Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/473/0 Stowarzyszenie Niemieckich Nauczycieli i Nauczycielek w Polsce z siedzibą w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne (17 j.a.): statut, plany pracy, wykazy imienne składu zarządu, zaproszenia na zjazdy, działalność W. Johanes Buchhandlung "Legut" druk czasopisma "Deutscher Schulzeitung in Polen", korespondencja członków do przewodniczącego Stowarzyszenia P. Jendrike w sprawach socjalnych, pomocy materialnej, nauczania języka niemieckiego, sprawozdania z działalności Okręgu Pomorskiego 2. Członkowie (12 j.a.): imienny spis członków Stowarzyszenia, kursy dla nauczycieli niemieckich w Polsce, domy wypoczynkowe dla nauczycieli niemieckich w Zakopanem i Gdańsku, zapomogi dla nauczycieli 3. Podręczniki szkolne (53 j.a.): maszynopisy podręczników dla szkół niemieckich w Polsce, oceny, recenzje, projekt programu nauczania dla szkół powszechnych w Polsce z niemieckim językiem nauczania, spisy lektur do nauki polskiego obowiązującego w szkołach polskich w Niemczech Liczba jednostek w zespole: 82
6/474/0 Niemiecki Związek Obrony Praw Mniejszości w Polsce [1906] 1920-1923 [1929] 0 rozwiń
1. Zjednoczenie krajowe (39 j.a.): statut, regulamin, protokoły posiedzeń organów statutowych, listy członków 2. Zjednoczenia okręgowe (26 j.a.): Okręg Nadnotecki, Okręg Pomorze - Północ Tczew, Okręg Pomorze - Południe Grudziądz, Okręg Poznań 3. Zjednoczenia powiatowe i lokalne (93 j.a.) w: Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmnie, Chodzieży, Chojnicach, Chwaliszewie, Czarnkowie, Grudziądzu, Inowrocławiu, Jarocinie, Kościerzynie, Krotoszynie, Lesznie, Lubawie, Mogilnie, Nowym, Pleszewie, Pucku, Radziczu, Strzelnie, Szubinie, Tczewie, Toruniu, Tucholi, Wąbrzeźnie, Wągrowcu, Wejherowie, Wieleniu, Wyrzysku, Żninie (m.in. sprawy członkostwa, składek, wyborów mężów zaufania, współpracy z innymi organizacjami niemieckimi) 4. Sprawy mniejszości narodowych (16 j.a.): działalność na forum Ligi Narodów i Trybunału w Hadze itp. 5. Wybory parlamentarne - reprezentanci mniejszości w Sejmie i Senacie (176-184): przygotowania, przebieg, propaganda 6. Sprawy finansowe (185-212 j.a.): budżety i rozliczenia finansowe 7. Szkolnictwo (213-253 j.a.): normatywy (polskie ustawy i rozporządzenia), sytuacja szkolnictwa (sprawozdania), pomoc finansowa (wsparcie i subwencje), statystyka szkolna (szkoły, nauczyciele, uczniowie) 8. Sprawy prasowe (254-267 j.a.): prenumerata, tłumaczenia z prasy polskiej 9. Sprawy kultury ( 268-274 j.a.): organizacje kulturalne i stowarzyszenia - działalność, programy 10. Optanci (275-344 j.a.): podstawy prawne i procedura (ustawodawstwo polskie i międzynarodowe), wnioski i kwestionariusze opcyjne (interpelacje poselskie w sprawach opcji) 11. Sprawy osadników (345-426 j.a.): pomoc finansowa (wnioski o subwencje), kwestionariusze osadnicze, osadnicy i likwidacje (statystyka, kwestionariusze) 12. Sprawy jeńców wojennych i opieka nad grobami (427-431 j.a.): statystyka, informacje 13. Sprawy sądowe (432-434 j.a.): materiały informacyjne do postępowań sądowych 14. Akta i parafie kościoła ewangelickiego (435-453 j.a.): ewidencja, działalność 15. Akta dotyczące poszczególnych działaczy mniejszościowych (454-505 j.a.): korespondencja zarządu Liczba jednostek w zespole: 543
