn. 25; Kontrola zewnętrzna 1963-1970, sygn. 26-27; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 28-44; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn. 45; Ankiety radnych GRN, sygn. 46. Dopływ z dn. 2008-10-03; nab.3083/2008r., 5 j.a.-0,06 mb. Liczba jednostek w zespole: 51
4/227/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamionce Starej powiat Sokółka 1954-1972 [1984] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-5; Komisje GRN 1961-1972, sygn. 6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972, sygn.11 -15; Sołtysi 1967-1970, sygn. 16-17; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 18; Protokoły spotkań kandydatów na posłów i radnych a wyborcami 1969, sygn. 19; Protokoły zebrań wiejskich 1960-1970, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna 1967-1972, sygn. 21; Budżety gromady 1955-1971, sygn. 22-38; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 39; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 40. Dopływ z dn. 2008-10-03; nab.3080/2008r., 2 j.a.-0,03 mb. Dopływ z dn. 2009-07-22; nab.3183/2009r., 2 j.a.-0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 44
4/228/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Korycinie powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-9; Komisje GRN 1958-1972, sygn.10-14; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1972, sygn.15 -23; Wybory do rad narodowych w 1956r. 1965, sygn. 24; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 25, 60; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 26; Wybory do Sejmu w 1972r., 1972, sygn. 27; Sołtysi 1959-1971, sygn.28-29; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1959-1971, sygn. 30; Protokoły zebrań wiejskich 1961-1972, sygn. 31-32; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1960-1969, sygn. 33; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 34; Sprawozdania i informacje z działalności GRN 1970, sygn. 35; Kontrola zewnętrzna 1960-1970, sygn. 36-38; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 39-54; Narodowy spis powszechny 1970, sygn. 55; Program działalności kółek rolniczych na terenie gromady 1967, sygn. 56; Placówki upowszechniania kultury 1970, sygn. 57; Analiza stanu produkcji rolnej we wsiach gromady 1968, sygn. 58; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 59. Liczba jednostek w zespole: 60
4/229/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krasnem Folwarcznem powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1956, 1958-1959 sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2; Budżety gromady 1954-1959, sygn. 3-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/230/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krynkach powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn.1-8; Komisje GRN 1955-1972, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1971, sygn. 14-21; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami, Ankiety kandydatów na radnych 1969, sygn. 22-23; Sołtysi 1961, 1964, 1967, 1970, 1961-1970, sygn. 24-25; Protokoły zebrań wiejskich 1970-1972, sygn. 26; Plany gospodarcze na lata 1966-1972, sygn. 27; Kontrola zewnętrzna 1958-1972, sygn. 28-29; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 30-47; Rejestr mienia opuszczonego / pożydowskiego/ osiedla Krynki 1958, sygn. 48; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1961-1972, sygn. 49; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 50 Liczba jednostek w zespole: 50
4/231/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuźnicy powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn.1-8; Komisje GRN 1955-1972, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971, sygn. 14-21; Sołtysi 1963-1971, sygn. 22-24; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami, Ankiety kandydatów na radnych 1969, sygn. 25-26; Gromadzki Komitet FJN 1965-1967, sygn. 27-29; Protokoły zebrań wiejskich 1963-1971, sygn.30-31; Plany gospodarcze na lata 1960-1970, sygn. 32-33; Kontrola zewnętrzna 1960-1971, sygn.34-35; Budżety gromady 1954-1971, sygn.36-53; Spis powszechny w 1960r. 1960, sygn. 54; Statystyka rolna 1962-1966, sygn. 55; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 56; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 57 Liczba jednostek w zespole: 57
4/232/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrej Górze powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954- 1959 sygn.1-2; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN 1955-1958, sygn. 3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.4; Budżety gromady 1954-1959, sygn. 5-10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozedrance Starej powiat Sokółka 1954-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-8; Komisje GRN 1958, 1960-1972, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 14-20; Sołtysi 1968, 1964, 1967, 1970, sygn. 21-22; Protokoły zebrań wiejskich 1959-1967, 1970-1972, sygn. 23-24; Gromadzki Komitet FJN 1965-1967, sygn. 25; Protokoły odpraw sołtysów 1959-1962, 1970-1971, sygn. 26; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 27; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 28; Ankiety dotyczące młodzieży 1971, sygn. 29; Kontrola zewnętrzna 1958-1972, sygn. 30; Sprawy archiwum zakładowego 1969-1972, sygn. 31; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 32-33; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 34-51; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn. 52; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 53. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3072/2008r., 10 j.a.-0,14 mb. Liczba jednostek w zespole: 63
