Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/543/0 Notariusz Liman Christian w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1863-1870 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 80
6/544/0 Notariusz Thiel Ferdinand w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1870-1906 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 96
6/545/0 vacat - Notariusz Lewandowski Ludwik w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/546/0 vacat - Notariusz Lutomirski Wincenty w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/547/0 vacat - Notariusz Główczyński Stanisław w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/548/0 vacat - Notariusz Bronisz Józef w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/549/0 vacat - Notariusz Czapliński Piotr w Lipnie - przekazany do AP Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/550/0 vacat - Notariusz Czykarewski Aleksander w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/551/0 vacat - Notariusz Dmochowski Lubomir w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/552/0 vacat - Notariusz Eliszewicz Grzegorz w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/553/0 vacat - Notariusz Fijałkowski Antoni w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/554/0 vacat - Notariusz Goślicki Jan w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/555/0 vacat - Notariusz Kotwicki Franciszek w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/556/0 vacat - Notariusz Łempicki Leon w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/557/0 vacat - Notariusz Mańkowski Józef w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/558/0 vacat - Notariusz Meller Marceli w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/559/0 vacat - Notariusz Nowca Władysław w Dobrzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/560/0 Notariusz Lichoniewicz Ludwik w Szubinie 1934-1939 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Repertoria 3. Protesty wekslowe 4. Księga przychodów i rozchodów Liczba jednostek w zespole: 197
6/561/0 vacat - Notariusz Smolikowski Zygmunt w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/562/0 vacat - Notariusz Wałęcki Ignacy w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/563/0 vacat - Notariusz Wojciechowski Nepomucen w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/564/0 vacat - Notariusz Zabielski Józef w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/565/0 Notariusz Werthern Henryk w Szubinie 1878-1900 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 83
6/566/0 vacat - Notariusz Biliński Antoni w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/567/0 vacat - Notariusz Arendt Józef w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/568/0 Notariusz Loewy Eliasz w Kcyni, pow. Szubin 1855-1919 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych 3. Księgi depozytów 4. Weksle Liczba jednostek w zespole: 91
6/569/0 vacat - Notariusz Gralewski Antoni w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/570/0 vacat - Notariusz Kaczyński Ignacy w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/571/0 vacat - Notariusz Reberk Jan w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/572/0 vacat - Notariusz Sujkowski Bronisław w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/573/0 vacat - Notariusz Ślaski Teofil w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/574/0 vacat - Notariusz Żochowski Władysław w Rypinie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/575/0 Notariusz Dammerau Maksymilian w Nowem, pow. Świecie 1908-1921 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 27
6/576/0 Notariusz Entz Jan w Nowem, pow. Świecie 1893-1920 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 183
6/577/0 Notariusz Lau Ryszard w Nowem, pow. Świecie 1883-1900 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry i skorowidze do akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 74
6/578/0 Notariusz Pretzel Alfred w Nowem, pow. Świecie 1902-1905 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 6
6/579/0 Notariusz Apel Filip w Świeciu 1868-1908 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry i skorowidze do akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 62
6/580/0 Notariusz Eichbaum Alfred w Świeciu 1888-1916 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry i skorowidze do akt notarialnych 3. Rejestr protestów weksli Liczba jednostek w zespole: 40
6/581/0 Notariusz Gaertig Stanisław w Świeciu 1885-1918 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry i skorowidze do akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 47
6/582/0 Notariusz Grodeck Karol Henryk w Świeciu 1850-1862 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 3
6/583/0 Notariusz Hirsch Aleksander w Świeciu 1899-1919 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr i skorowidz do akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 51
6/584/0 Notariusz Müller Hermann w Świeciu 1868-1874 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestry akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 39
6/585/0 Notariusz Paul Jan w Świeciu 1843-1865 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 15
6/586/0 Notariusz Pflegel Otto w Świeciu 1919-1920 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 4
6/587/0 Notariusz Kabiliński Hermann w Świeciu 1877-1880 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 6
6/588/0 Notariusz Pruszkowski Kurt Klemens w Świeciu 1919-1933 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych 3. Skorowidze do akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 66
6/589/0 Notariusz Reichert Klemens w Świeciu 1867-1874 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 9
6/590/0 Notariusz Taube Ferdynand w Świeciu 1866 0 rozwiń
1. Księga akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 1
6/591/0 Notariusz Vogt Henryk w Świeciu 1868-1871 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 4
6/592/0 Notariusz Wurmeling Bernard w Świeciu 1865 0 rozwiń
1. Księga akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 1
6/593/0 vacat - Notariusz Damięcki Adam w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/594/0 vacat - Notariusz Dubois Mieczysław w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/595/0 vacat - Notariusz Dąbrowski Henryk w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/596/0 vacat - Notariusz Danielewicz Roman w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/597/0 vacat - Notariusz Gustowski Jan w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/598/0 vacat - Notariusz Jaworski Marceli w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/599/0 vacat - Notariusz Kiełczewski Leon w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/600/0 vacat - Notariusz Karwedzki Paweł w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/601/0 vacat - Notariusz Skibicki Józef w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/602/0 vacat - Notariusz Waśkiewicz Wincenty w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 781 do 840 z 3 847 wpisów.