Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/84/0 vacat - Sąd Specjalny we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/85/0 Sąd Powiatowy i Grodzki w Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1836-1938 [1942] 0 rozwiń
I. Sąd Powiatowy w Łobżenicy 1. Generalia 1853-1874 (sygn. 1-3) 2. Sprawy spadkowe 1875-1877 (sygn. 4-19) 3. Sprawy rozwodowe 1862-1882 (sygn. 20-72) 4. Sprawy karne 1917 (sygn 230). II. Sąd Obwodowy w Łobżenicy 1. Generalia 1836-1917 (sygn. 73-87, 310-313) 2. Procesy cywilne 1871-1919 (sygn. 88-131, 310-311) 3. Pozbawienie praw publicznych 1880-1914 (sygn. 132-137) 4. Sprawy sporne 1881-1919 (sygn. 138-144) 5. Sprawy spadkowe 1875-1915 (sygn. 145-150) 6. Ustanowienia majoratu 1903 (sygn. 151-152) 7. Wyciągi z akt usc 1898-1913 (sygn. 153-154) 7. Sprawy opiekuńcze 1870-1920 [1942] (sygn. 155-188) II. Sąd Powiatowy w Łobżenicy 1. Sprawy ogólno-administracyjne 1892-1928 (sygn. 189-196, 305-308) 2. Sprawy karne 1921-1928 (sygn. 197-212, 231-302) 3. Sprawy cywilne 1927 -1928 (sygn. 229, 309) III. Sąd Grodzki w Łobżemicy 1. Sprawy ogólno-administracyjne 1923-1938 (sygn. 213-228, 303-304) Liczba jednostek w zespole: 312
6/86/0 Więzienie Sądowe w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
Akta więźniów. Liczba jednostek w zespole: 943
6/87/0 Ciężkie Więzienie Karne w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1940-1945 0 rozwiń
Pracownicy, więźniowie, przekazywanie osadzonych do innych więzień. Liczba jednostek w zespole: 102
6/88/0 Więzienie Karne w Koronowie, pow. Bydgoszcz [1915-1919] 1920-1939 [1946] 0 rozwiń
1. Administracja, finanse (budżety, sprawozdania, kontrole), pracownicy, więźniowie, utrzymanie więzienia i więźniów, zatrudnianie osadzonych 2. Akta osobowe więźniów (427 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 580
6/89/0 Dom Karny w Fordonie, pow. Bydgoszcz 1920-1939 0 rozwiń
Akta osobowe więźniarek. Liczba jednostek w zespole: 691
6/90/0 Dom Karny w Fordonie, pow. Bydgoszcz 1939-1945 0 rozwiń
Budżety, personel, przyjęcia więźniów, utrzymanie i praca osadzonych, opieka społeczna, zwolnienia, akta osobowe i kartoteka więźniarek. Liczba jednostek w zespole: 3872
6/91/0 vacat - Więzienie w Inowrocławiu - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/92/0 vacat - Więzienie-Areszt w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/93/0 vacat - Więzienie Sądowe-Areszt we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/94/0 vacat - Zakład dla Niepoprawnych Przestępców w Trzemesznie - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/95/0 vacat - Więzienie w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/96/0 Referat Specjalny Służby Bezpieczeństwa w Gdyni-Potulicach 1940-1945 0 rozwiń
1. Akta ogólne (1 j.a.): rozporządzenia, działalność (sprawozdania), pracownicy 2. Korespondencja z policją (5 j.a.): wysiedlanie (wnioski) 3. Ewakuacje specjalne (24 j.a.): osoby przewidziane do ewakuacji (wykazy) 4. Transporty do obozu (8 j.a.): wysiedleni do obozu w Potulicach i skierowani ze zlikwidowanych obozów w Smukale i Toruniu (wykazy) 5. Opinie polityczne (221 j.a.): właściciele gospodarstw i mieszkań przeznaczonych dla Niemców 6. Badania przynależności rasowej (6 j.a.): kierowanie rodzin do obozu w Łodzi 7. Badania przynależności narodowej (19 j.a.): oddziały w Jabłonowie, Smukale i Toruniu, zarządzenia (niemiecka lista narodowa), internowania, więźniowie obozu w Stutthofie przekazani do obozu w Potulicach, zwolnienia z obozów 8. Represje (24 j.a.): internowani w obozie w Potulicach (przekazani przez policję), podejrzani o kontakty z partyzantami, przynależność do organizacji podziemnych, internowanie (wnioski, akta poszczególnych rodzin), kontrola przesyłek 9. Zmiany w ewidencji wysiedlonych (11 j.a.): zwalnianie i urlopowanie z obozu (wnioski, praca poza obozem), zmiany w ewidencji wysiedlonych, poszukiwania osób, repatriacja Litwinów 10. Oddział Referatu Specjalnego w Jabłonowie (42 j.a.): organizacja, pracownicy, niemiecka lista narodowa (korespondencja, wnioski o wpis, przesłuchania osób) 11. Oddział Referatu Specjalnego w Smukale (2 j.a.): organizacja, pracownicy, działalność (sprawozdania) 12. Oddział Referatu Specjalnego w Toruniu (8 j.a.): organizacja, pracownicy, zatrudnianie internowanych, badania przynależności rasowej i narodowościowej Liczba jednostek w zespole: 357
