Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/597/0 vacat - mylnie nadany numer zespołowi nr 252 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/598/0 vacat - mylnie nadany numer zespołowi nr 47 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/603/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowie 1954 - 1960 0 rozwiń
Protokoły z sesji oraz posiedzeń prezydium, budżet Liczba jednostek w zespole: 15
7/606/0 Urząd Stanu Cywilnego Dziennice 1891 - 1911 0 rozwiń
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 - 1911 Liczba jednostek w zespole: 51
7/607/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisewie Kościelnym 1965 - 1972 0 rozwiń
Budżet Liczba jednostek w zespole: 18
7/609/0 Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Inowrocławiu 1939 - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5559
7/610/0 Komisariat Obwodowy Chełmce 1867 - 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
7/611/0 Komisariat Obwodowy Pakość 1869 - 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
7/612/0 Komisariat Obwodowy Kruszwica 1816 - 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 301
7/613/0 Komisariat Obwodowy Mogilno 1845 - 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 33
7/614/0 Komisariat Obwodowy Trzemeszno 1832 - 1918 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, polowania, podatki, sprawy paszportowe, sprawy poczty i kolei, sołtysi, parcelacja gruntów, rybołówstwo, koncesje budowlane, pożary, ewidencja ludności, granica z Królestwem Kongresowym, robotnicy sezonowi, przemysł, pobór, zakwaterowanie, sprawy kościelne, szkolnictwo, ubezpieczenie budynków Liczba jednostek w zespole: 628
7/615/0 Landratura w Mogilnie 1940 - 1944 0 rozwiń
Budżet powiatu, korespondencja w sprawie wydobywania torfu Liczba jednostek w zespole: 2
7/616/0 Inspektorat Szkolny Mogileński w Mogilnie 1927 - 1939 [1945] 0 rozwiń
Sprawozdania roczne Inspektoratu Szkolnego za lata 1920 -1938, dotyczące funkcjonowania publicznych szkół powszechnych, prywatnych i przedszkoli. Zachowały się karty kwalifikacyjne nauczycieli oraz arkusze spostrzeżeń hospitacyjnych z lat 1927 - 1939. Sprawozdania ze stanu pracy społeczno - oświatowej na terenie powiatu mogileńkiego obejmują sprawy związane z kursami i szkołami wieczorowymi dla dorosłych oraz bibliotekami. Są tam również informacje o uniwersytetach powszechnych, kursach języka polskiego dla Niemców, chórach i orkiestrach oraz teatrach ludowych. Liczba jednostek w zespole: 32
7/617/0 Więzienie Sądowe w Mogilnie 1939 - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
7/618/0 Sąd Krajowy w Inowrocławiu 1939 - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 101
7/619/0 Prokuratura w Inowrocławiu 1858 - 1870 0 rozwiń
Maszynopisy artykułów poświęconych nastrojom powstańczym w Prowincji Poznańskiej oraz wpływowi Wiosny Ludów na sytuację w Polsce. Są też informacje o politykach, którzy po 1848 roku znaleźli się na emigracji Liczba jednostek w zespole: 4
7/622/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie 1957 - 1972 0 rozwiń
Budżet, protokoły z sesji i posiedzeń prezydium oraz komisji, plany pracy, zarządzenia, rejestry uchwał, zebrania wiejskie, sprawozdania GUS, kontrole, plany gospodarcze, wykazy gruntów, przekazania gruntów, Liczba jednostek w zespole: 134
7/623/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruchowie 1957 - 1963 0 rozwiń
Budżet Liczba jednostek w zespole: 1
7/625/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Inowrocławiu [1945]1946 - 1951[1963] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 128
7/626/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Żninie 1951 - 1973 0 rozwiń
Inspekcje, plany pracy, wykonanie zaleceń poinspekcyjnych, sprawozdanie o pracownikach wg wysokości płacy miesięcznej, wykazy miejscowości, wykaz miast i gromad z podziałem na sołectwa, spis zwierząt, ludność, oświata, zdrowie, budownictwo, zatrudnienie, wykaz gospodarstw, stan ludności, rys historyczny m. Żnina Liczba jednostek w zespole: 137
Wyświetlanie 601 do 620 z 770 wpisów.