6/475/0 Izba Lekarska Prowincji Poznańskiej 1888-1919 0 rozwiń
1. Akta Izby: wybory, sprawozdania z działalności, korespondencja z władzami państwowymi, innymi izbami 2. Akta Sądu Honorowego: zażalenia i sprawy sporne Liczba jednostek w zespole: 43
6/476/0 Niemieckie Towarzystwo Nauki i Sztuki w Bydgoszczy [1857] 1902-1945 0 rozwiń
Akta towarzystw, które zintegrowały się w Towarzystwo Sztuki i Wiedzy w Bydgoszczy 1. Towarzystwo Techniczne (Technische Verein) (21 j.a.): protokoły posiedzeń, statut, katalog biblioteki oraz czasopism pt. "Technische Blätter für den Deutsche Osten" 2. Towarzystwo Historyczne (Historischer Verein) (3 j.a.): protokoły posiedzeń, korespondencja 3. Towarzystwo Sztuki (Kunstverein) (8 j.a.): protokoły, korespondencja, listy członków, sprawozdania finansowe II. Towarzystwo Sztuki i Wiedzy w Bydgoszczy (1920-1939) (21 j.a.): spisy członków, zaproszenia na posiedzenia, spisy referentów, sprawozdania z działalności i roczne finansowe, programy koncertów, organizacja wystaw, koncertów, spotkań, wycinki prasowe, akta wyboru władz towarzystwa 1. Sprawy organizacyjno-administracyjne (36 j.a.): działalność komitetu roboczego, drukowane sprawozdania z działalności, statuty, protokoły posiedzeń, korespondencja z oddziałami, subwencje, sprawy finansowe, zapisy, wystąpienia członków 2. Wydział Techniczny (3 j.a.): protokoły posiedzeń, spisy członków, sprawozdania z działalności, materiały do pracy pt."Przemysł i rzemiosło w Bydgoszczy" z okazji 50-lecia założenia Towarzystwa 3. Wydział Historyczny (6 j.a.): sprawozdania roczne z działalności, korespondencja w sprawach publikacji, zebrań, wystaw, wykopalisk archeologicznych, statuty, wykazy członków, sprawozdania finansowe, wycinki prasowe 4. Wydział Przyrodniczy (15 j.a.): statut, korespondencja, sprawozdania finansowe i z działalności, spisy członków, sprawozdania z imprez organizowanych przez Towarzystwo, ochrona zabytków przyrody, manuskrypt pracy pt. "Powstanie i działalność Towarzystwa Przyrodniczego na przestrzeni pięćdziesięciu lat" 5. Wydział Sztuki (22 j.a.): sprawozdania z działaności i kasowe, spisy członków, odczyty, materiały z urządzanych wystaw, korespondencja, afisze, plakaty, programy 6. Wydział Muzyczny (4 j.a.): afisze, plakaty, programy 7. Wydział Literatury (16 j.a.): protokoły posiedzeń, korespondencja, sprawozdania z działalności 8. Wydział Wiedzy o Prawie i Państwie (4 j.a.): protokoły, sprawozdania z działalności, spisy członków, wykazy wygłoszonych referatów, wycinki prasowe III. Towarzystwo Wiedzy i Sztuki w Bydgoszczy (1920-1939) (29 j.a.): korespondencja, sprawozdania z działalności, wykazy wygłoszonych referatów, wycinki prasowe IV. Towarzystwo Wiedzy i Sztuki w Bydgoszczy (1939-1945) (9 j.a.): spisy członków z wykazem opłacanych składek, statut, sprawozdania z działalności, wycinki prasowe Liczba jednostek w zespole: 205
6/477/0 Niemieckie organizacje, związki i stowarzyszenia z terenu województwa pomorskiego - zbiór szczątków zespołów 1855-1942 0 rozwiń