6/97/0 Centrala Przesiedleńcza w Gdańsku-Potulicach 1939-1943 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i personalne (9 j.a.): przepisy, narady (komendanci obozów, wysiedlenia), organizacja (centrala, obozy, wysiedlenia) 2. Ewakuacja (33 j.a.): statystyka, wysiedlenia z okręgu Gdańsk - Prusy Zachodnie (wykazy imienne), nadużycia 3. Wysiedlanie, przesiedlanie i usuwanie z mieszkań (21 j.a.): przesiedlenia Polaków (tereny wojskowe), ucieczki, lekarze obozowi 4. Selekcja narodowościowa i rasowa (8 j.a.): przynależność narodowa i rasowa (badanie wysiedlonych), kierowanie osób do obozu Łodzi 5. Obozy (31 j.a.): Potulice, Jabłonowo, Chojnice, Toruń (organizacja, działalność, zmiany w ewidencji) 6. Zwalnienie z obozu (70 j.a.): wnioski o zwolnienie, nadzór nadzór nad osobami zwolnionymi 7. Nadzór, poszukiwania ucieczki, sprawy sanitarne (12 j.a.): ucieczki z obozu, poszukiwania, epidemie, zgony 8. Konfiskaty, wyżywienie i utrzymanie (5 j.a.): konfiskata mienia kościelnego i prywatnego internowanych, wyżywienie w obozach, zwrot gospodarstw i mieszkań (prośby) 9. Zatrudnianie więźniów poza obozami (10 j.a.): urzędy pracy, kierowanie do pracy (ewidencja), pracodawcy (skargi) 10. Osadnictwo niemieckie (19 j.a.): przepisy (osiedlanie Niemców z Wołynia, Zamojszczyzny, Litwy, Bessarabii, Estonii i Łotwy), przydział gospodarstw, osadnicy niemieccy Liczba jednostek w zespole: 214
6/98/0 Obóz Centrali Przesiedleńczej w Potulicach, pow. Bydgoszcz 1940-1945 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i personalne (17 j.a): organizacja centrali i obozów, pracownicy, wysiedlenia i osiedlenia, ewakuacja, przejęcie obozu, likwidacja obozu w Smukale 2. Sprawy pomieszczeń i inwentarza (23 j.a.): zakwaterowanie pracowników, obozowa straż przeciwpożarowa, biurowość 3. Odzież i uzbrojenie (20 j.a.): pracownicy, kompania wartownicza, uzbrojenie 4. Utrzymanie i wyżywienie (11 j.a.): zaopatrzenie, rachunki 5. Przedsiębiorstwa obozowe (26 j.a.): budowa zakładów i warsztatów obozowych, zatrudnieni, maszyny i urządzenia 6. Komenda pracy (28 j.a.): zatrudnianie więźniów przez urzędy pracy, zapotrzebowanie na siłę roboczą (wnioski pracodawców) 7. Transport i służba samochodowa (4 j.a.): pracownicy, tabor samochodowy 8. Kierownictwo obozu (16 j.a.): zmiany w ewidencji obozowej (osoby nowo przybyłe, zwalnianie dzieci, wnioski o zwolnienie lub urlopowanie, zgony), obóz w Toruniu (organizacja, zwolnienia), obóz w Tczewie (organizacja, personel, choroby i zgony, ewakuacja) 9. Zbiór fotografii obozowych (78 pozytywów) -(1 j.fot.). Liczba jednostek w zespole: 147
6/99/0 Trybunał Cywilny Departamentu Bydgoskiego w Bydgoszczy [1805] 1807-1815 [1819] 0 rozwiń
1. Księgi wyroków 2. Testamenty 3. Wypisy z akt hipotecznych 4. Repertoria Liczba jednostek w zespole: 131
6/100/0 Urząd Katastralny w Bydgoszczy [1802] 1901-1945 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-52) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 53-775, 887-901) 3. Mapy całego powiatu, lub jego części (sygn. 777-779) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 780-885) 5. Matryce bez identyfikacji terytorialnej (sygn. 886) Liczba jednostek w zespole: 901
6/101/0 vacat - Urząd Katastralny w Nakle - włączony do zespołu nr 104 Urząd Katastralny w Wyrzysku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/102/0 Urząd Katastralny w Szubinie [1802] 1865-1944 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-10) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 11-1456, 1624-1650) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 1457) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 1458-1623) Liczba jednostek w zespole: 1652
6/103/0 Urząd Katastralny w Świeciu 1862-1942 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 2-213) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 214-216) 4. Mapy poszczególnych miejscowości (sygn. 217-260) Liczba jednostek w zespole: 260
Wyświetlanie 81 do 100 z 3 847 wpisów.