Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/483/0 Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręgu Bydgoskiego w Bydgoszczy 1926-1939 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń, członkowie organów statutowych, komunikaty, sprawozdania z działalności, ewidencja bractw, imprezy, finanse i budżety, ubezpieczenia. Liczba jednostek w zespole: 51
6/484/0 Bractwo Kurkowe w Bydgoszczy 1652-1939 0 rozwiń
Dokumenty potwierdzające wilkierze wydane przez Jana III, Augusta II i Augusta III, organizacja - statuty, nieruchomości i dzierżawy, budowa obiektów, protokoły posiedzeń organów stautowych, członkowie, uroczystości, insygnia - fotografie. Liczba jednostek w zespole: 138
6/485/0 Towarzystwo Czytelni Ludowych w Grudziądzu 1906-1939 0 rozwiń
1. Sekretariat TCL na Pomorze w Grudziądzu (sygn. 1-46): historia Towarzystwa, struktura organizacyjna, zbiór okólników, sprawozdania z wizytacji, z działalności, sprawozdania ze zbiórek Daru Narodowego i obchodów 3 Maja, pamiętniki, odezwy, wycinki prasowe 2. Komitety Powiatowe TCL na Pomorzu (sygn. 47-106): układ alfabetyczny wg nazw miejscowości (sprawozdania i korespondencja, lustracje bibliotek komitetów: brodnickiego, chełmińskiego, chojnickiego, gdańskiego, golubskiego, gniewskiego, grudziądzkiego, kartuskiego, kościerskiego, kowalewskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, pelplińskiego, lubawskiego, puckiego, sępoleńskiego, skarszewskiego, w: Śliwicach, Starogardzie, Świeciu, Tczewie, Toruniu, Wąbrzeźnie, Wejherowie 3. Akta i księgi finansowo-księgowe (sygn. 107-125): inwentarze majątkowe, inwentarz archiwum miejskiego i biblioteki w Grudziądzu, spisy książek, korespondencja z bankiem, sprawozdania finasowe, dokumentacja finansowa 4. Akta i księgi Komitetu Powiatowego TCL w Grudziądzu (sygn. 126-136): protokoły posiedzeń, sprawozdania, loterie, wycinki prasowe 5. Biblioteka i Czytelnie TCL (Grudziądz, Torpno) (sygn. 137-152): inwentarze i katalogi biblioteczne, spisy książek, artykuł J. Gronieckiej pt."Tow. Czytelni Ludowych" w Grudziądzu, Kom. Okręg. TCL w Chełmnie "Czytanki sienkiewiczowskie" - broszura, fotografia biblioteki TCL w Zawadzie pow. Świecie Liczba jednostek w zespole: 145
6/486/0 Pomorskie Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe w Toruniu 1921-1938 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie Stowarzyszenia (18j.a.): statut, okólniki w zakresie organizacji i działalności Stowarzyszenia, Protokoły Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń, protokoły rewizji i lustracji, działalność Stowarzyszenia, spisy członków, zatrudnienie pracowników, protokóły zebrań Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych RP w Warszawie, sprawy Towarzystwa Koperatystów, Związku Towarzystw Kupieckich, Biura Zleceń Syndykatów Rolniczych, Pomorskiej Izby Rolniczej 2. Zadłużenia i dłużnicy (10 j.a.): skorowidze książki udziałowej, wykazy imienne oraz zestawienia dłużników i wierzycieli, rejestry spraw sądowych (nieuregulowanie zaciągniętych pożyczek), spłata długów 3. Obrót towarowy (13 j.a.): wykazy dostawców towarów dla Stowarzenia, miesięczne zestawienia obrotu towarów: ziemiopłody, nawozy sztuczne, materiały budowalne, zamówienia na nawozy sztuczne, organizacja wywozu ziemniaków za granicę, protokoły zebrań i konferencji Związku Eksportu Zboża w Polsce 1929-1934 4. Statystyka (1 j.a.): opracowanie statystyczne z działalności Stowarzyszenia 5. Bilanse (Pomorskiego Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego w Toruniu) (68 j.a.) 6. Informacje majątkowe o klientach (21 j.a.): w układzie alfabetycznym wg nazwisk klientów 7. Wydawnictwa Spółdzielcze (3 j.a.): m.in."Biuletyn Prasowy" Towarzystwa Kooperatystów nr 2-92 za lata 1933-1935, "Poradnik Spółdzielni", Nr 15 z 1 VII 1933 r., "Czasopismo Spółdzielni Rolniczych." z 14 VII 1935 r., rok XXXII nr 24, "Kłosy" z 7 VII 1935 r. nr 27, Plakat na Dzień Spółdzielcy 8. Sprawy sądowe (4 j.a.): sprawy o zapłatę Liczba jednostek w zespole: 138
6/487/0 Wojewódzki Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Toruniu 1936-1939 0 rozwiń
1. Organizacja i działalność Woj. Kom. Pomocy Dzieciom - statuty, okólniki, zarządzenia, protokoły posiedzeń organów, sprawozdania 2. Organizacja i działalność Miejskich i Pow. Kom. Pomocy Dzieciom - statuty, okólniki, zarządzenia, protokoły posiedzeń organów zarządzających, sprawozdania 3. Pomoc szkolna, dożywianie, kolonie letnie 4. Kongres Dziecka - uchwały 5. Akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 82
