Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/716/0 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne im. Bolesława Rumińskiego w Inowrocławiu 1951 - 1991 0 rozwiń
Statuty, regulaminy organizacyjne, charakterystyka Zakładów, protokoły Konferencj Samorządu Robotniczego, księgi służb, plany techniczno-ekonomiczne, plany produkcji, sprzedaży, eksportu i kosztów, analizy działalności gospodarczej i zatrudnienia, układy zbiorowe pracy, bilanse, plany inwestycyjne oraz sprawozdania z ich wykonania Liczba jednostek w zespole: 324
7/717/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Mogilnie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 185
7/718/0 Urząd Gminy Mogilno 1973-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
7/719/0 Urząd Miasta i Gminy w Strzelnie 1973-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/720/0 Gminna Rada Narodowa w Orchowie 1973-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/721/0 Gminna Rada Narodowa Mogilno-Wschód 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/722/0 Gminna Rada Narodowa w Jeziorach Wielkich 1973-1975 0 rozwiń
Protokoły z sesji, uchwały, protokoły z posiedzeń komisji, zebrania sołeckie Liczba jednostek w zespole: 108
7/723/0 Gminna Rada Narodowa w Gębicach 1973-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/724/0 Gminna Rada Narodowa w Dąbrowie 1973-1990 0 rozwiń
Protokoły z sesji, prezydium , komisji, realizacja uchwał i wniosków, postulaty radnych, postanowienia rezydium, program działania rady, kontrole Liczba jednostek w zespole: 111
7/725/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Mogilnie 1956 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/726/0 Gminy jednostkowe pow. mogileńskiego - zbiór szczątków zespołów 1882-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
7/727/0 Gminna Rada Narodowa w Dąbrowie Biskupiej 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 76
7/728/0 Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej 1975 - 1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 51
7/729/0 vacat - Urząd Miasta i Gminy w Strzelnie - błędnie wpisany zespół nr 719 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/730/0 Cech Rzeźnicko-Wędliniarski w Inowrocławiu 1911-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/731/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radojewicach, pow. Inowrocław 1961-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
7/732/0 Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy - Zarząd Powiatowy w Inowrocławiu [1926-1939;1943;1945-1949]1955-1977 0 rozwiń
Sprawozdania, statuty, protopkoły, preliminarze, korespondencja związana z nadzorem nad kołami terenowymi, zaopatrzeniem w cukier oraz wytruciem pszczół, ewidencja członków kól i pasiek, sprawy finansowe Liczba jednostek w zespole: 34
7/733/0 Sąd Pokoju w Żninie 1922-1928 0 rozwiń
Wyroki o kradzież, zniesławienie, kradzież leśną oraz występki Liczba jednostek w zespole: 40
7/734/0 Urząd Gminy w Gąsawie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
7/735/0 Gminna Rada Narodowa w Gąsawie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
Wyświetlanie 721 do 740 z 770 wpisów.