1. Niemieckie Zjednoczenie dla Polski Zachodniej [Deutsche Vereinigung für Westpolen] [1932] (1935-1939) (22 j.a.): członkowie, placówki terenowe, działalność 2. Partia Młodoniemiecka [Jungdeutsche Partei] (1934-1939) (5 j.a.): organizacja, członkowie 3. Towarzystwo Rolnicze Polski Zachodniej [Westpolnische Landwirtschaftliche Gesellschaft] [1896] (1919-1939) (7 j.a.): członkowie, organizacja - placówki terenowe, działalność 4. Związek Chłopów Niemieckich [Deutscher Bauerverein] (1919-1923) (41 j.a.): organizacja - placówki terenowe, członkowie, uprawy, ceny płodów rolnych 5. Związek Rolniczy Okręgu Nadwiślańskiego [Landbund Weichselgau] (1919-1924) (10 j.a.): biuro i finanse, działalność zarządów powiatowych, statystyka właścicieli ziemi 6. Niemiecka Wspólnota Interesów [Deutsche Interessengemeinschaft] (1919-1923) (4 j.a.): członkowie, szkody wojenne (ankiety) 7. Ewangelicki Związek Robotników dla Bydgoszczy i okolic - Grupa Północna Bydgoszcz [Evangelischer Arbeiter - Verein für Bromerg und Umgegend-Gruppe Nord Bromberg] (1904-1916) (1 j.a.): protokólarz 8. Związek Urzędników Gminnych Prowincji Poznańskiej - Grupa Miejscowa w Bydgoszczy [Verband der Gemeindebeamten der Provinz Posen Ortsgruppe Bromberg] (1906-1907) (1 j.a.): pomoc społeczna (wdowy i sieroty po urzędnikach) 9. Komitet Notariuszy w Bydgoszczy [Der Ausschuss der Rechtsanwälte Bromberg] (1904-1917) (1 j.a.): okólniki, protokoły 10. Związek Pomocników Kupieckich Narodowości Niemieckiej Grupa Bydgoszcz [Deutschnationaler Handlungsgehilfen Verband Gruppe Bromberg] (1904-1916) (5 j.a.): członkowie, działalność 11. Wspólnota Pracy Związków Urzędników Kupieckich w Wielkopolsce [Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Angestelltenverbände Groß-Polen] (1921-1922) (1 j.a.): protokoły zebrań 12. Związek Niemieckich Urzędników Kupieckich i Biurowych w Polsce [Verband deutscher kaufmännischer und Büro-Angestellten in Polen, Bromberg] (1920-1923) (7 j.a.): członkowie, protokoły zebrań 13. Związek Urzędniczek Handlowych i Biurowych Grupa Miejscowa w Bydgoszczy [Verband der weiblichen Handels-und Büroangestellten Ortsgruppe Bromberg] (1918-1921) (8 j.a.): zebrania, umowy 14. Centralny Związek Niemieckich Robotników i Robotnic w Bydgoszczy [Zentralverband der Deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen] (1921-1922) (1 j.a.): zebrania (uchwały), umowy, taryfy, robotnicy (spisy) 15. Związek Niemieckich Rolników Pracodawców, pow. Wyrzysk [Arbeitgeberverband der deutschen Landwirte des Kreises Wirsitz] (1919-1923) (3 ja): okólniki, umowy taryfowe, kontrakty, tabele płac 16. Ojczyźniany Związek Kobiet w Grudziądzu [Vaterländischer Frauenverein - Graudenz] (1901-1921) (17 j.a.): statuty, członkowie, finanse, protokoły posiedzeń 17. Ojczyźniany Związek Kobiet w Radzyniu Chełm. [Vaterländischer Frauenverein - Rehden] (1897-1919) (5 j.a.): statuty, członkowie, finanse, protokoły posiedzeń 18. Ojczyźniany Związek Kobiet w Zdunach [Vaterländische Frauenverein für die Stadt Zduny] (1903-1910) 1 j.a. 19. Kobiece Towarzystwo Dobroczynne w Bydgoszczy [Verein Frauenwohl in Bromberg] (1904-1930) (2 