6/488/0 vacat - Notariusz Herman Norbert - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/489/0 vacat - Notariusz Kaczmarski Eugeniusz - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/490/0 vacat - Notariusz Rettinger Kazimierz - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/491/0 vacat - Notariusz Dunin Borkowski - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/492/0 vacat - Notariusz Eichler Leonard - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/493/0 vacat - Notariusz Kaczkowski Edmund - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/494/0 vacat - Notariusz Noakowski Władysław - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/495/0 vacat - Notariusz Wieczorkowski Jan - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/496/0 vacat - Notariusz Walicki Piotr - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/497/0 Notariusz Becker Ernst w Bydgoszczy 1847-1857 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 11
6/498/0 Notariusz Boie Reinhold w Bydgoszczy 1868-1869 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 3
6/499/0 Notariusz Brachvogel Albert w Bydgoszczy 1852-1862 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 22
6/500/0 Notariusz Brix Christian w Bydgoszczy 1831-1846 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych 3. Umowy o cesję, potwierdzenia własności 4. Rachunki notarialne Liczba jednostek w zespole: 9
6/501/0 Notariusz Ecker Ernst Eduard w Bydgoszczy 1843-1867 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Potwierdzenia majątku, podziały i cesje Liczba jednostek w zespole: 42
6/502/0 Notariusz Fröhner Theodor w Bydgoszczy 1867-1872 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 6
6/503/0 Notariusz Villnow Karl w Bydgoszczy 1877-1879 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 4
6/504/0 Notariusz Vogel Julius w Bydgoszczy 1824-1847 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 4
6/505/0 Notariusz Groddeck Carl Heinrich v. w Bydgoszczy 1862-1876 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 31
6/506/0 Notariusz Gessler August w Bydgoszczy 1857-1883 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Weksle Liczba jednostek w zespole: 53
6/507/0 Notariusz Giessing Carl w Bydgoszczy 1861-1872 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 32
6/508/0 Notariusz Gościcki Franciszek w Bydgoszczy 1809-1917 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Repertorium akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 8
6/509/0 Notariusz Haenschke Johann Wilhelm w Bydgoszczy 1864-1877 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 60
6/510/0 Notariusz Guderian Mathias w Bydgoszczy 1827-1846 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 11
6/511/0 Notariusz Haenschke Johann Wilhelm w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1861-1864 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 13
6/512/0 Notariusz Halbe Albert w Bydgoszczy 1878-1919 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Księgi depozytów 4. Listy hipoteczne Liczba jednostek w zespole: 101
6/513/0 Notariusz Kolwitz Otto w Bydgoszczy 1892-1899 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Księgi depozytów Liczba jednostek w zespole: 34
6/514/0 Notariusz Holst Hermann w Bydgoszczy 1857-1861 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 11
6/515/0 Notariusz Dorien Bernhard w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1906-1920 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 46
6/516/0 Notariusz Joel Hermann w Bydgoszczy 1869-1880 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 44
6/517/0 Notariusz Kempner Alfons w Bydgoszczy 1873-1892 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 42
6/518/0 Notariusz Köppen Eugen w Bydgoszczy 1899-1920 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Księgi depozytów Liczba jednostek w zespole: 82
6/519/0 Notariusz Quenstedt Mathias w Bydgoszczy 1867-1872 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 7
6/520/0 Notariusz Moczyński Stanisław w Bydgoszczy 1891-1908 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Księgi depozytów 4. Weksle Liczba jednostek w zespole: 39
6/521/0 Notariusz Müller Paul Emil w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1869-1872 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 9
6/522/0 Notariusz Ostrowski Jan Wincenty w Bydgoszczy 1812 0 rozwiń
1. Księga akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 1
6/523/0 Notariusz Ottmann Johann Friedrich w Bydgoszczy 1872-1874 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 4
6/524/0 Notariusz Peterson Ernst Emil w Bydgoszczy 1847-1867 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 32
6/525/0 Notariusz Pottien Johannes w Bydgoszczy 1876-1887 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 34
6/526/0 Notariusz Rafalski Simon w Bydgoszczy 1829-1849 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych 3. Księga depozytów Liczba jednostek w zespole: 7
6/527/0 Notariusz Rosenkranz Emil w Bydgoszczy 1860-1876 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 49
Wyświetlanie 721 do 765 z 3 847 wpisów.