Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/477/26 Niemiecki Związek Dobroczynności w Polsce - Oddział w Bydgoszczy 1920-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
6/477/27 Związek Wiarusów w Polsce, Okręg 1 - Pomorze Gdańskie 1920-1925 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/28 Ewangelicki Dom Starców w Bydgoszczy 1935-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/29 Towarzystwo Pedagogiczne w Bydgoszczy 1855-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
6/477/30 Towarzystwo dla Celów Wychowania i Nauczania w Bydgoszczy 1890-1904 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
6/477/31 Kasyno „Odpoczynek” Bydgoszcz 1887-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
6/477/32 Ogólnomieckie Towarzystwo Ochrony Języka Niemieckiego Oddział w Bydgoszczy 1901-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/477/33 Niemiecki Związek Opieki nad Młodzieżą 1912-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/477/34 Niemiecki Komitet Kulturalny w Bydgoszczy 1919-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
6/477/35 Towarzystwo Oświatowe w Bydgoszczy 1920-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/477/36 Związek Śpiewaczy Prowincji Poznańskiej Związek Okręgowy w Bydgoszczy 1904-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/477/37 Nadwiślański Okręg Śpiewaczy w Grudziądzu 1898-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/38 Męskie Towarzystwa Śpiewacze w Bydgoszczy 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/39 Męskie Towarzystwo Śpiewacze w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz 1893-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
6/477/40 Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy 1837-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/477/41 Związek Ewangelicki Filia w Nakle 1906-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/42 Niemieckie Towarzystwo Gimnastyczne Okręg Górna Wisła Obszaru I Północ - Wschód 1909-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/477/43 Związek Wolnomularzy Niemieckich 1919-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/44 Stowarzyszenie Sekretarzy Rejencji w Bydgoszczy 1909-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/45 Centralny Związek Urzędników Prywatnych w Bydgoszczy 1919-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
6/477/46 Związek Urzędniczek Handlowych - grupa miejscowa w Bydgoszczy 1917-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/478/0 Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Bydgoszczy [1937] 1939-1945 0 rozwiń
1. Sztab Powiatowy - spisy Polaków, statystyka ludności 2. Urząd ds.Organizacji - pisma okólne, meldunki, sprawozdania, informacje o placówkach szkolnych, wnioski i opinie polityczne 3. Powiatowy Kierownik Kancelarii - korespondnecja 4. Urząd Kadr - akta osobowe funkcjonariuszy 5. Urząd Propagandy - listy żołnierzy z frontu, informacje o imprezach, szkolenia polityczne 6. Powiatowy Sąd Partyjny - korespondencja 7. Doradca Gospodarczy - imienne wykazy osób zatrudnionych w zakładach pracy 8. Urząd ds. Rasowych - odznaczenia dla matek żołnierzy 9. Urząd ds.Opieki Społecznej - wnioski o renty, zatrudnianie Polaków 10. Urząd ds. Narodowościowych - opinie o kandydatach do wpisu na niemiecką listę narodową, protokoły posiedzeń i orzeczenia komisji kwalifikacyjnych 11. Urząd ds. Zdrowia - odznaczenia lekarzy bydgoskich 12. Korpus Lotniczy [NSFK] - opinie 13. Korpus Zmotoryzowany [NSKK] - sprawy osobowe i organizacyjne 14. Powiatowe Kierownictwo Towarzystw Kobiecych - sprawozdania organizacyjne 15. Volksstrum Powiatu Bydgoskiego - organizacja 16. Front Pracy [Arbeistfront] - imienne wykazy osób zatrudnionych w firmie Polensky & Zöllner w Łęgnowie-Otorowie 17. Urząd ds.Polityki Komunalnej - sprawa Gottholda Starke, opinie narodowościowe, budowa siedziby, album fotograficzny Liczba jednostek w zespole: 172
