Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/188/0 Urząd Stanu Cywilnego Dąbrowa Biskupia 1874 - 1934 0 rozwiń
Księgi urodzeń - 1874-1915 Księgi małżeństw i zgonów - 1874 - 1934 Liczba jednostek w zespole: 187
7/189/0 Urząd Stanu Cywilnego Dąbrówka Kujawska /Pęchowo/ 1874 - 1912 0 rozwiń
Księgi urodzeń - 1874 - 1910 Akta małżeństw - 1874 - 1910 Akta zgonów 1874 - 1910 Liczba jednostek w zespole: 104
7/190/0 Urząd Stanu Cywilnego Gniewkowo-wieś 1874 - 1936 0 rozwiń
Księgi urodzeń - 1874 - 1914 Księgi małzeństw i zgonów- 1874 -1934 Skorowidz urodzeń - 1874 - 1896 Skorowidz małżeństw - 1874 - 1930 Skorowidz zgonów 1874 - 1930 Liczba jednostek w zespole: 219
7/191/0 Urząd Stanu Cywilnego Gniewkowo-miasto 1874 - 1936 0 rozwiń
Księgi urodzeń 1874 - 1914 Księgi ślubów i zgonów1874 - 1934 Skorowidz urodzeń - 1874 - 1896 Skorowidz małżeństw 1874 - 1930 Skorowidz zgonów 1874 - 1930 Liczba jednostek w zespole: 214
7/194/0 Urząd Stanu Cywilnego Łojewo 1874 - 1911 0 rozwiń
Księgi urodzeń, ślubów, zgonów - 1874 - 1911, brak ślubów 1891 r. Skorowidz urodzeń - 1874 - 1899 Skorowidz małżeństw - 1874 - 1897 Skorowidz zgonów 1874 - 1900 Liczba jednostek w zespole: 157
7/195/0 Urząd Stanu Cywilnego Murzynno 1874 - 1935 0 rozwiń
Księgi urodzeń- 1874 - 1912 Księgi małżeństw i zgonów 1874-1933 Skorowidz urodzeń - 1874 - 1906 Skorowidz małżeństw 1874 - 1906 Skorowidz zgonów 1874 - 1906 Liczba jednostek w zespole: 187
7/196/0 Urząd Stanu Cywilnego - połączono z zespołem nr 186 Ostrowo 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/197/0 Urząd Stanu Cywilnego Osiek Wielki 1874 - 1913 0 rozwiń
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów - 1874 - 1911 Liczba jednostek w zespole: 174
7/198/0 Urząd Stanu Cywilnego Pakość-miasto 1874 - 1913 0 rozwiń
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów - 1874 - 1912 Liczba jednostek w zespole: 171
7/199/0 Urząd Stanu Cywilnego Skalmierowice 1874 - 1935 0 rozwiń
Księgi urodzeń1874 - 1914 Księgi małżeństw i zgonów 1874 -1933 Skorowidz małżeństw 1880-1933 Skorowidz zgonów 1880-1930 Liczba jednostek w zespole: 181
7/200/0 Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1031
7/201/0 Powiatowa Rada Narodowa w Inowrocławiu 1945 - 1950 0 rozwiń
Powiatowa Rada Narodowa w Inowrocławiu (1945-1950) 87 j.a.: wybory, protokoły, skład osobowy, sprawoz-dania z działalności prezydiów gminnych i miejskich rad Komisja Kontroli Społecznej (1945-1949) 11 j.a.: lustracje majątków, kontrole przedsiębiorstw Komisja Opieki Społecznej (1945-1949) 2 j.a.: opiekunowie społeczni Komisja Finansowo-Budżetowa (1949-1950) 3 j.a.: protokoły Powiatowa Komisja Ziemska (1945-1949) 12 j.a. : protokoły Powiatowa Komisja Podatku Gruntowego (1946-1950) 4 j.a. : protokoły, podział gruntu Komisja Oświaty (1945-1950) 8 j.a.: sprawy oświaty, walka z analfabetyzmem Powiatowa Komisja ds. oddłużenia wsi (1945-1950) 2 j.a.: protokoły Podkomisja Planowania Sieci Handlu Detalicznego (1949-1949) 1 j.a.: protokoły Komisja Planowania Rolnictwa (1948-1948) 1 j.a.: powołanie komisji Komisja Kontroli Podziału Gospodarstw Poniemieckich (1948-1948) 1 j.a.: korespondencja Komisja Zdrowia (1949-1949) 1 j.a.: powołanie komisji Komisja Projektowania Usprawnienia Administracji (1949-1950) 1 j.a.: protokoły Komisja Rolna (1947-1947) 1 j.a.: protokoły Powiatowa Komisja Szkolna (1945-1945) 1 j.a.: korespondencja Liczba jednostek w zespole: 136