4/234/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sidrze powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn.1-9; Komisje GRN 1960-1972, sygn.10 -13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971, sygn. 14-20; Ankiety radnych GRN 1965, sygn. 21; Wybory do Sejmu i rad narodowych 1969, sygn. 22-23; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 24; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 25; Sołtysi 1964-1971, sygn. 26-27; Protokoły zebrań wiejskich 1961-1972, sygn. 28-29; Sprawozdanie z działalności GRN 1966-1967, sygn. 30; Kontrola zewnętrzna 1959-1972, sygn. 31-33; Plany gospodarcze gromady 1960-1967, sygn. 34; Wiejskie plany rozwoju rolnictwa 1968-1969, sygn. 35; Statystyka 1967-1970, sygn. 36; Kultura 1970, sygn. 37; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 38-54; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn. 55; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 56. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3071/2008r., 1 j.a. - 0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 57
4/235/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokolanach powiat Sokółka 1959-1972 [1973-1974] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn.1-5; Komisje GRN 1965-1972, sygn.6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 11-17; Sołtysi 1964- 1972, sygn. 18-20, 40; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 21; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 22; Protokoły zebrań wiejskich 1967-1971, sygn. 23-24; Zespół do spraw użytkowania ziemi 1972, sygn. 25; Kontrola zewnętrzna 1970-1972, sygn. 26; Plany gospodarcze gromady 1960-1968, sygn. 27; Budżety gromady 1959-1971, sygn. 28-39; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn. 41; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 42 Dopływ z dn. 2008-09-30, nab.3070/2008r. 5 j.a. - 0,08 mb. Liczba jednostek w zespole: 47
4/236/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokółce 1961-1972 [1973-1976] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1962-1971, sygn.1-10; Komisje GRN 1962-1972, sygn.11-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1971, sygn. 16-19; Sołtysi 1964- 1970, sygn.20-21; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 22; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 23; Gromadzki Komitet FJN 1963-1965, sygn. 24; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1964-1965, sygn. 25; Protokoły zebrań wiejskich 1962-1971, sygn. 26; Kontrola zewnętrzna 1962-1971, sygn. 27-28; Plany gospodarcze gromady 1961-1969, sygn. 29-30; Budżety gromady 1961-1971, sygn. 31-41; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1962-1972, sygn. 42; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 43. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab.3068/2008r. 8 j.a. - 0,14 mb. Liczba jednostek w zespole: 51
4/237/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szudziałowie powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-6; Komisje GRN 1961-1972, sygn.7-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 11-13; Sołtysi 1964- 1965, 1970, sygn.14, 43; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn.15; Gromadzki Komitet FJN 1961-1963, sygn.16; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn.17; Protokoły zebrań wiejskich 1962-1972, sygn.18; Informacje o działalności Prezydium GRN 1967, sygn. 19; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 20-22; Plany gospodarcze gromady 1960-1966, sygn.23; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 24-40; Statystyka rolna 1969, 1971, sygn. 41-42; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 44; Komisja mandatowa GRN 1971, sygn. 45; Ankiety radnych GRN 1969, sygn.46. Liczba jednostek w zespole: 46
4/238/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesiu powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn.1-6; Komisje GRN 1960-1970, sygn.7-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1971, sygn. 12-15; Sołtysi 1960-1970, sygn.16-17; Informacje o działalności radnych i członków komisji GRN 1971, sygn. 18; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn.19; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 20; Gromadzki Komitet FJN 1966-1970, sygn.21; Protokoły zebrań wiejskich 1960-1971, sygn.22-23; Kontrola zewnętrzna 1961-1971, sygn. 24-25; Plany gospodarcze gromady 1960-1971, sygn.26-27, 29; Plany rozwoju gromady 1965, sygn.28; Budżety gromady 1954-1971, sygn.30-46; Statystyka 1960, 1970, 1967, sygn. 47-49; Statystyka rolna 1959- 1970, sygn. 50-57; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn.58; Ankiety radnych GRN 1969, sygn.59. Liczba jednostek w zespole: 59
