Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/380/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Górnik" w Lenartowie, pow. Mogilno 1954 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
7/381/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "1 Maja" w Myślątkowie, pow. Mogilno 1953 - 1962 0 rozwiń
Akta organizacyjne, ewidencja członków i ich rodzin, protokoły zebrań, oszacowanie wkładów, plan gospodarczo-finansowy, rozliczenia z pracującymi, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 15
7/382/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Promień" w Parlinie, pow. Mogilno 1953 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
7/383/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wyzwolenie" w Podbielsku, pow. Mogilno 1951 - 1962 0 rozwiń
Akta organizacyjne, ewidencja członków i ich rodzin, protokoły zebrań, oszacowanie wkładów, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, rozliczenia z pracującymi, ewidencja dniówek obrachunkowych, bilans likwidacyjny. Liczba jednostek w zespole: 15
7/384/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "22 Lipca" w Rolanc - Wydartowo, pow. Mogilno 1954 - 1956 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, sprawozdania roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego, rozliczenia z pracującymi. Liczba jednostek w zespole: 7
7/385/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Ludowa" w Skrzeszewie, pow. Mogilno 1953 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
7/386/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zgoda" w Słaboszewie, pow. Mogilno 1956 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/387/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Kujawianka" w Sławsku Dolnym, pow. Mogilno 1953 - 1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
7/388/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Pięciolatka" w Słowikowie, pow. Mogilno 1958 - 1964 0 rozwiń
Akta organizacyjne, deklaracje członków, protokoły polustracyjne, oszacowanie wkładów, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, rozliczenia z pracującymi, ewidencja dniówek obrachunkowych, dochody w naturze, bilans likwidacyjny. Liczba jednostek w zespole: 14
7/389/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Rewolucji Październikowej" w Stodołach, pow. Mogilno 1952 - 1964 0 rozwiń
Akta organizacyjne, ewidencja członków, ich rodzin oraz wkładów, roczne sprawozdania gospodarczo-finansowe, rozliczenia z pracującymi, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 9
7/390/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zielony Sztandar" w Szczeglinie, pow. Mogilno 1953 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
7/391/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Kongres Pokoju" w Targownicy, pow. Mogilno 1952 - 1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/392/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Mazowsze" w Twierdzinie, pow. Mogilno 1953 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
7/393/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Braterstwo" w Wierzejewicach, pow. Mogilno 1954 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
7/394/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Witkowie, pow. Mogilno 1949 - 1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/395/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Walka o pokój" w Woli Kożuszkowej, pow. Mogilno 1950 - 1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, deklaracje członków, rejestr wkładów, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, rozliczenia z pracującymi. Liczba jednostek w zespole: 9
7/396/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wolność" w Wyrobkach, pow. Mogilno 1953 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/397/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Lepsza Przyszłość" w Bekanówce, pow. Żnin 1954 - 1960 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków. Liczba jednostek w zespole: 2
7/398/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze"Przyszłość" w Bielawach, pow. Żnin 1958 - 1964 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, plany i sprawozdania gospodarczo - finansowe, księga rozliczeń z pracującymi, księga ewidencji dochodów. Liczba jednostek w zespole: 12
7/399/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Wiosna Ludów" w Bielawach, pow. Żnin 1953 - 1958 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, protokoły zebrań, sprawozdania organizacyjno - gospodarcze. Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 401 do 420 z 770 wpisów.