j.a.): protokólarz, notatki M. Schnee 20. Niemiecka Rada Kobiet w Bydgoszczy [Deutscher Frauenrat Bromberg] (1919-1921) (1 j.a.): protokólarz 21. Stowarzyszenie Niemieckich Związków Kobiet na Pomorzu Gdańskim [Verband Deutscher Frauenvereine in Pommerellen] (1919-1923) (30 j.a.): protokoły, programy, sprawozdania, finanse, członkowie 22. Niemiecki Związek Kobiet w Bydgoszczy [Deutscher Frauenbund Bromberg] (1922-1938) (5 j.a.): protokoły, wystawy, pomoc społeczna 23. Towarzystwo Wojaków w Okolu i okolicy [Krieger Verein Schleusenau und Umgegend] (1904-1917) (1 j.a.): protokólarz 24. Towarzystwo Wojaków w Koronowie, pow. Bydgoszcz [Krieger Verein zu Krone] (1884-1894) (1 j.a.): protokólarz 25. Związek Ewangelickiej Młodzieży Męskiej w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz [Evangelischer Junglingsrverein Solec Kujawski] (1930-1932) (1 j.a.): członkowie, teksty pieśni 26. Niemiecki Związek Dobroczynności w Polsce - Oddział w Bydgoszczy [Deutscher Wohlfahrtsbund Bromberg] (1920-1940) (31 j.a.): protokólarz, członkowie 27. Związek Wiarusów w Polsce, Okręg 1 - Pomorze Gdańskie [Altfreundeverband in Polen-Gau 1 - Pommerellen] (1920-1925) (1 j.a.): okólniki, umowy taryfowe, kontrakty, tabele płac 28. Ewangelicki Dom Starców w Bydgoszczy [Evangelischer Altersheim in Bromberg] (1935-1939) (1j.a.): działalność (sprawozdania) 29. Towarzystwo Pedagogiczne w Bydgoszczy [Pädagogischer Verein in Bromberg] (1855-1924) (9 j.a.): protokoły, finanse (sprawozdania), współpraca z towarzystwami (korespondencja) 30. Towarzystwo dla Celów Wychowania i Nauczania w Bydgoszczy [Verein fur Erziehung und Unterricht Bromberg] (1890-1904) (5 j.a.): statut, protokoły, finanse, działalność (sprawozdania) 31. Kasyno „Odpoczynek” w Bydgoszczy [Kasinogesellschaft „Erholung” zu Bromberg] (1887-1927) (26 j.a.): członkowie (wykazy), finanse, działalność (sprawozdania) 32. Ogólnomieckie Towarzystwo Ochrony Języka Niemieckiego Oddział w Bydgoszczy [Allgemeiner Deutscher Sprachverein, Zweigverein Bromberg] (1901-1915) (2 j.a.): protokoły, członkowie (spisy, korespondencja) 33. Niemiecki Związek Opieki nad Młodzieżą [Deutscher Verband für Jugenpflege in Bromberg] (1912-1923) (3 ja.): zarząd (korespondencja) 34. Niemiecki Komitet Kulturalny w Bydgoszczy [Deutscher-Kultur-Ausschuss Bromberg] (1919-1922) (10 j.a.): programy, imprezy kulturalne (sprawozdania), notatki prasowe 35. Towarzystwo Oświatowe w Bydgoszczy [Verein für Bildungspflege - Bromberg] (1920-1922) (2 j.a.): szkoły ludowe (programy nauczania, sprawozdania, uczestnicy) 36. Związek Śpiewaczy Prowincji Poznańskiej Związek Okręgowy w Bydgoszczy [Posener Provinzial Sängerbund - Gauverband Bromberg] (1904-1920) (4 j.a.): sprawozdania, protokoły, nuty 37. Nadwiślański Okręg Śpiewaczy w Grudziądzu [Weichselgau-Sängerbund Graudenz] (1898-1919) (1 j.a.): protokólarz 38. Towarzystwa Śpiewacze w Bydgoszczy [Männer-Gesangvereine "Germania" Bromberg, "Liedertafel" Bydgoszcz, Männer-Gesang-Verein "Kornblume" Schleusenau] (1937) (1 j.a.) wykazy członków bydgoskich chórów 39. Męskie Towarzystwo Śpiewacze w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz [Männer Gesangverein - Schulitz] (1893-1923) (9 j.a.): statut, członkowie (spisy), finanse 40. Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy [Verschönungs - Verein zu Bromberg] (1837-1921) (4 j.a): pawilony przy śluzach w Bydgoszczy (budowa), szkółki drzewne 41. Związek Ewangelicki Filia w Nakle [Evangelisches Bund, Zweigverein Nakel] (1906-1920) (1 j.a.): sprawozdania 42. Niemieckie Towarzystwo Gimnastyczne Okręg Górna Wisła Obszaru I Północ - Wschód [Deutscher Turnerschaft Oberweichselgau des Kreises I Nordosten] (1909-1921) (2 j.a.): protokólarz 43. Związek Wolnomularzy Niemieckich [Verein Deutscher Freimauerer] (1919-1920) (1 j.a.): wykazy członków 44. Stowarzyszenie Sekretarzy Rejencji w Bydgoszczy [Verein der Regierungssekretäre zu Bromberg] (1909-1919) (1 j.a.): członkowie 45. Centralny Związek Urzędników Prywatnych w Bydgoszczy [Zentral-Ausschuss der Privatangestellten Brombergs] (1919-1921) (15 j.a.): statuty, organizacja, posiedzenia i konferencje (protokoły), członkowie (wykazy, składki), działalność (sprawozdania, umowy) 46. Związek Urzędniczek Handlowych Grupa Miejscowa w Bydgoszczy [Kaufmännischer Verband für weibliche Angestellte - Ortsgruppe Bromberg] (1917-1921) (3 j.a.): walne zebrania i konferencje (protokoły), członkowie, finanse, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 312
6/477/1 Niemieckie Zjednoczenie dla Polski Zachodniej [1932]1935-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
6/477/2 Partia Młodoniemiecka 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
6/477/3 Towarzystwo Rolnicze Polski Zachodniej [1896]1919-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/477/4 Związek Chłopów Niemieckich 1919-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
6/477/5 Związek Rolniczy Okręgu Nadwiślańskiego 1919-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
6/477/6 Niemiecka Wspólnota Interesów 1919-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/477/7 Ewangelicki Związek Robotników dla Bydgoszczy i okolic - Grupa Północna Bydgoszcz 1904-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/8 Związek Urzędników Gminnych Prowincji Poznańskiej - Grupa Miejscowa w Bydgoszczy 1906-1907 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/9 Komitet Notariuszy w Bydgoszczy 1904-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/10 Związek Pomocników Kupieckich Narodowości Niemieckiej Grupa Bydgoszcz 1904-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
6/477/11 Wspólnota Pracy Związków Urzędników Kupieckich w Wielkopolsce 1921-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/12 Związek Niemieckich Urzędników Kupieckich i Biurowych w Polsce 1920-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/477/13 Związek Urzędniczek Handlowych i Biurowych Grupa Miejscowa w Bydgoszczy 1918-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
6/477/14 Centralny Związek Niemieckich Robotników i Robotnic w Bydgoszczy 1921-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/15 Związek Niemieckich Rolników Pracodawców, pow. Wyrzysk 1919-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 601 do 620 z 3 847 wpisów.