7/202/0 Starostwo Powiatowe w Mogilnie 1945 - 1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny (1945-1950) 94 j.a.: zarządzenia starosty, statuty, organizacja, posiedzenia władz niezespolonych, sprawozdania z działalności Referat Karno-Administracyjny (1945-1950) [1951] 24 j.a.: sprawy dotyczące obywatelstwa, wykazy ławników, wywłaszczenia, spółki łowieckie i spółki wodne Referat Społeczno-Polityczny (1945-1950) [1954] 133 j.a.: sprawozdania sytuacyjne, działalność partii i stowarzyszeń, mniejszości narodowe, sprawy wyznaniowe, imigracja, mienie poniemieckie Referat Opieki Społecznej (1945-1949) 3 j.a.: sprawozdania z działalności Referat Kultury i Sztuki (1945-1949) 9 j.a.: zabytki, wydarzenia kulturalne, kluby sportowe, korespondencja Referat Sanitarny (1947-1950) 2 j.a.: sprawozdania Referat Weterynaryjny (1946, 1948) 2 j.a.: ewidencja lekarzy, działalność powiatowego lekarza weterynarii Referat Przemysłowy (1945-1950) [1962] 17 j.a.: wykazy i produkcja przedsiębiorstw, rejestracja rzemiosła, cechy, elektryfikacja wsi, inwestycje Referat Świadczeń Rzeczowych (1945-1947) 3 j.a.: wykonanie dostaw, skup nasion Referat Aprowizacji i Handlu (1946-1950) 7 j.a.: zaopatrzenie, ceny Referat Rolniczo-Leśny (1945-1950) 8 j.a.: akcja siewna i omłotowa, młyny i wiatraki, łowiectwo, ochrona przyrody Referat Oświaty (1945-1950) 2 j.a.: konferencje, szkoły rolnicze Referat Budowlany (1949) 2 j.a.: budowa linii kolejowej Piechcin - Barcin Referat Szkód Wojennych (1945-1949) 280 j.a.: rejestracja, kwestionariusze szkód wojennych Referat Odbudowy (1945-1950) 33 j.a.: grobownictwo wojenne, groby żołnierzy polskich i rosyjskich Referat Inspekcji (1945-1947) 2 j.a.: wybory wójtów i sołtysów Liczba jednostek w zespole: 621
7/203/0 Powiatowa Rada Narodowa w Mogilnie 1945 - 1950 0 rozwiń
Powiatowa Rada Narodowa (1945-1950) 23 j.a.: protokoły, członkowie, plany i sprawozdania z działalności Komisja Kontroli Samorządu (1945-1950) 27 j.a.: posiedzenia, plany i sprawozdania, wybory sołtysów i podsoł-tysów, konferencje sołtysów, gminne i miejskie rady narodowe Powiatowa Komisja Kontroli Społecznej (1946-1950) 9 j.a.: plany i sprawozdania, członkowie, kontrole Powiatowa Komisja Oświatowa (1946-1950) 6 j.a.: posiedzenia, plany pracy, organizacja szkolnictwa podstawo-wego w powiecie Powiatowa Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (1949-1950) 2 j.a.: powołanie komisji, członkowie, stan zdrowotny mieszkańców powiatu Komisja Drogowa (1949-1949) 1 j.a.: korespondencja Powiatowa Komisja Rolna (1950-1950) 2 j.a.: członkowie, rozwój rolnictwa w latach 1945-1950 Powiatowa Komisja Podatku Gruntowego (1946-1948) 2 j.a.: powołanie komisji, wpływy z podatku gruntowego Powiatowy Komitet Lokalowy (1949-1950) 1 j.a.: posiedzenia, przydziały mieszkań Liczba jednostek w zespole: 73