4/239/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zdrojach powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954- 1959 sygn.1-2; Komisje GRN 1955-1956,1959 sygn. 3-4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.5; Kontrola zewnętrzna 1958-1959, sygn. 6; Budżety gromady 1954-1958, sygn.7-11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płonce Kościelnej powiat Łapy 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 9-17; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 18-23; Sołtysi 1960-1972, sygn. 24-25; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1962-1972, sygn. 26; Protokoły zebrań wiejskich 1962-1972, sygn. 27; Kontrola zewnętrzna 1963-1967, sygn. 28; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 29; Budżety gromady 1954-1968, sygn. 30-41; Statystyka 1964, 1966-1967, sygn. 42. Liczba jednostek w zespole: 42
4/241/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Goniądzu powiat Mońki 1950-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950- 1972 sygn.1-11; Komisje GRN 1965-1972, sygn. 12-17, 34 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn.18-27; Samorząd mieszkańców 1968, sygn. 28; Protokoły zebrań mieszkańców 1971, sygn. 29-30; Kontrola zewnętrzna 1962-1973, sygn.31-32; Plany gospodarcze 1962-1968, sygn. 33. Liczba jednostek w zespole: 34
4/242/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Knyszynie powiat Mońki 1950-1973 [1974-1978] 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950- 1972 sygn.1-10, 56; Komisje GRN 1964-1972, sygn. 11-24; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn.25 -38, 57; Protokoły narad pracowników Biura Miejskiego, sołtysów i dzielnicowych 1964-1969, sygn. 39; Protokoły narad sołtysów 1972, sygn. 40; Samorząd mieszkańców 1968-1969, sygn. 41; Front Jedności Narodu 1963-1970, sygn. 42; Protokoły zebrań aktywu społecznego 1967-1969, sygn. 43; Protokoły zebrań mieszkańców 1964-1969, sygn. 44; Protokoły zebrań wiejskich 1972, sygn. 45; Kontrola zewnętrzna 1966- 1973, sygn. 46- 48; Budżet miasta 1964-1969, sygn. 49-54; Plany gospodarcze 1960-1968, sygn.55. Liczba jednostek w zespole: 57
4/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bajkach Starych powiat Mońki 1957-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1961, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1957, 1960-1961 sygn. 2-3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białosukni powiat Mońki 1958-1961 [1963] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1961, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1961 sygn. 2. Dopływ z dn. 2009-09-04; nab.3195/2009r. 1 j.a.-0,01 mb. (książka meldunkowa wsi Gurbicze 1958-1961 [1963] Liczba jednostek w zespole: 3
4/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długołęce powiat Mońki 1955-1977 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1968, sygn.1-4; Komisje GRN 1963-1968, sygn. 5-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968 sygn.7-10; Plany gospodarcze 1962-1966, sygn. 11; Kontrola zewnętrzna 1966-1969, sygn. 12; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1968, sygn. 13. Dopływ z dnia 2009-05-28; nab.3170/2009r. 27 j.a.-0,45 mb. Liczba jednostek w zespole: 40
4/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dolistowie Starym powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1970, sygn.1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1969, sygn.4 -5; Sołtysi 1964-1972, sygn. 6-7; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1972, sygn. 8-9; Gromadzki Komitet FJN 1968-1969, sygn. 10; Kontrola zewnętrzna 1968-1970, sygn. 11; [brak j.a. o sygn. 11]; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 12; Budżety gromady 1967-1971, sygn. 13-15; Kontrola zewnętrzna, 1969-1972, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 15
4/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Downarach powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1965-1969, sygn.1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1972, sygn.3-7, 18; Komisje GRN 1968-1972, sygn. 8-10, 17; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 11-12, 16; Sołtysi 1971, sygn. 13; Protokoły zebrań wiejskich 1970-1972, sygn. 14-15. Liczba jednostek w zespole: 18
