Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/528/0 Notariusz Roquette Louis w Bydgoszczy 1835-1857 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 21
6/529/0 Notariusz Poeppel Gustav w Bydgoszczy 1902-1907 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Księga depozytów Liczba jednostek w zespole: 15
6/530/0 Notariusz Schoepke Johann Beniamin w Bydgoszczy 1814-1875 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych 3. Protesty Liczba jednostek w zespole: 11
6/531/0 Notariusz Schassler Coralii w Bydgoszczy 1861-1879 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 26
6/532/0 Notariusz Selcke Gustav w Bydgoszczy 1875-1881 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych 3. Rejestry rachunków za usługi notarialne Liczba jednostek w zespole: 8
6/533/0 Notariusz Schultz Peter w Bydgoszczy 1817-1863 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Rejestr protestów 4. Rejestry opłat notarialnych, umowy notarialnej Liczba jednostek w zespole: 129
6/534/0 Notariusz Schultz Georg w Bydgoszczy 1835-1873 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 43
6/535/0 Notariusz Senff Emil w Bydgoszczy 1850-1857 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 21
6/536/0 Notariusz Silberstein Leopold w Bydgoszczy 1919-1920 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr notarialny Liczba jednostek w zespole: 3
6/537/0 Notariusz Schultz Völcker w Bydgoszczy 1857-1867 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 10
6/538/0 Notariusz Sussmann Julius w Bydgoszczy 1875-1908 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 59
6/539/0 Notariusz Schurich Siegesmund w Bydgoszczy 1880-1880 0 rozwiń
1. Księga akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 2
6/540/0 Notariusz Wolf Bruno w Bydgoszczy 1848-1852 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Weksle Liczba jednostek w zespole: 8
6/541/0 Notariusz Wolfen Salli w Bydgoszczy 1887-1916 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Księga depozytów Liczba jednostek w zespole: 154
6/542/0 Notariusz Hiller Johann Gottfried w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1867-1872 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 6
6/543/0 Notariusz Liman Christian w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1863-1870 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 80
6/544/0 Notariusz Thiel Ferdinand w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1870-1906 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 96
6/545/0 vacat - Notariusz Lewandowski Ludwik w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/546/0 vacat - Notariusz Lutomirski Wincenty w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/547/0 vacat - Notariusz Główczyński Stanisław w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/548/0 vacat - Notariusz Bronisz Józef w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/549/0 vacat - Notariusz Czapliński Piotr w Lipnie - przekazany do AP Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/550/0 vacat - Notariusz Czykarewski Aleksander w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/551/0 vacat - Notariusz Dmochowski Lubomir w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/552/0 vacat - Notariusz Eliszewicz Grzegorz w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/553/0 vacat - Notariusz Fijałkowski Antoni w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/554/0 vacat - Notariusz Goślicki Jan w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/555/0 vacat - Notariusz Kotwicki Franciszek w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/556/0 vacat - Notariusz Łempicki Leon w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/557/0 vacat - Notariusz Mańkowski Józef w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/558/0 vacat - Notariusz Meller Marceli w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/559/0 vacat - Notariusz Nowca Władysław w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/560/0 Notariusz Lichoniewicz Ludwik w Szubinie 1934-1939 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Repertoria 3. Protesty wekslowe 4. Księga przychodów i rozchodów Liczba jednostek w zespole: 197
6/561/0 vacat - Notariusz Smolikowski Zygmunt w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/562/0 vacat - Notariusz Wałęcki Ignacy w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/563/0 vacat - Notariusz Wojciechowski Nepomucen w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/564/0 vacat - Notariusz Zabielski Józef w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/565/0 Notariusz Werthern Henryk w Szubinie 1878-1900 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 83
6/566/0 vacat - Notariusz Biliński Antoni w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/567/0 vacat - Notariusz Arendt Józef w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/568/0 Notariusz Loewy Eliasz w Kcyni, pow. Szubin 1855-1919 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Księgi depozytów 4. Weksle Liczba jednostek w zespole: 91
6/569/0 vacat - Notariusz Gralewski Antoni w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/570/0 vacat - Notariusz Kaczyński Ignacy w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/571/0 vacat - Notariusz Reberk Jan w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/572/0 vacat - Notariusz Sujkowski Bronisław w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 766 do 810 z 3 847 wpisów.