Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/723/0 Cech powroźników i kołodziei w Inowrocławiu 1775-1937 0 rozwiń
Statut, protokoły, książki czeladników i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 7
6/724/0 Cech ślusarzy w Inowrocławiu 1900-1946 0 rozwiń
Protokólarz, księgi czeladników. Liczba jednostek w zespole: 3
6/725/0 Cech stolarzy w Inowrocławiu 1774-1934 0 rozwiń
Wpisy uczniów, dyplomy majstrów. Liczba jednostek w zespole: 3
6/726/0 Cech rzeźników w Inowrocławiu 1605-1939 0 rozwiń
Ordynacja, księgi wpisu uczniów, czeladników i majstrów, świadectwa czeladników. Liczba jednostek w zespole: 10
6/727/0 Cech szewców i cholewkarzy w Inowrocławiu 1472-1948 0 rozwiń
Księgi uczniów, świadectwa rzemieślnicze, protokoły zebrań, egzaminy, finanse, dokumenty. Liczba jednostek w zespole: 20
6/728/0 Cech bednarzy w Lipnie 1819-1929 0 rozwiń
Listy majstrów. Liczba jednostek w zespole: 2
6/729/0 Cech kowali w Lipnie 1876-1937 0 rozwiń
Protokoły, ewidencja. Liczba jednostek w zespole: 3
6/730/0 Cech murarzy w Lipnie 1819-1928 0 rozwiń
Księgi wpisu uczniów i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/731/0 Cech szewców w Lipnie 1893-1928 0 rozwiń
Księgi wpisu majstrów i uczniów. Liczba jednostek w zespole: 2
6/732/0 Cech stolarzy w Lipnie 1820-1927 0 rozwiń
Księgi uczniowskie i czeladnicze. Liczba jednostek w zespole: 3
6/733/0 Cech rzeźników w Lipnie 1916-1928 0 rozwiń
Księgi uczniów i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 2
6/734/0 Cech kowali w Mogilnie 1849-1938 0 rozwiń
Statut, protokoły, umowy o naukę zawodu, ewidencja składek. Liczba jednostek w zespole: 9
6/735/0 Cech krawców w Mogilnie 1774-1899 0 rozwiń
Statut, wyzwolenie uczniów, księga majstrów. Liczba jednostek w zespole: 6
6/736/0 Cech kuśnierzy w Mogilnie 1603 0 rozwiń
Statut. Liczba jednostek w zespole: 1
6/737/0 Cech rzeźników w Mogilnie 1921-1939 0 rozwiń
Protokoły, umowy o naukę zawodu, księgi terminatorskie. Liczba jednostek w zespole: 8
6/738/0 Cech szewców w Mogilnie [1649] 1774-1898 0 rozwiń
Statuty, księgi majstrów i czeladników. Liczba jednostek w zespole: 8
6/739/0 Cech stolarzy w Mogilnie 1767-1877 0 rozwiń
Przywilej rzemieślniczy, księgi majstrów i czeladników. Liczba jednostek w zespole: 8
6/740/0 Cech kuśnierzy w Gębicach, pow. Mogilno 1446 0 rozwiń
Zatwierdzenie statutu. Liczba jednostek w zespole: 1
6/741/0 Cech płócienników w Gębicach, pow. Mogilno 1463 0 rozwiń
Potwierdzenie zapisu dla altarzysty. Liczba jednostek w zespole: 1
6/742/0 Cech sukienników w Gębicach, pow. Mogilno 1547 0 rozwiń
Potwierdzenie darowizny ogrodu. Liczba jednostek w zespole: 1
6/743/0 Cech młynarzy w Kwieciszewie, pow. Mogilno 1834 0 rozwiń
Potwierdzenie wyuczenia zawodu. Liczba jednostek w zespole: 1
6/744/0 Cech kowali w Pakości, pow. Inowrocław 1875-1939 0 rozwiń
Okólniki, protokoły, finanse. Liczba jednostek w zespole: 9
6/745/0 Cech kuśnierzy w Pakości, pow. Inowrocław 1557-1816 0 rozwiń
Potwierdzenie nauki zawodu, statut gospody, dzierżawa gruntu. Liczba jednostek w zespole: 4
6/746/0 Cech kowali w Strzelnie, pow. Mogilno 1806-1851 0 rozwiń
Ewidencja. Liczba jednostek w zespole: 1
6/747/0 Cech kuśnierzy w Strzelnie, pow. Mogilno 1723 0 rozwiń
Dekret w sprawie spornej. Liczba jednostek w zespole: 1
6/748/0 Cech piekarzy w Strzelnie, pow. Mogilno 1784-1939 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń, rejestry uczniów, protokoły egzaminów. Liczba jednostek w zespole: 4
6/749/0 Cech szewców w Strzelnie, pow. Mogilno 1682-1935 0 rozwiń
Statut, świadectwa czeladnicze. Liczba jednostek w zespole: 4
6/750/0 Cech bednarzy i kołodziejów w Trzemesznie, pow. Mogilno 1673 0 rozwiń
Potwierdzenie statutów cechowych. Liczba jednostek w zespole: 1
6/751/0 Cech krawców w Trzemesznie, pow. Mogilno [1555] 1850-1939 0 rozwiń
Statuty, książki czeladników i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 7
6/752/0 Cech kowali,ślusarzy i blacharzy w Trzemesznie, pow. Mogilno 1850-1939 0 rozwiń
Statut, protokolarz, rejestry egzaminów. Liczba jednostek w zespole: 11
