Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/145/0 Bank dla Handlu i Przemysłu w Inowrocławiu 1909 - 1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
7/146/0 Urząd Katastralny w Inowrocławiu [1830]1865 - 1919[1969] 0 rozwiń
Księgi parcel, wykazy zmian własności, plany rozdziału rent, matrykuły, podatek budynkowy, ceny zakupu nieruchomości, mapy katastralne, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja kartograficzna. Liczba jednostek w zespole: 2260
7/147/0 Urząd Katastralny w Mogilnie [1861]1865 - 1919[1968] 0 rozwiń
Podatek budynkowy, wyciągi z ksiąg parcel, mapy katastralne - 632 j.a. w układzie alfabetycznym wg obrębów. Liczba jednostek w zespole: 1033
7/148/0 Urząd Katastralny w Strzelnie [1863]1865 - 1919[1920] 0 rozwiń
Wyciągi z ksiąg parcel, mapy katastralne, plany sytuacyjne, podatek budynkowy Liczba jednostek w zespole: 411
7/149/0 Urząd Katastralny w Żninie 1865 - 1919 0 rozwiń
Wyciągi z ksiag parcel, podatek budynkowy, odpisy matrykuł Liczba jednostek w zespole: 230
7/150/0 Urząd Skarbowy w Inowrocławiu [1937]1939 - 1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
7/151/0 Cukrownia "Kujawy" Spółka Akcyjna w Janikowie, Janikowo pow. Inowrocław 1874 - 1945 [1953] 0 rozwiń
Protokoły rady nadzorczej i zarządu, wykazy akcjonariuszy, sprawy hipoteczne, majątek Cukrowni, nacjonalizacja Cukrowni, bilanse, sprawozdania, plany finansowo - gospodarcze, sprawozdania z kampanii, korespondencja handlowa, współzawodnictwo pracy, remonty, dzienniki laboratoryjne, ewidencja pracowników Liczba jednostek w zespole: 197
7/152/0 Cukrownia "Kruszwica" w Kruszwicy, pow. Inowrocław 1881 - 1999 0 rozwiń
Cukrownia "Kruszwica"w Kruszwicy S.A. Okres zaboru: protokoły Rady Nadzorczej, sprawy organizacyjne, majątek Cukrowni, bilanse, kontraktacja buraków, transport. Okres międzywojenny: sprawyorganizacyjne, majątek Cukrowni, bilanse, koszty, sprzedaż cukru, produkcja, laboratorium, księgi kasowe, kontraktacja buraków, dzierżawa gruntów, kolejka wąskotorowa. Okres okupacji: sprawozdania z kampanii, księgi kasowe, produkcja, kontraktacja, wykazy wynagrodzeń. Cukrownia " Kruszwica"" w Kruszwicy : sprawy organizacyjne, majątek Cukrowni, sprawozdania GUS, sprawozdania opisowe i analizy, sprawy pracownicze, księgi kasowe, kontraktacje buraków, laboratorium, współzawodnictwo pracy, transport, zbyt, sprawy kulturalno-oświatowe. Liczba jednostek w zespole: 740
7/154/0 Cukrownia "Wierzchosławice" w Wierzchosławicach Spółka Akcyjna 1883 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 89
7/155/0 Zakłady Solvay w Polsce Fabryka Sody w Mątwach 1920 - 1950 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia, regulaminy, korespondencja, struktura organizacyjna, informacje dotyczące kosztów, produkcji, , zbytu i zatrudnienia, plany sytuacyjne Fabryki, akta hipoteczne, zestawienia kosztów, produkcja i zbyt sody oraz soli w okresie okupacji, sprawozdania, ceny produktów, narady wytwórcze, zamówienia na maszyny i urządzenia, plany inwestycyjne, plany finansowe, bilanse, karty płac ( okres okupacji ) Liczba jednostek w zespole: 289
7/156/0 vacat- Wschodnioniemieckie Zakłady Chemiczne Oddział w Inowrocławiu - połączono z zespołem nr 155 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/157/0 Spółdzielnia Ziemska z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowcu Wlkp 1920 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 35
7/158/0 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Trzemesznie 1899 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 40
7/159/0 Spółdzielnia Spożywców "Zgoda" w Inowrocławiu 1920 - 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/160/0 Spółka mieszkaniowa Małe Osady Pakość-Barcin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1910 - 1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
7/161/0 Janowska Spółka Handlu Bydłem z ogr.odp. w Janowcu Wlkp 1907 - 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
7/162/0 Notariusz Emil Brachvogel w Inowrocławiu 1850 - 1855 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 10
7/163/0 Notariusz Edward Fellman w Inowrocławiu 1861 - 1897 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 36
7/164/0 Notariusz Szymon Fromm w Inowrocławiu 1864 - 1894 0 rozwiń
Księgi, rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 42
7/165/0 Notariusz Paweł Karczewski w Inowrocławiu 1849 - 1851 0 rozwiń
Księgi notarialne Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 181 do 200 z 770 wpisów.