6/479/0 Polskie legalne organizacje, związki, stowarzyszenia, towarzystwa i komitety - zbiór szczątków zespołów 1913-1946, 1948, 1956-1987 0 rozwiń
1. Związek Młodych Narodowców - Ognisko w Świeciu (1931-1934) (1 j.a.): okólniki, regulaminy, członkowie (spisy) 2. Legion Młodych - Komenda Obwodu w Wyrzysku (1931-1934) (1 j.a.): okólniki, protokoły, komunikaty 3. Katolickie Stowarzyszenie Mężów - Oddział w Wenecji (1937-1938) (1 j.a.): rejestracja, organizacja 4. Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Harcerzy na miasto Bydgoszcz (1934-1939) (3 j.a.): rozkazy, okólniki, regulaminy 5. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Oddziału w Aleksandrowie Kuj. (1925-1936) (7 j.a.): okólniki, członkowie (spisy), preliminarze budżetowe, działalność (sprawozdania), kursy (uczestnicy) 6. Obóz Zjednoczenia Narodowego - Okręg Pomorski Toruń 1935-1939) (1 j.a.) 7. Powiatowe Towarzystwo Rolnicze w Sępólnie (1936-1938) (4 j.a.): działalność (plany, sprawozdania), szkolenia 8. Zjednoczone Związki Powiatów Województwa Pomorskiego i Poznańskiego (1929-1936) (1 j.a.): organizacja, rada narodowa, powiatowa, sejmik powiatowy (protokoły posiedzeń) 9. Toruński Klub Tenisowy Lawn (1934) (1 j.a.): statut 10. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Fordonie (1933-1939) (1 j.a.): rejestracja 11. Żeńskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bydgoszczy (1933-1939) (1 j.a.): rejestracja, zarząd (skład) 12. Towarzystwo Śpiewu „Halka” w Wyrzysku (1928-1937) (4 j.a.): organizacja, zarząd (posiedzenia), działalność (sprawozdania) 13. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Bydgoszczy (1921-1933) (3 j.a.): statut, członkowie (spisy), wystawy, obrazy (spisy, ceny) 14. Towarzystwo Rodzina Urzędnicza Zarząd Ziemi Pomorskiej w Toruniu (1936-1939) (9 j.a.): regulaminy, zjazdy (materiały), działalność (sprawozdania), finanse (preliminarze budżetowe, bilanse) ) 15. Zrzeszenie Aplikantów Sądowych Koło Okręgowe w Bydgoszczy (1936-1939) (2 j.a.): statut, protokoły, statuty, regulaminy, działalność (sprawozdania) 16. Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów R.P. Koło w Bydgoszczy (1933-1935) (1 j.a.): okólniki, protokoły, wykazy (prokuratorzy, asesorowie, aplikanci) 17. Stowarzyszenie Rodzina Policyjna Koło w Sępólnie (1929-1937) (2 j.a.): instrukcje, zebrania (protokoły), działalność (sprawozdania), propaganda 18. Związek Pracowników Samorządu Terytorialnego Koło w Sępólnie (1935-1937) (1 j.a.): okólniki, propaganda 19. Związek Rezerwistów - zarządy powiatowe w Brodnicy, Sępólnie i Wyrzysku (1927-1937) (11 j.a.): rozkazy, okólniki, konferencje (protokoły), członkowie (spisy), działalność (sprawozdania) 20. Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Komenda Powiatowa w Sępólnie Kraj. (1930-1939) (3 j.a.): rozkazy, organizacja, zebrania (protokoły), działalność (sprawozdania) 21. Związek Strzelecki Zarząd Powiatowy w Świeciu (1930-1939) (8 j.a.): rozkazy, organizacja, zebrania (protokoły), członkowie (wykazy), zespoły muzyczne, świetlice (spisy) 22. Związek Towarzystw Charytatywnych Diecezji Chełmińskiej Parafia Trzebcz (1938-1939) (1 j.a.): okólniki, ofiarodawcy (listy) 23. Wojewódzki Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Piłsudskiego w Toruniu (1935-1938) (1 j.a.): organizacja, odezwy, komunikaty, propaganda 24. Komitet Niesienia Pomocy Ślązakom Zaolziańskim w Bydgoszczy (1921-1939) (2 j.a.): organizacja, składki 25. Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Tucholi (1932-1938) (14 j.a.): okólniki, organizacja, posiedzenia (protokoły), budżety, działalność (sprawozdania), komitety PWiWF (działalność) 26. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy (1923-1928) (1 j.a.): statut, zebrania (protokoły) 27. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Świeciu (1919-1939) (1 j.a.): posiedzenia (protokoły) 28. Powiatowy Komitet Floty Narodowej w Sępólnie (1927-1936) (2 j.a.): protokoły, organizacja, działalność 29. Powiatowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Sępólnie (1936-1938) (1 j.a.): organizacja, zebrania (protokoły) 30. Polski Czerwony Krzyż Oddział Powiatowy w Sępólnie (1920-1939) (7 j.a.): instrukcje, regulaminy, statuty, posiedzenia (protokoły), członkowie (listy), działalność (sprawozdania) 31. Pomorskie Towarzystwo Rolnicze w Toruniu (1929-1932) (1 j.a.): statut, posiedzenia (protokoły), działalność (plany, sprawozdania), praktyki zagraniczne 32. Związek Robotników Rolnych i Leśnych - Sekretariat w Bydgoszczy (1934-1939) (2 j.a.): posiedzenia (protokoły), członkowie (spisy), wybory do rad gromadzkich 33. Związek Metalowców w Bydgoszczy (1937-1939) (2 j.a.): organizacja, zatrudnienie (wnioski), interwencje 34. Wojewódzkie Koło Stowarzyszenia Urzędników z wykształceniem prawniczym w Toruniu (1926-1928) (1 j.a.): organizacja, protokoły, statut, wybory władz 35. Towarzystwo Lekarzy Weterynarii Województwa Pomorskiego w Toruniu (1920-1928) (1 j.a.): zebrania (protokoły) 36. Okręgowy Komitet Floty Narodowej w Bydgoszczy (1928-1932) (10 j.a.): okólniki, statut, zebrania (protokoły), członkowie (wykazy), finanse, działalność (sprawozdania), imprezy 37. Pomorskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Toruniu (1934-1936) (1 j.a.): zebrania (protokoły) 38. Stowarzyszenie Urzędników Państwowych, Komunalnych i Samorządowych w Toruniu (1923-1925) (1 j.a.): posiedzenia (protokoły) 39. Związek Właścicieli Tartaków i Kupców Drzewnych w Bydgoszczy (1924-1931) (1 j.a.): organizacja, okólniki, działalność (sprawozdania), giełdy drewna 40. Związek Towarzystw Kupieckich na Obwód Nadnotecki w Bydgoszczy (1929-1932) (1 j.a.): okólniki, rezolucje, posiedzenia (protokoły) 41. Związek Strzelecki Zarząd Powiatowy w Wyrzysku (1931-1938) (1 j.a.): zarząd (protokoły posiedzeń) 42. Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich powiatu sępoleńskiego (1922-1923) (1 j.a.): instrukcje 43. Towarzystwo Rolnicze okolic miasta Koronowa (1845- 1846) (1j.a.): członkowie (spisy), finanse 44. Kólko Rolnicze w Drzycimiu, pow. Świecie (1908-1938) (2 j.a.): posiedzenia (protokoły), członkowie (listy), działalność (historia) 45. Związek Inwalidów Wojennych R.P. Koło w Koronowie (1916-1939) (1 j.a.): renty, zapomogi (wnioski) 46. Pomorski Związek Właścicieli Statków Śródlądowych Oddział w Toruniu (1937-1939) (1 j.a.): okólniki, protokoły, właściciele barek (wykazy) 47. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Jachcice - Bydgoszcz (1921-1938) (1 j.a.): protokoły 48. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” III Szwederowo - Bydgoszcz (1921-1939) (3 j.a.): zarząd, zebrania plenarne i Grono Techniczne (protokoły) 49. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Grudziądzu (1928-1939) (1 j.a.): Grono Techniczne (protokoły) 50. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Koronowie, pow. Bydgoszcz (1895-1939) (3 j.a.): zebrania (protokoły) 51. Związek Akuszerek miasta Bydgoszczy i okolic (1927-1939) (2 j.a.): zebrania (protokoły) 52. Chór św.Cecylii w Barcinie (1945-1949) (1 j.a.) 53. Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii w Mroczy (1905-1934) (1 j.a.): zebrania (protokoły) 54.Towarzystwo Przemysłowe w Mroczy (1921-1938) (1 j.a.): zebrania (protokoły) 55. Związek Zawodowych Plastyków Pomorskich w Bydgoszczy (1935-1937) (1 j.a.) 56. Organizacja :Miecz i Pług" (1939-1945) (2 j.a.): rozkazy, instrukcje, foto. 57. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bydgoszcz V Okole - Wilczak (1920-1939) (1 j.a): fotografie sekcji kolarskiej 58. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich przy Farze w Bydgoszczy, 40 lecie, (1932) (3 j.a.): fotografie okolicznościowe 59. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich przy kościele Św. Trójcy i Św. Józefa w Bydgoszczy - dyplom, statut, książeczka członkowska 60. Pomorski Okręgowy Związek Atletyczny w Bydgoszczy- dyplom uznania, 1932 61. Towarzystwo Śpiewu „Halka” w Bydgoszczy- dyplom pamiątkowy przyznany Bronisławowi Janowiakowi z okazji 75. lecia , 1958 62. Bydgoski Chór Męski - dyplom paniątkowy z okazji poświęcenia sztandaru (1948) 63. Związek Pomorskich Kół Spiewackich w Toruniu - Pamiętnik II zjazdu (1928) 64. Towarzystwo Pań Wincentek przy parafii św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (1920-1939) Liczba jednostek w zespole: 157
6/479/1 Związek Młodych Narodowców - Ognisko w Świeciu 1931-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/2 Legion Młodych-Komenda Obwodu w Wyrzysku 1934-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/3 Katolickie Stowarzyszenie Mężów - Oddział w Wenecji 1937- 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/4 ZHP-Komenda Harcerzy na miasto Bydgoszcz 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/479/5 PCK-Zarząd Oddziału w Aleksandrowie 1925- 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/479/6 Obóz Zjednoczenia Narodowego - Okręg Pomorski Toruń 1935-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/7 Powiatowe Towarzystwo Rolnicze w Sępólnie 1936-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/479/8 Zjednoczone Związki Pow. Woj. Pomorskiego i Poznańskiego 1929-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/9 Toruński Klub Lawn-Tenisowy 1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/10 Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Fordonie 1933-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/11 Żeńskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Bydgoszczy 1933-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/12 Towarzystwo Śpiewu "Halka" w Wyrzysku 1928- 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/479/13 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Bydgoszczy 1921- 1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/479/14 Stowarzyszenie Rodzina Urzędnicza-Zarząd Ziemi Pomorskiej w Toruniu 1936- 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
6/479/15 Zrzeszenie Aplikatorów Sądowych - Koło Okręgowe w Bydgoszczy 1936- 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/479/16 Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów RP Koło w Bydgoszczy 1933- 1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/17 Stowarzyszenie Rodzina Policyjna-Koło w Sępólnie 1929- 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/479/18 Związek Pracowników Samorządu Terytorialnego - Koło w Sępólnie 1935- 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/19 Związek Rezerwistów- Zarząd Powiatowy w Brodnicy, Sępólnie i Wyrzysku 1927- 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
6/479/20 Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Komenda Powiatowa w Sępólnie 1930- 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/479/21 Związek Strzelecki - Zarząd Powiatowy w Świeciu 1930-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
6/479/22 Związek Towarzystw Charytatywnych Diecezji Chełmińskiej - Parafia Trzebcz Królewski 1938- 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 631 do 675 z 3 847 wpisów.