4/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziękoniach powiat Mońki 1957-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1957- 1971, sygn.1-4, 34; Komisje GRN 1957-1971, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1957 1962-1971, sygn.9-14; Protokoły narad aktywu gromadzkiego 1967-1971, sygn. 15; Protokoły zebrań wiejskich 1967-1971, sygn. 16; Protokoły narad sołtysów 1967-1971, sygn. 17; Wybory sołtysów 1964-1971, sygn. 18; Gromadzki Komitet FJN 1968-1970, sygn. 19; Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 20-21, 33; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1965-1971, sygn. 22; Budżety gromady 1963-1969, sygn. 23-28; Plany gospodarcze gromady 1970, sygn. 29; Programy rozwoju rolnictwa gromady 1966, sygn. 30; Działalność LZS 1967-1970, sygn. 31; Statystyka 1966, sygn. 32. Liczba jednostek w zespole: 34
4/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hornostajach powiat Mońki 1959-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1971, sygn.1-4; Komisje GRN 1961-1971, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1971, sygn.9-12; Sołtysi 1962-1970, sygn. 13-15; Protokoły narad aktywu gromadzkiego 1964-1968, sygn.16; Protokoły zebrań wiejskich 1963-1970, sygn.17-18; Sprawy organizacyjne Biura Gromadzkiego 1968-1969, sygn. 19; Kontrola zewnętrzna 1962-1971, sygn. 20-21, 38; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 22; Plany gospodarcze gromady 1961-1970, sygn. 23; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967-1969, sygn. 24-25; Budżety gromady 1959-1969, sygn. 26-35; Statystyka 1966, 1968-1969 sygn.36-37. Liczba jednostek w zespole: 38
4/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionówce powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959- 1972, sygn.1-3, 31-33; Uchwały GRN 1961-1965, sygn. 4; Komisje GRN 1963-1969, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.9-11, 34-37; Sołtysi 1961-1970, sygn. 12-13; Protokoły zebrań wiejskich 1961-1971, sygn. 14-15; Protokoły narad pracowników Biura Gromadzkiego 1964-1965, sygn. 16; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1963-1971, sygn. 17; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 18-19, 30; Plany gospodarcze gromady 1963-1970, sygn. 20-21; Budżety gromady 1961-1971, sygn. 22-29, 38. Liczba jednostek w zespole: 38
4/251/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaświłach powiat Mońki 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1969, sygn.1-4; Komisje GRN 1965-1972, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1972, sygn.9-13; Sołtysi 1967, 1971, sygn. 14-15; Spotkania radnych z wyborcami 1970-1971, sygn. 16; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1966-1969, sygn. 17; Protokoły zebrań wiejskich 1967,1971, sygn. 18-19; Protokoły odpraw sołtysów 1967, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 21, 33; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 22; Plany gospodarcze gromady 1962-1971, sygn. 23; Zadania gospodarcze / poszczególnych wsi gromady/ 1964, 1966, sygn. 24-25; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967, 1972, 26-27; Budżety gromady 1966-1971, sygn. 28-32. Dopływ z dnia 2009-09-04; nab. 3192/2009r., 15 j.a.-0,15 mb. Liczba jednostek w zespole: 48
4/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalinówce Kościelnej powiat Mońki 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1972, sygn.1-10; Uchwały GRN 1963-1972, sygn. 11; Komisje GRN 1963-1972, sygn. 12-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.16 -23; Uchwały Prezydium GRN, 1963-1972, sygn. 24; Wybory do Sejmu i rad narodowych 1965, sygn. 25; Wybory sołtysów1958-1971, sygn. 26; Gromadzki Komitet FJN 1963-1970, sygn. 27; Protokoły narad sołtysów 1963-1972, sygn. 28; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1972, sygn. 29; Sprawozdania z działalności Prezydium GRN 1967-1971, sygn. 30; Normatywy GRN i Biura Gromadzkiego 1965-1969, sygn. 31; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 32-33, 48; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 34; Plany gospodarcze gromady 1961-1971, sygn. 35; Budżety gromady 1959-1971, sygn. 36-46; Statystyka rolna 1962-1972, sygn. 47. Liczba jednostek w zespole: 48
4/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klewiance powiat Mońki 1962-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1962- 1971, sygn.1-7; Komisje GRN 1962-1969, sygn.8-12, 20-21; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1962-1971, sygn.13-17; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 18; Kontrola zewnętrzna 1969-1971, sygn. 19. Liczba jednostek w zespole: 21
4/254/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruszynie powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1972, sygn.1-4, 22-23, 31; Komisje GRN 1967-1972, sygn. 5-7, 24-27, 32; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.8 -12, 28-29; Protokoły zebrań wiejskich 1964-1969, sygn. 13; Protokoły narad sołtysów 1968-1971, sygn. 14, 30; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1970, sygn.15; Budżety gromady 1967-1970, sygn. 16-19; Statystyka rolna 1967, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna 1967, 1969-1972, sygn. 21, 33. Dopływ z dnia 2009-05-27; nab.3167/2009r. 4 j.a.-0,05 mb Liczba jednostek w zespole: 37
Wyświetlanie 226 do 270 z 1 753 wpisów.