Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Dworcowa 65

Bydgoszcz

85-009

Godziny otwarcia:

07:30 - 15:30 (poniedziałek)

08:00 - 16:00 (wtorek)

07:30 - 15:30 (środa)

07:30 - 15:30 (czwartek)

07:30 - 15:30 (piątek)

numer telefonu:
+48 52 339 54 01
numer fax:
+48 52 339 54 10
E-mail:
kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl
Strona www:
https://bydgoszcz.ap.gov.pl

Dzieje

W styczniu 1906 r. w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 65, w siedzibie likwidowanej pruskiej Komisji Generalnej dla Prowincji Poznańskiej i Prus Zachodnich w Bydgoszczy, utworzono archiwum gromadzące jej spuściznę aktową. W odrodzonej Polsce, do końca 1923 r., archiwum to funkcjonowało pod nazwą "Archiwum b. Komisji Generalnej w Bydgoszczy" i podlegało urzędom ziemskim w Poznaniu. W 1924 r. zostało włączone do sieci polskich państwowych archiwów historycznych jako oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu. W 1938 r., po włączeniu Bydgoszczy do województwa pomorskiego, teren działania Bydgoskiego Archiwum został rozszerzony do jego granic. W 1939 r. okupacyjne władze niemieckie przekształciły Archiwum Bydgoskie w Oddział Archiwum Rzeszy w Gdańsku dla terenu miast Bydgoszczy i Torunia oraz powiatów: bydgoskiego, chełmińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wyrzyskiego. W latach 1945 - 1947 Archiwum funkcjonowało ponownie jako oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu. W 1947 r. zostało przekształcone w samodzielne Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, właściwe dla województwa pomorskiego (od 1950 r. bydgoskiego). Powołano wówczas oddziały powiatowe, najpierw w Grudziądzu i Włocławku (1950 r.), w maju 1952 r. przemianowane w powiatowe archiwa państwowe. 1 II 1952 r. dotychczasowe Archiwum Miejskie w Toruniu przekształcono w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. We wrześniu 1953 r. powstało Powiatowe Archiwum Państwowe w Inowrocławiu, które 16 V 1958 r., podobnie jak Toruń, stało się Oddziałem Terenowym WAP w Bydgoszczy. W wyniku reformy administracyjnej w 1975 r. Oddział Terenowy w Toruniu usamodzielnił się w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Toruniu z Oddziałem w Grudziądzu. W 1981 r. Archiwum Toruńskiemu podporządkowano również Oddział we Włocławku. W latach 70. XX w. Archiwum w Chojnicach przekształcono w Ekspozyturę, a w 2008 r. ostatecznie zlikwidowano, przenosząc zasób do nowej placówki przy ul. Wiślanej 27 w Bydgoszczy. Otwarto wówczas nowy obiekt, który stanowi siedzibę sekcji archiwaliów gospodarczych i własnościowych, z magazynem wraz z czytelnią.

Struktura wewnętrzna

W skład Archiwum Państwowego w Bydgoszczy wchodzą: Oddział I Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych (z pracownią konserwatorską, sekcją przechowywania dokumentacji i sekcją ds. gromadzenia materiałów gospodarczych i własnościowych), Oddział II Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych (w skład Oddziału wchodzą czytelnia i pracownia reprograficzna), Oddział III Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym, samodzielne stanowisko ds. ewidencji i popularyzacji zasobu, samodzielne stanowisko ds.informatyzacji i ochrony informacji, dział finansowo-księgowy, dział administracyjno-gospodarczy oraz Oddział w Inowrocławiu. W Archiwum znajduje się specjalistyczna biblioteka naukowa. Funkcje opiniodawczo-doradcze pełnią organy kolegialne: Kolegium, Komisja Metodyczna, Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji.

 

Liczba zespołów na SwA

4115

Liczba jednostek na SwA

433979

Liczba skanów na SwA

170185

Wielkość zasobu (m.b.):

9719.7

Liczba monografii w bibliotece:

19212

Powierzchnia magazynowa (m2):

2030.3

Pojemność półek (m.b.):

15893.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

6140

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

39

Najciekawsze materiały

angle-left Dar dra Andrzeja Boguckiego
Dr Andrzej Bogucki przekazał na ręce Dyrektora Archiwum kolejne materiały dotyczące Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Otrzymane archiwalia wzbogacą naszą wiedzę o Towarzystwie i regionie. Zbiór materiałów podarowanych dotychczas przez dra A. Boguckiego powiększył się o Jubileuszowy Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Unitas Durat Palatinus Cuiaviano-Pomeranensis", wręczony Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Polsce z okazji 100-lecia niepodległości oraz o Nagrodę Specjalną Poczty Polskiej dla Andrzeja Boguckiego w postaci oprawionego znaczka, karty pocztowej z okolicznościowym datownikiem Poczty Polskiej w związku z 100. rocznicą powstania Związku Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Polsce.

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus