Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/543/0 Notariusz Liman Christian w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1863-1870 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 80
6/544/0 Notariusz Thiel Ferdinand w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1870-1906 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 96
6/545/0 vacat - Notariusz Lewandowski Ludwik w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/546/0 vacat - Notariusz Lutomirski Wincenty w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/547/0 vacat - Notariusz Główczyński Stanisław w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/548/0 vacat - Notariusz Bronisz Józef w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/549/0 vacat - Notariusz Czapliński Piotr w Lipnie - przekazany do AP Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/550/0 vacat - Notariusz Czykarewski Aleksander w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/551/0 vacat - Notariusz Dmochowski Lubomir w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/552/0 vacat - Notariusz Eliszewicz Grzegorz w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/553/0 vacat - Notariusz Fijałkowski Antoni w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/554/0 vacat - Notariusz Goślicki Jan w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/555/0 vacat - Notariusz Kotwicki Franciszek w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/556/0 vacat - Notariusz Łempicki Leon w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/557/0 vacat - Notariusz Mańkowski Józef w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/558/0 vacat - Notariusz Meller Marceli w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/559/0 vacat - Notariusz Nowca Władysław w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/560/0 Notariusz Lichoniewicz Ludwik w Szubinie 1934-1939 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Repertoria 3. Protesty wekslowe 4. Księga przychodów i rozchodów Liczba jednostek w zespole: 197
6/561/0 vacat - Notariusz Smolikowski Zygmunt w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/562/0 vacat - Notariusz Wałęcki Ignacy w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 781 do 800 z 3 847 wpisów.