Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/400/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Wspólny Kłos" w Bożejewicac, pow. Żnin 1953 - 1955 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków Spółdziielni, księga rozliczeń z pracownikami. Liczba jednostek w zespole: 5
7/401/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Nowe Życie" w Bożejewiczkachpo, pow. Żnin 1952 - 1961 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, protokoły zebrań, plany gospodarcze, sprawozdania organizacyjno - gospodarcze, bilans likwidacyjny. Liczba jednostek w zespole: 5
7/402/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Nowa Myśl" w Bożacinie, pow. Żnin 1955 - 1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków, sprawozdania organizacyjno - gospodarcze. Liczba jednostek w zespole: 3
7/403/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "26 Października" w Brzyskorzystwi 1952 - 1953 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga rozliczeń z pracującymi, księga ewidencji dochodów. Liczba jednostek w zespole: 4
7/404/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zorza" w Budzisławiu, pow. Żnin 1959 - 1964 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków,protokoły zebrań, protokoły polustracyjne, plany i sprawozdania gospodarczo - finansowe, księgi rozliczeń z pracującymi, księgi ewidncji dochodów. Liczba jednostek w zespole: 16
7/405/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. "T. Kościuszki" w Chrzanowie, pow. Żnin 1953 - 1956 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, protokoły zebrań, plany i sprawozdania organizacyjno-gosopodarcze, inwestycje. Liczba jednostek w zespole: 5
7/406/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Pałuczanka" w Cotoniu, pow. Żnin 1953 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/407/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Przełom" w Czewujewie, pow. Żnin 1952 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
7/408/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "15-Grudnia" w Darenicach, pow. Żnin 1954 - 1958 0 rozwiń
Księga ewidencji członków Spółdzielni, protokoły z zebrań, roczne sprawozdania gospodarczo-finansowe, rozliczenia z pracującymi. Liczba jednostek w zespole: 9
7/409/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Pomorzanka" w Dochanowie, pow. Żnin 1960 - 1964 0 rozwiń
Wniosek o rejestrację, bilans otwarcia, wykaz członków oraz ich rodzin, protokoły z zebrań, księgi rozliczeń w naturze Liczba jednostek w zespole: 4
7/410/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Promień" w Gałęzewie, pow. Żnin 1960 - 1963 0 rozwiń
Akta organizacyjne, ewidencja czlonków oraz ich rodzin, protokoły z zebrań, plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, protokoły polustracyjne, księgi rozliczeń w naturze. Liczba jednostek w zespole: 13
7/411/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zadowolenie" w Gałęzewie, pow. Żnin 1953 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
7/412/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "1 Maja" w Gąsawie, pow. Żnin 1953 - 1958 0 rozwiń
Ewidencja czlonków oraz ich rodzin, protokoły z zebrań, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, księgi rozliczeń w naturze, bilans likwidacyjny Liczba jednostek w zespole: 15
7/413/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Odnowa" w Gączu, pow. Żnin 1958 - 1965 0 rozwiń
Ewidencja członków, ich rodzin oraz wkładów, protokoły polustracyjne, roczne plany gospodarcze, ewidencja czasu pracy, rozliczenia z pracującymi. Liczba jednostek w zespole: 10
7/414/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. F. Dzierżyńskiego w Głowach, pow. Żnin 1953 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/415/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wspólna Siła" w Gościeszynie, pow.Żnin 1954 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/416/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zorza" w Gorzycach, pow. Żnin 1953 - 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/417/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "15-lecia PKWN" w Górze, pow. Żnin 1954 - 1956 0 rozwiń
Wniosek o rejestrację, ewidencja czlonków i ich rodzin, księgi rozliczeń w naturze, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 5
7/418/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Klemensa Janickiego w Jadownikach Bielskich, pow. Żnin 1954 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/419/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Orzeł" w Janowcu Wlkp., pow. Żnin 1960 - 1964 0 rozwiń
Protokoły z zebrań, roczne plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe, wykazy deklarowanych wkładów, lista członków i ich rodzin, ewidencja dochodów. Liczba jednostek w zespole: 20
Wyświetlanie 421 do 440 z 770 wpisów.