7/204/0 Starostwo Powiatowe w Zninie 1945 - 1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny (1945-1950) 36 j.a.: sprawozdania, inspekcje, statystyka ludności, sprostowania nazwisk, wykazy miejscowości Referat Karno-Administracyjny (1945-1949) 19 j.a.: kary administracyjne, skargi i zażalenia Referat Społeczno-Polityczny [1940] (1945-1949) 181 j.a.: głosowanie ludowe, sprawy narodowościowe, pozbawianie obywatelstwa, rehabilitacja, cudzoziemcy, wykazy Niemców, repatriacja, sprawozdania sytuacyjne, partie polityczne i stowarzyszenia, związki zawodowe, miejsca pamięci narodowej, grobownictwo wojenne Referat Rolniczo-Leśny (1945, 1947-1949) 10 ja.: majątki, obciążenia gospodarstw, nieużytki, elektryfikacja wsi, melioracje Referat Aprowizacji i Handlu (1945-1949) 19 ja.: plany i sprawozdania, zakłady przemysłowe, zaopatrzenie Referat Świadczeń Rzeczowych (1945-1947) 5 j.a.: kontyngenty, zapasy zbóż Referat Przemysłowy (1945-1949) 30 j.a.: sprawozdania, upaństwowienia zakładów, warsztaty rzemieślnicze, młyny i wiatraki Referat Weterynaryjny (1949) 1 j.a.: wykaz lekarzy Referat Sanitarny (1945-1950) 16 j.a.: wykazy lekarzy, gabinety i przychodnie, walka z gruźlicą Referat Szkód Wojennych (1945-1949) 68 j.a.: straty wojenne, statystyka Referat Kultury i Sztuki (1945-1949) 9 j.a.: ochrona zabytków, zespoły amatorskie Referat Oświaty (1946-1949) 5 j.a.: wykaz szkół, nauczyciele Referat Wojskowy (1946-1946) 1 j.a.: sprawozdania Referendum Ludowe (1946) 38 ja.: korespondencja, obwody Akta osobowe (1945-1950) 21 j.a.: akta personalne pracowników Liczba jednostek w zespole: 459
7/205/0 Powiatowa Rada Narodowa w Żninie 1945 - 1950 0 rozwiń
Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej (1945-1950) 13 j.a.: protokoły, członkowie Powiatowa Komisja ds. Kontroli Administracji i Samorządu (1945-1949) 42 j.a.: protokoły zarządów miejskich i gminnych, statuty, członkowie, gminnych rad narodowych, sprawozdania Powiatowa Komisja Kontroli Społecznej (1946-1949) 9 j.a.: regulamin komisji, sprawozdania, kontrole zakła-dów przemysłowych Powiatowa Komisja Rolna (1949) 2 j.a.: posiedzenia komisji, plany pracy i sprawozdania z działalności Powiatowa Komisja Oświatowa (1947-1949) 2 j.a.: posiedzenia, organizacja, plan pracy, komisje oświatowe w powiecie Powiatowa Komisja Opieki Społecznej (1948-1949) 2 j.a.: sprawozdania, pomoc zimowa Powiatowa Komisja Finansowo-Budżetowa (1948-1949) 2 j.a.: protokoły Powiatowa Komisja Drogowa (1949) 1 j.a.: protokoły Liczba jednostek w zespole: 73
7/206/0 Zarząd Miejski w Gniewkowie pow. Inowrocław 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 196
7/207/0 Miejska Rada Narodowa w Gniewkowie pow. Inowrocław 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
7/208/0 Zarząd Miejski w Inowrocławiu 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 261
7/209/0 Miejska Rada Narodowa w Inowrocławiu 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
Wyświetlanie 221 do 240 z 770 wpisów.