Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/340/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przyjaźń Żołnierza" w Niemojewie, pow. Inowrocław 1953 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
7/341/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Odbudowa" w Orłowie, pow. Inowrocław 1953 - 1962 0 rozwiń
Akta organizacyjne, akt nadania gruntów, ewidencja członków oraz ich rodzin, rejestr wkładów, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, bilans likwidacyjny. Liczba jednostek w zespole: 14
7/342/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Sojusz" w Orłowie, pow. Inowrocław 1954 - 1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, ewidencja członków, ich rodzin oraz wkładów, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 9
7/343/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "10-lecie Polski Ludowej" w Osieku Wielkim, pow. Inowrocław 1954 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
7/344/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Wspólny Łan" w Piaskach, pow. Inowroc ław 1954 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
7/345/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przyszłość Narodu" w Pławinie, pow. Inowrocław 1954 - 1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, akt nadania gruntów, ewidencja członków, ich rodzin oraz wkładów, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, przekazanie budynków gospodarczych, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 9
7/346/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Razem" w Płonkowie, pow. Inowrocław 1952 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
7/347/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Praca" w Racicach, pow. Inowrocław 1957 - 1961 0 rozwiń
Akta organizacyjne, roczne plany gospodarczo-finansowe, rozliczenia z pracującymi. Liczba jednostek w zespole: 9
7/348/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Zryw" w Rojewicach, pow. Inowrocław 1954 - 1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, sprawozdania roczne, inwestycje. Liczba jednostek w zespole: 6
7/349/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Wysokie Plony" w Rucewku, pow. Inowrocław 1952 - 1956 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, roczne plany gospodarcze, sprawozdania gospodarczo - finansowe, inwestycje. Liczba jednostek w zespole: 7
7/350/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Czerwony Traktor"w Rucewie, pow. Inowrocław 1953 - 1964 0 rozwiń
Akta organizacyjne, protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, plany gospodarczo-finansowe, sprawozdania organizacyjno-gospodarcze, inwestycje, rozliczenia z pracującymi, ewidencja dochodów. Liczba jednostek w zespole: 24
7/351/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Kujawianka" w Sielcu, pow. Inowrocław 1950 - 1956 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, sprawozdania gospodarczo - finansowe, inwestycje, akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 6
7/352/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wolność" w Skalmierowicach, pow. Inowrocław 1951 - 1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, plany i sprawozdania gospodarczo- finansowe, inwestycje, księga rozliczeń z pracującymi, ewidencja dochodów. Liczba jednostek w zespole: 10
7/353/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Chłopska Droga" w Sławsku Wielkim, pow. Inowrocław 1952 - 1956 0 rozwiń
Akta organizacyjne, protokoły zebrań, protokoły lustracyjne, plany gospodarcze, sprawozdania organizacyjno gospodarcze. Liczba jednostek w zespole: 7
7/354/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Rodzina" w Sójkowie, pow. Inowrocław 1953 - 1956 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, plany gospodarcze, sprawozdania gospodarczo - finansowe, inwestycje. Liczba jednostek w zespole: 8
7/355/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Gwiazda" w Szpitalu, pow. Inowrocław 1953 - 1956 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, plany i sprawozdania gospodarczo - finansowe, inwestycje. Liczba jednostek w zespole: 8
7/356/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "10 Marzec" w Tarnowie, pow. Inowrocław 1954 - 1956 0 rozwiń
Akta organizacyjne, plany i sprawozdania gospodarczo - finansowe. Liczba jednostek w zespole: 3
7/357/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Wspólny Front" w Topoli, pow. Inowrocław 1952 - 1956 0 rozwiń
Akta organizacyjne, protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, inwestycje. Liczba jednostek w zespole: 4
7/358/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Praca" w Tucznie, pow. Inowrocław 1954 - 1956 0 rozwiń
Akta organizacyjne, protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, plany i sprawozdania gopodarczo - finansowe. Liczba jednostek w zespole: 5
7/359/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Dobre Wyjście" w Tupadłach, pow. Inowrocław 1951 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
Wyświetlanie 361 do 380 z 770 wpisów.