Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/205/52 Akta gminy Turzyn [1877]1905-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/205/53 Akta gminy Ujazd [1890]1905-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/205/54 Akta gminy Gąbin 1911-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/205/55 Akta obszaru dworskiego Łachowo 1894-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/205/56 Akta gminy Mąkoszyn 1904-1928[1942] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/205/57 Akta gminy Smolniki 1861-1931[1944] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/205/58 Akta gminu Zazdrość 1904-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/205/59 Akta gminy Żędowo 1911-1928[1944] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/206/0 Wójtostwo w Świcie, pow. Tuchola 1899-1927 0 rozwiń
Zezwolenia budowlane. Liczba jednostek w zespole: 1
6/207/0 Akta gminy Mrocza, pow. Wyrzysk [1820] 1923-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: spisy wyborców, budżety, dziennik podawczy 2. Sprawy policyjne: nadzór nad bezpieczeństwem publicznym, wydalanie obcokrajowców, spisy optantów na rzecz Niemiec, przepisy policji budowlanej i przeciwpożarowej, żmudy szkolne, spory wodne 3. Ewidencja ludności: spisy ludności, spisy wyborców do Sejmu 4. Opieka społeczna: statut Polskiej Kasy Pożyczek Bezprocentowych, pomoc dla bezrobotnych, ubezpieczenia, meldunki Liczba jednostek w zespole: 26
6/208/0 Akta gminy Nakło, pow. Wyrzysk 1869-1939[1945] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i administracyjne: zarządzenia, uchwały Rady Gminnej, wybory gminne, preliminarze i budżety gminy, pobór podatków, kontrole, biblioteka gminna, obchody swiąt, wykaz akt 2. Porządek i bezpieczeństwo publiczne: działalność stowarzyszeń, związków i towarzystw, doniesienia o wypadkach w pracy, rejestry skazanych sądownie 3. Zdrowie publiczne, opieka społeczna, bezrobocie: ewidencja bezrobotnych, świadczenia i pomoc 4. Sprawy dróg, rolne, leśne, wodne i łowieckie: statystyka rolna, spisy osadników 5. Sprawy budowlane: zezwolenia, plany zabudowy 6. Ewidencja ludności: kontrola ludności, statystyka, obywatelstwo, obcokrajowcy, wizy i paszporty 7. Sprawy przemysłowe i rzemieślnicze: statystyka przedsiębiorstw 8. Sprawy pożarowe: gminna straż pożarna 9. Sprawy kościelne: cmentarze Liczba jednostek w zespole: 197
6/209/0 Akta gminy Wyrzysk 1930-1939 0 rozwiń
Sprawozdania rachunkowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, budownictwo, gospodarka gminna, opieka społeczna, sprawy wojskowe, pobór, sprawy osobowe. Liczba jednostek w zespole: 11
6/210/0 Akta wsi Łęgnowo, pow. Bydgoszcz 1662-1863 0 rozwiń
Akta majątkowe, umowy kupna-sprzedaży, dzierżawy, budowa dróg, sprawy sądowe, szkolne i kościelne, grunty, pomiary, gospodarze, osadnictwo „olęderskie”, kuźnia, dezercje, kontrybucje, prom przez Wisłę. Liczba jednostek w zespole: 31
6/211/0 Akta wsi Otorowo, pow. Bydgoszcz 1643-1869 0 rozwiń
Przywileje królewskie na osadnictwo holenderskie, sprawy majątkowe, umowy dzierżawne, handlowe, utrzymanie strug i brzegów Wisły, sprawy szkolne i kościelne. Liczba jednostek w zespole: 31
6/212/0 Akta wsi Przyłubie, pow. Bydgoszcz 1813, 1831, 1835, 1843-1866 0 rozwiń
Sprawy majątkowe, gruntowe, szkolne. Liczba jednostek w zespole: 5
6/213/0 Dekanat Fordoński w Fordonie, pow. Bydgoszcz 1838-1877 0 rozwiń
1. Listy dusz 2. Listy komunikantów Liczba jednostek w zespole: 3
6/214/0 Dekanat Nakielski w Nakle, pow. Wyrzysk 1718-1939 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne: zarządzenia, orędzia, listy pasterskie, protokoły rewizji kościołów 2. Sprawy parafii: Dębowo, Krostkowo, Miasteczko Kraj., Morzewo, Nakło, Sadki, Śmiłowo, Wysoka, Wyrzysk: administracja, działalność duszpasterska księży i kościołów, uposażenie parafii, działalność szkół elementarnych w parafiach, personalia księży Liczba jednostek w zespole: 195
6/215/0 Parafia Św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy 1585-1935 0 rozwiń
Odpisy dokumentów dotyczących parafii; archiwalia - wizytacje arcybiskupie, listy pasterskie i rozporządzenia papieskie i arcybiskupie, akta dotyczące obsady proboszczów i wikariuszy, udziału w egzaminach w katolickim seminarium nauczycielskim, zawiadomienia o osobach zwolnionych z wiezień i prztyłków wymagających pomocy Liczba jednostek w zespole: 6
6/216/0 Parafia w Przysiersku, pow. Świecie 1671-1709 0 rozwiń
Rejestr dochodów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/217/0 Parafia w Niewieścinie, pow. Świecie 1738-1738 0 rozwiń
Rejestr dochodów. Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 301 do 320 z 3 848 wpisów.