6/753/0 Cech kuśnierzy w Trzemesznie, pow. Mogilno 1825 0 rozwiń
Potwierdzenie przynależności cechowej. Liczba jednostek w zespole: 1
6/754/0 Cech piwowarów w Trzemesznie, pow. Mogilno 1770-1777 0 rozwiń
Księga majstrów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/755/0 Cech piekarzy w Trzemesznie, pow. Mogilno 1881-1919 0 rozwiń
Księga uczniów, finansowa. Liczba jednostek w zespole: 2
6/756/0 Cech rzeźników w Trzemesznie, pow. Mogilno 1787-1939 0 rozwiń
Statut, okólniki, protokoły, świadectwa rzemieślnicze. Liczba jednostek w zespole: 10
6/757/0 Cech sukienników w Trzemesznie, pow. Mogilno 1806 0 rozwiń
Świadectwa mistrzowskie. Liczba jednostek w zespole: 1
6/758/0 Cech szewców w Trzemesznie, pow. Mogilno 1668-1670 0 rozwiń
Transumpty zawierdzonych przywilejów. Liczba jednostek w zespole: 2
6/759/0 Cech stolarzy w Trzemesznie, pow. Mogilno 1887-1939 0 rozwiń
Protokolarz, dochody i wydatki. Liczba jednostek w zespole: 4
6/760/0 vacat - Cech kowali w Radziejowie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/761/0 Cech stolarzy w Radziejowie 1750-1860 0 rozwiń
Listy cechowe. Liczba jednostek w zespole: 1
6/762/0 Cech kołodziejów w Rypinie 1819-1927 0 rozwiń
Książki wyzwoleń. Liczba jednostek w zespole: 2
6/763/0 Cech krawców, szewców, cholewkarzy i rymarzy w Rypinie 1820-1950 0 rozwiń
Statuty, protokolarze, księgi wpisu uczniów, czeladników i majstrów, rejestry czeladników. Liczba jednostek w zespole: 10
6/764/0 Cech murarzy w Rypinie 1926-1937 0 rozwiń
Ewidencja, protokoły, finanse, księgi wyzwoleń na czeladników i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 5
6/765/0 Cech ślusarsko-kowalski w Rypinie 1928-1948 0 rozwiń
Statuty, okólniki, protokoły, księgi ewidencyjne. Liczba jednostek w zespole: 21
6/766/0 Cech stolarski i ciesielski w Rypinie 1846-1937 0 rozwiń
Protokoły, księgi ewidencyjne czeladników i majstrów, księgi wyzwoleń na czeladników i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 7
6/767/0 Cech stolarzy w Sępólnie Krajeńskim 1906-1927 0 rozwiń
Księga protokołów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/768/0 Cech stelmachów i kołodziejów w Więcborku, pow. Złotów [1799] 1801-1885 0 rozwiń
Księgi: wpisowa, czeladników i uczniów, członków cechu. Liczba jednostek w zespole: 3
6/769/0 Cech siodlarsko-tapicerski w Świeciu 1902-1935 0 rozwiń
Protokólarz, księga kasowa. Liczba jednostek w zespole: 2
6/770/0 Cech krawców w Nowym Mieście Lubawskim 1922-1939 0 rozwiń
Księga protokołów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/771/0 Cech tokarzy w Bydgoszczy 1776 0 rozwiń
Przywilej generalny. Liczba jednostek w zespole: 1
6/772/0 Cech garncarzy w Barcinie, pow. Szubin 1776 0 rozwiń
Przywilej generalny. Liczba jednostek w zespole: 1
6/773/0 Cech kowali w Barcinie, pow. Szubin 1856-1863 0 rozwiń
Statuty, potwierdzenia kwalifikacji mistrzowskich. Liczba jednostek w zespole: 2
6/774/0 Cech młynarzy w Barcinie, pow. Szubin 1788-1855 0 rozwiń
Statut, poświadczenia nauki. Liczba jednostek w zespole: 6
6/775/0 Cech piekarzy w Barcinie, pow. Szubin 1782, 1792, 1798 0 rozwiń
Świadectwa urodzenia, czeladnicze. Liczba jednostek w zespole: 1
6/776/0 Cech stolarzy w Barcinie, pow. Szubin 1774 0 rozwiń
Przywilej generalny. Liczba jednostek w zespole: 1
6/777/0 Cech rzeźników w Łabiszynie, pow. Szubin 1863 0 rozwiń
Uznanie kwalifikacji mistrzowskich. Liczba jednostek w zespole: 1
6/778/0 Cech fryzjerów i perukarzy we Włocławku 1921-1928 0 rozwiń
Księga protokołów i kasowa. Liczba jednostek w zespole: 1
6/779/0 Cech gwoździarzy we Włocławku 1858-1891 0 rozwiń
Księga przyjęć w poczet mistrzów, wyzwolenia czeladników. Liczba jednostek w zespole: 1
6/780/0 Cech kowali we Włocławku 1824-1927 0 rozwiń
Księgi protokołów, ewidencja majstrów. Liczba jednostek w zespole: 3
6/781/0 Cech kuśnierzy we Włocławku 1824-1875 0 rozwiń
Księgi wyzwolenia na czeladników. Liczba jednostek w zespole: 2
6/782/0 Cech lakierników i malarzy we Włocławku 1919-1927 0 rozwiń
Protokólarz. Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 961 do 1 020 z 3 847 wpisów.