Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/104/0 Urząd Katastralny w Wyrzysku [1843] 1865-1944 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-140) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 141-488) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 489-491) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 492-537) Liczba jednostek w zespole: 564
6/105/0 Izba Skarbowa w Grudziądzu 1920-1939 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny (164 j.a.): instrukcje, zarządzenia, okólniki, organizacja administracji skarbowej, struktura wewnętrzna Izby, urzędnicy, budżety, sprawozdania z działalności, referat dyscyplinarny (normatywy, sprawy indywidualne), ewidencja akt przechowywanych i udostępnianych 2. Wydział Podatków Bezpośrednich (135 j.a.) 2.1. Oddział Administracyjny: statystyka podatkowa, kontakty z podległymi urzędami w sprawach podatków 2.2. Oddział Podatku Dochodowego: wymiar podatków - arkusze, pobór podatku przemysłowego, wykazy firm, zwroty i umorzenia 2.3. Oddział Podatków Realnych: okólniki, wykazy podatków od kapitałów i rent 2.4. Oddział Podatku Obrotowego: akta dotyczące firmy L. Baerwald 2.5. Oddział Bilansowy: przywóz i wywóz towarów, cło, kontrola skarbowa na granicy polsko-gdańskiej 2.6. Oddział Egzekucyjny: analizy czynności egzekucyjnych, postępowanie egzekucyjne, kontrola skarbowa na granicy polsko-gdańskiej 2.7. Oddział Katastralny: statystyka roczna, sprawozdania z lustracji 3. Wydział Rachunkowo-Kasowy (63 j.a.) 3.1. Oddział Administracyjny - okólniki, instrukcje kasowe, przepisy rachunkowe, dozór walutowy, depozyty, rekwizycje, protokoły rewizji kas skarbowych 3.2. Oddział Sum Niebudżetowych - sumy obrotowe, zabezpieczenia kredytowe 4. Wydział Akcyz i Monopolów (127 j.a.) 4.1. Oddział Administracyjny: lustracje urzędów akcyz 4.2. Oddział Akcyzowo-Monopolowy: dozór, statystyka, kontrola, postępowanie przekazowe, ulgi podatkowe, kredyty, sprawy karne 4.3. Oddział Karno-Skarbowy: okólniki, sprawy karne 5. Wydział Opłat Stemplowych (9 j.a.) 5.1. Oddział Opłat: instrukcje, okólniki dotyczące opłat 5.2. Oddział Podatku Spadkowego: indeksy, dotacje Liczba jednostek w zespole: 634
6/106/0 vacat - Urząd Skarbowy w Brodnicy - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/107/0 Akta banków bydgoskich - zbiór szczątków zespołów 1913-1929, 1935 0 rozwiń
1. Bank Związkowy: zmiany statutu, deklaracje członkowskie, ewidencja członków, korespondencja 2. Bank M. Stadthagen: protokół dotyczący upadłości banku Liczba jednostek w zespole: 6
6/107/1 Bank Związkowy 1913-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/107/2 Bank M. Stadhagen 1935-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/107/3 Niemiecki Bank Ludowy w Bydgoszczy 1942-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/108/0 vacat - Niemiecki Bank Ludowy w Bydgoszczy - włączony do zespołu nr 110 Bank Ludowy w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/109/0 vacat - Niemiecki Bank Związkowy w Bydgoszczy-spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością - włączony do zespołu nr 107 Akta banków bydgoskich - zbiór szczątków zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/110/0 Bank Ludowy w Bydgoszczy 1914-1939 [1943] 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów spółdzielni: Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej Banku Ludowego i Banku Przemysłowego w Bydgoszczy 2. Układy konwersyjne: wykaz dłużników 3. Listy hipoteczne Liczba jednostek w zespole: 226
6/111/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Bydgoszczy 1920-1939 [1953] 0 rozwiń
1. Zakłady spółdzielcze, przemysłowe, handlowe, prywatni właściciele (lekarze, adwokaci, rolnicy): akta kredytowe poszczególnych pożyczkobiorców - zakładów spółdzielczych, spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, firm przemysłowych i handlowych z terenu Bydgoszczy i powiatów bydgoskiego, wyrzyskiego, żnińskiego, wnioski kredytowe, odpisy z ksiąg wieczystych, statuty spółek, bilanse zakładów, odpisy polis, z rejestru handlowego i akt notarialnych, plany finansowe, sprawozdania z działalności zakładów, podatki, rewizje 2. Akta procesowe: niespłacone pożyczki Liczba jednostek w zespole: 255
6/112/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Bydgoszczy [1922] 1924-1939 [1940-1959] 0 rozwiń
1. Księgi główne, bilanse, inwentury, zestawienia udzielonych pożyczek 2. Pożyczki budowlane dla indywidualnych kredytobiorców Liczba jednostek w zespole: 1003
6/113/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Grudziądzu 1922-1939 [1949-1955] 0 rozwiń
Zakłady spółdzielcze, przemysłowe, handlowe, prywatni właściciele (rolnicy, adwokaci, właściciele nieruchomości): akta kredytowe - wnioski kredytowe, odpisy polis ubezpieczeniowych, akt notarialnych i hipotecznych, informacje podatkowe, oszacowania finansowe, listy zastawne, bilanse, odpisy z rejestru handlowego. Liczba jednostek w zespole: 366
6/114/0 Centralna Kasa Spółek Rolniczych Oddział w Toruniu 1926-1938 0 rozwiń
1. Rejestry pożyczek konwersyjnych i zabezpieczeń 2. Układy konwersyjne i zobowiązania dłużne 3. Zabezpieczenia pożyczek konwersy 4. Weksle 5. Sprawozdania z czynności i zamknięcia rachunków Liczba jednostek w zespole: 38
6/115/0 Komunalna Kasa Oszczędnościowa miasta Bydgoszczy [1899-1910]1911-1939 0 rozwiń
Kredytobiorcy (właściciele zakładów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych z Bydgoszczy). Liczba jednostek w zespole: 1180
6/116/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Bydgoskiego w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
Kredytobiorcy z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (pożyczki na zakup gospodarstw lub majątków rolnych, rozwój gospodarki rolnej). Liczba jednostek w zespole: 149
6/117/0 Komunalne Kasy Oszczędności Powiatu Wyrzysk - zbiór szczątków zespołów 1924-1939 0 rozwiń
1. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Łobżenicy w Łobżenicy: akta procesowe o zwrot pożyczek, rewersy dłużne, aktywa 2. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Nakła w Nakle: bilanse Liczba jednostek w zespole: 15
6/117/1 Komunalna Kasa Oszczędności w Łobżenicy 1924-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/117/2 Komunalna Kasa Oszczędności w Nakle 1928-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
6/118/0 Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej na obwód nadnotecki w Bydgoszczy 1918-1919 0 rozwiń
Posiedzenia Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Poznaniu, organizacja administracji leśnej i szkolnictwa. Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 101 do 120 z 3 847 wpisów.