Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/128/0 Żydowska gmina wyznaniowa w Pakości pow. Inowrocław 1859 - 1893 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/129/0 Inspektorat Szkolny w Inowrocławiu 1921 - 1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/130/0 Inspektorat Szkolny w Pakości pow. Inowrocław 1889 - 1907 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/131/0 Inspektorat Szkolny w Trzemesznie pow. Mogilno 1868 - 1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/132/0 Szkoły - zbiór szczątków zespołów 1823 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
7/132/1 Wyższa Szkoła Żeńska w Trzemesznie 1877 - 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
7/132/2 Gimnazjum w Trzemesznie 1886 - 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
7/132/3 Szkoła Prywatna w Strzelnie 1906 - 1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/132/4 Prywatna I klasowa Szkoła Powszechna Koedukacyjna z niemieckim językiem naucznia w Mleczkowie pow. Inowrocław 1933 - 1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
7/132/5 Szkoła Powszechna w Bachorcach pow. Inowrocław 1887 - 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/132/6 Szkoła Obwodu Balczewo Turzany pow. Inowrocław 1922 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
7/132/7 Szkoła Powszechna w Łagiewnikach k/Kruszwicy pow. Inowrocław 1893 - 1909 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/132/8 Szkoła Powszechna w Tupadłach pow. Inowrocław 1912 - 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/133/0 Towarzystwa gospodarcze zawodowe i społeczne - zbiór szczątków zespołów 1901 - 1948 0 rozwiń
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilnie [ Freiwillige Feuerwehr Mogilno] 1909-1918 ( 1 j.a. ) - statut, ewidencja członków 2. Kólko Rolnicze w Duszznie, pow. Mogilno 1939 ( 2 ja. ) - spis członków, finanse 3. Kółko Rolnicze w Inowrocławiu 1901-1939 ( 3 ja. )- protokoły, wykaz członków 4. Ochotnuicza Straż Pożarna w Strzelnie 1932-1936 ( 1 ja. ) - instrukcje, finanse 5. Stowarzyszenie "Rodzina Urzędnicza" Koło Mogilno 1936-1939 ( 3 ja. ) - statut, ewidencja członków 6. Stowarzyszenie " Wzajemna Pomoc " Pracowników Żupy Solnej w Inowrocławiu 1931-1939 ( 1 ja. ) - protokoły, skład zarządu 7. Towarzystwo Przemysłowców w Trzemesznie 1914-1939 ( 1 ja. ) - protokoły 8. Towarzystwo Właścicieli Domów i Realności w Mogilnie 1934 -1937 ( 2 ja. ) - statut, protokoły zebrań, spis członków 9. Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik Polski" w Inowrocławiu 1945-1946 ( 1 ja. ) - protokolarz 10."Rolnik" Spółka z o.o. w Kruszwicy 1919-1948 ( 1 ja. ) - protokolarz 11. Towarzystwo Pszczelarzy w Mogilnie 1916-1939 ( 1 ja. ) - protokolarz 12. Polski Czerwony Krzyż w Mogilnie 1937-1939 ( 1 ja. ) - finanse ( bilans, dochody, wydatki) 13. Związek Urzędników Kolejowych RP Koło Miejscowe w Inowrocławiu 1934-1939 ( 1 ja. ) - protokoły 14. Stowarzyszenie Urzędników Państwowych, Samorządowych i Komunalnych w Inowrocławiu 1926-1938 ( 1 ja. ) - protokoły 15. Spółka Rybacka Jeziorowa Janikowo 1934-1944 ( 1 ja. ) - korespondencja, sprawozdania , analizy chemiczne wody w jeziorze Liczba jednostek w zespole: 28
7/133/1 Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilnie 1909 - 1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/133/2 Kółko Rolnicze w Dusznie pow. Mogilno 1939 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
7/133/3 Kółko Rolnicze w Inowrocławiu 1901 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/133/4 Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelnie 1932 - 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/133/5 Stowarzyszenie "Rodzina Urzędnicza" Koło Mogilno 1936 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/133/6 Stowarzyszenie "Wzajemna Pomoc" Pracowników Państwowej Żupy Solnej w Inowrocławiu 1931 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 121 do 140 z 770 wpisów.