Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/119/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Nowego w Nowem, pow. Świecie 1927-1935 0 rozwiń
Statut, protokoły posiedzeń zarządu kasy, księga pożyczek hipotecznych, bilans, lista członków. Liczba jednostek w zespole: 10
6/120/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Wyrzyskiego w Wyrzysku 1921-1939 0 rozwiń
1. Akta główne: statuty, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, statystyka, rewizje, odpisy posiedzeń Sejmiku Powiatowego w Wyrzysku 2. Inwentury 3. Bilanse miesięczne i roczne 4. Listy hipoteczne Liczba jednostek w zespole: 154
6/121/0 Komunalna Kasa Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu 1925-1939 [1945-1950] 0 rozwiń
1. Wydział Krajowy i Dyrekcja Pomorskiej Kasy Pożyczkowej w Toruniu: uchwały i protokoły posiedzeń, protokoły posiedzeń Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Toruniu 2. Organizacja Komunalnej Kasy Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu: instrukcje, regulaminy, okólniki, statut, rejestracja kasy 3. Budowa gmachu dla Komunalnej Kasy Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu: posiedzenia komitetu budowy, konkurs na projekt, plany wykonawcze, kolaudacja odbioru 4. Sprawozdania z działalności, statystyka, kontrole 5. Bilanse 6. Kredyty (banki, komunalne kasy oszczędności, samorząd miejski, powiatowy i podległe przedsiębiorstwa, instytucje wyznaniowe i stowarzyszenia, osoby prywatne): pożyczki i kredyty, układy konwersyjne 7. Likwidacja: przejęcie majątku, likwidacja długów, rekwizycja depozytów Liczba jednostek w zespole: 114
6/122/0 vacat - Urząd Pośrednictwa Pracy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/123/0 vacat - Urząd Pośrednictwa Pracy w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/124/0 Inspekcja Przemysłowa w Inowrocławiu [1857] 1894-1920 [1931] 0 rozwiń
1. Wystawy przemysłowe: badanie materiałów, wskaźniki cen 2. Sądy przemysłowe: zatrudnianie kobiet i młodocianych, położenie robotników 3. Robotnicy: regulaminy pracy, strajki, lokauty, wypadki przy pracy, kontakty z organizacjami branżowymi 4. Zezwolenia na zakładanie przedsiębiortstw i instalację kotłów Liczba jednostek w zespole: 64
6/125/0 Inspekcja Pracy 55 Obwodu w Inowrocławiu [1904] 1919-1934 0 rozwiń
Zażalenia robotników rolnych, zezwolenia na urządzenie zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych. Liczba jednostek w zespole: 6
6/126/0 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Bydgoszczy [1910] 1924-1939 0 rozwiń
Przepisy archiwalne, działalność (sprawozdania i statystyka), teren działania oddziału, przejmowanie i scalanie akt, porządkowanie, udostępnianie i wypożyczanie archiwaliów, kwerendy, biblioteka, gmach i inwentura, archiwum Komisji Generalnej, biurowość, akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 96
6/127/0 Archiwum Rzeszy w Gdańsku Oddział w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
Finanse, rozmieszczanie zasobu, przejmowanie i scalanie akt, gromadzenie, przechowywanie, brakowanie i udostępnianie akt, pomoce archiwalne, prace naukowe, biblioteka, utrzymanie i wyposażenie budynku, przebudowa magazynów, akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 149
6/128/0 Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy [1903] 1926-1939 0 rozwiń
1. Organizacja sieci pocztowej (11j.a.): instrukcje, regulaminy urzędu, podziały czynności, spisy agencji i urzędów, przesyłki zagraniczne 2. Organizacja urzędów pocztowych (9 j.a.): plany wymiany poczty w kraju i zagranicą, rozkłady jazdy autobusów, pociągów, lotów samolotów, organizowanie konwoju zbrojnego 3. Materiały statystyczne i pokontrolne (2 j.a.): dane statystyczne o ruchu telekomunikacyjnym, kontrole ambulansów, zestawienie rentowności 4. Defraudacje (2 j.a.): fałszerstwa książeczek oszczędnościowych, nadużycia pracowników poczty 5. Skargi i zażalenia (1 j.a.) 6. Debity, konfiskaty i komunikaty prasowe (1937-1939) (2 j.a.): wykazy skonfiskowanych druków, biuletyny prasowe 7. Akta osobowe urzędników pocztowych (3300 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3328
6/129/0 Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy [1889] 1920-1932 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-finansowe 2. Sprawy nadleśnictw Liczba jednostek w zespole: 1119
6/130/0 vacat - Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/131/0 Nadleśnictwo Bąkowo, pow. Świecie 1817-1818 0 rozwiń
Policja leśna, dożywianie dzikich zwierząt. Liczba jednostek w zespole: 2
6/132/0 Nadleśnictwo Bydgoszcz 1905-1920 0 rozwiń
Rewizje granic, drogi leśne, pożary. Liczba jednostek w zespole: 6
6/133/0 Nadleśnictwo Cisy, pow. Chojnice 1845-1919 0 rozwiń
Budowle leśne, licytacje i dzierżawy, pożary, wynagrodzenie i gratyfikacje urzędników leśnych. Liczba jednostek w zespole: 15
6/134/0 Nadleśnictwo Czersk, pow. Chojnice 1847-1919, 1933-1987 0 rozwiń
Rekwizycje, gospodarstwa leśne, plany zalesień, pobór i taksy drewna, nieszczęśliwe wypadki, kradzież drewna, pożary, mapy gospodarcze, rejestry powierzchniowe, kontrole, wnioski ochrony lasu, cięć, hodowli, pozyskania zwierzyny, melioracji. Dok. tech. - 1 j.a. (remont leśniczówki Nieżurawia). Liczba jednostek w zespole: 360
6/135/0 Nadleśnictwo Chojnice 1904-1920 0 rozwiń
Plany zalesień, budowa domów mieszkalnych i gospodarczych. Liczba jednostek w zespole: 6
6/136/0 Nadleśnictwo Glinki, pow. Bydgoszcz 1847-1919 0 rozwiń
Sprawy administracyjne leśnictw, uprawnienia leśne, budowa dróg leśnych, domów mieszkalnych i gospodarczych, pobór drewna, polowania, pożary. Liczba jednostek w zespole: 75
6/137/0 Nadleśnictwo Jachcice, pow. Bydgoszcz 1836-1920 0 rozwiń
Granice nadleśnictw, obrót areałem leśnym, leśnictwa, drogi leśne, zalesienia, łowiectwo, pobór drewna, ekspoloatacja łąk, pożary, budynki administracyjne, tory kolejowe, ćwiczenia na poligonie, personalia. Liczba jednostek w zespole: 54
6/138/0 Nadleśnictwo Klosnowo, pow. Chojnice 1809-1920 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, budowa dróg leśnych, pobór drewna, kontrole leśnictw, wykorzystanie wód i rybołówstwo. Liczba jednostek w zespole: 11
Wyświetlanie 121 do 140 z 3 847 wpisów.