Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/670/0 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Staszica w Inowrocławiu 1878 - 2004 0 rozwiń
Księgi uczniów, księgi uczniów - metryki, album uczniów, księgi ocen, świadectwa ukończenia szkoły, ilustrowane pismo tygodniowe "Tęcza", katalog wpisowy Liczba jednostek w zespole: 153
7/671/0 Inspektorat Szkolny pow. mogileńskiego w Mogilnie [1926]1945-1950 0 rozwiń
Sprawozdania roczne kierownika szkoły, a w nich: ilość dzieci w wieku szkolnym w obwodzie, ferkwencja roczna , wyniki klasyfikacji, biblioteka uczniowska, nauka języków obcych, organizacje uczniowskie. Sprawozdania statystyczne dotyczące: planów szkoleniowych, gospodarki finansowej oraz opieki społecznej. Archiwalia dotyczące oświaty dla dorosłych, wykazy chórów, teatrzyków, organizacji kursów. Liczba jednostek w zespole: 55
7/673/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Mogilnie 1975 - 2001 0 rozwiń
Roczne sprawozdania, ewidencja zasobu archiwum zakładowego Liczba jednostek w zespole: 56
7/674/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Żninie 1959 - 2004 0 rozwiń
Roczne sprawozdania finansowe Liczba jednostek w zespole: 58
7/676/0 Akta sądowe - zbiór szczątków zespołów 1879 - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 35
7/677/0 Akta administracji ogólnej - zbiór szczątków zespołów 1923 - 1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
7/678/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Inowrocławiu 1967 - 2004 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 76
7/679/0 Landratura w Żninie 1940 - 1942 0 rozwiń
Wyroki sądowe Liczba jednostek w zespole: 2
7/680/0 Urząd Rzeszy do Spraw Budowy Dróg w Inowrocławiu 1941 - 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
7/681/0 Urząd Stanu Cywilnego Wójcin, pow. Żnin 1906 - 1911 0 rozwiń
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów - 1906-1911 Liczba jednostek w zespole: 37
7/682/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie Biskupiej, pow. Inowrocław 1965 - 1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji, protokoły z posiedzeń prezydium, budżet gromady, roczne sprawozdania budżetowe, plan gospodarczy Liczba jednostek w zespole: 15
7/684/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Pakości [1965]1973-1990 0 rozwiń
Protokoły z sesji, posiedzeń prezydium oraz komisji, uchwały i wnioski rady, sprawozdania z działalności rady, postanowienia prezydium, samorząd mieszkańców, plany pracy, podział gminy na sołectwa, zebrania wiejskie. Liczba jednostek w zespole: 278
7/686/0 Urząd Katastralny w Żninie 1921-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44
7/687/0 Prokuratura Powiatowa w Żninie 1950 - 1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
7/688/0 Urząd Stanu Cywilnego Rojewo 1906 - 1913 0 rozwiń
Księgi urodzeń, ślubów, zgonów - 1906-1911 Liczba jednostek w zespole: 24
7/689/0 Urząd Stanu Cywilnego Kołodziejewo 1904 - 1943 0 rozwiń
Księgi urodzeń, zgonów 1904 - 1913, księgi małżeństw 1904-1911 Liczba jednostek w zespole: 128
7/691/0 Zbiór map 1872 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 96
7/692/0 Archiwum Tadeusza Kaliskiego 1959 - 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 48
7/693/0 Spuścizna Józefa Aleksandrowicza - Jazepa Najdziuka 1936-1984 [1985;2004 ] 0 rozwiń
Opracowania i artykuły, teksty referatów okolicznościowych, wycinki prasowe, wspomnienia z lat 1979-1980, maszynopisy oraz teksty przewodników po korekcie, rękopis historii drukarni im. Fr. Skaryny, korespondencja, fotografie rodzinne oraz związane z pracą zawodową Liczba jednostek w zespole: 31
7/694/0 Więzienie w Inowrocławiu 1868 - 1884 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 243
Wyświetlanie 681 do 700 z 770 wpisów.