Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/63/0 Sąd Obwodowy w Bydgoszczy 1820-1945 [1946-1950] 0 rozwiń
Sądy rozjemcze (posiedzenia), akta spraw (spadki, oszacowania nieruchomości, egzekucje, uznanie ojcostwa, adopcje, kuratela i opieka), testamenty, księgi metrykalne (zmiany wpisów), duplikaty ksiąg, sprawy karne o przestępstwa z okresu I wojny światowej, kasa sądowa, repertoria i rejestry, akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 11311
6/64/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Akta prezydialne: (23 j.a.): więzienia (Bydgoszcz, Fordon, Koronowo: regulaminy, obsada stanowisk, więźniowie, ucieczki, dochodzenia, wizytacje), konferencje prokuratorów, obsada wiceprokuratorów, cenzura, ruch komunistyczny i wywrotowy, mniejszości narodowe, szpiegostwo, delegalizacja partii, dezercje, bezrobotni 2. Akta osobowe (50 j.a.): podprokuratorzy, aplikanci sądowi 3. Akta dochodzeń (593 j.a.): zbrodnie stanu, naruszenie interesów zewnętrznych państwa i stosunków międzynarodowych, szpiegostwo, działalność komunistyczna, przestępstwa przeciwko władzom i urzędom, przestępstwa urzędnicze, naruszanie porządku publicznego, nielegalne przekraczanie granicy, fałszerstwa, ucieczki z więzień, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, kradzieże, przestępstwa urzędnicze sprawy karno-skarbowe Liczba jednostek w zespole: 661
6/65/0 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy [1920-1923] 1924-1939 [1950-1957] 0 rozwiń
Postępowanie sądowe, sentencje wyroków, zeznania (protokoły), apelacja (wnioski), pełnomocnictwa, repertoria (przestępstwa przeciw władzom i urzędom, porządkowi publicznemu, życiu i zdrowiu, wolności osobistej), sprawy cywilne (hipoteka, odszkodowania, spłaty długu, eksmisje, zobowiązania), prawo rodzinne (rozwody, małżeństwa, wspólnota majątkowa), prawo spadkowe, odpisy wyroków na działaczy KPP i PPS, akta osobowe sędziów. Liczba jednostek w zespole: 874
6/66/0 vacat - Sąd Krajowy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/67/0 vacat - Sąd Obwodowy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/68/0 Sąd Grodzki w Świeciu [1869] 1920-1939 [1970] 0 rozwiń
1. Repertoria l p. inw. (sygn. 1-6) 2. Testamenty (sygn. 7-1594) 3. Spadki (sygn. 1595-1882) 4. Kuratela spadkowa (sygn. 1883-1888) 5. Sprawy opiekuńcze (sygn. 1889-2586) 6. Depozyty (sygn. 2587-2682) 7. Umowy małżeńskie (sygn. 2683-2820) 8. Sprawy dokumentów (sygn. 2821- 2847) 9. Przetargi przymusowe (sygn. 2848-2931) 10. Upadłości (sygn. 2932-2945) 11. Egzekucje (sygn. 2946-2964) 12. Sprawy procesowe (sygn. 2965-4044) 13. Sprawy karne (sygn. 4045-4324) Liczba jednostek w zespole: 4346
6/69/0 vacat - Sąd Obwodowy w Chodczu - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/71/0 vacat - Sąd Obwodowy w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/72/0 vacat - Sąd Obwodowy w Mogilnie - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/73/0 Sąd Obwodowy w Świeciu 1939-1945 0 rozwiń
1. Akta spraw ogólnych ( 25 j.a.): organizacja, akta osobowe (sędziowie, pracownicy) 2. Akta spraw karnych (185 j.a.): przepisy, opór przeciw władzy, ucieczki z przymusowej pracy, kontakty z jeńcami wojennymi, nielegalne posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, podpalenia, kradzieże, naruszanie prawa dla Polaków, nielegalny handel 3. Akta spraw cywilnych (1907) spadki, testamenty, sprawy opiekuńcze, sprawy sporne Liczba jednostek w zespole: 2117
6/74/0 vacat - Sąd Obwodowy w Strzelnie - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/75/0 Sąd Obwodowy w Szubinie 1940-1944 0 rozwiń
Sprawy karne (zakłócenia porządku publicznego, podpalenia, kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, paserstwo, pobicia, włóczęgostwo, wykroczenia podatkowe). Liczba jednostek w zespole: 254
6/76/0 vacat - Sąd Obwodowy w Trzemesznie - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/77/0 vacat - Sąd Obwodowy we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/78/0 vacat - Prokuratura Sądu Krajowego we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/79/0 vacat - Prokuratura Sądu Obwodowego we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/80/0 Sąd Specjalny w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
Nieliczne akta prezydialne, głównie akta spraw. Liczba jednostek w zespole: 1359
6/81/0 Sąd Specjalny w Inowrocławiu 1939-1945 0 rozwiń
Nieliczne akta prezydialne, głównie akta spraw. Liczba jednostek w zespole: 1237
6/82/0 vacat - Sąd Specjalny w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/83/0 vacat - Sąd Specjalny w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/84/0 vacat - Sąd Specjalny we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/85/0 Sąd Powiatowy i Grodzki w Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1836-1938 [1942] 0 rozwiń
I. Sąd Powiatowy w Łobżenicy 1. Generalia 1853-1874 (sygn. 1-3) 2. Sprawy spadkowe 1875-1877 (sygn. 4-19) 3. Sprawy rozwodowe 1862-1882 (sygn. 20-72) 4. Sprawy karne 1917 (sygn 230). II. Sąd Obwodowy w Łobżenicy 1. Generalia 1836-1917 (sygn. 73-87, 310-313) 2. Procesy cywilne 1871-1919 (sygn. 88-131, 310-311) 3. Pozbawienie praw publicznych 1880-1914 (sygn. 132-137) 4. Sprawy sporne 1881-1919 (sygn. 138-144) 5. Sprawy spadkowe 1875-1915 (sygn. 145-150) 6. Ustanowienia majoratu 1903 (sygn. 151-152) 7. Wyciągi z akt usc 1898-1913 (sygn. 153-154) 7. Sprawy opiekuńcze 1870-1920 [1942] (sygn. 155-188) II. Sąd Powiatowy w Łobżenicy 1. Sprawy ogólno-administracyjne 1892-1928 (sygn. 189-196, 305-308) 2. Sprawy karne 1921-1928 (sygn. 197-212, 231-302) 3. Sprawy cywilne 1927 -1928 (sygn. 229, 309) III. Sąd Grodzki w Łobżemicy 1. Sprawy ogólno-administracyjne 1923-1938 (sygn. 213-228, 303-304) Liczba jednostek w zespole: 312
6/86/0 Więzienie Sądowe w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
Akta więźniów. Liczba jednostek w zespole: 943
6/87/0 Ciężkie Więzienie Karne w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1940-1945 0 rozwiń
Pracownicy, więźniowie, przekazywanie osadzonych do innych więzień. Liczba jednostek w zespole: 102
6/88/0 Więzienie Karne w Koronowie, pow. Bydgoszcz [1915-1919] 1920-1939 [1946] 0 rozwiń
1. Administracja, finanse (budżety, sprawozdania, kontrole), pracownicy, więźniowie, utrzymanie więzienia i więźniów, zatrudnianie osadzonych 2. Akta osobowe więźniów (427 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 580
6/89/0 Dom Karny w Fordonie, pow. Bydgoszcz 1920-1939 0 rozwiń
Akta osobowe więźniarek. Liczba jednostek w zespole: 691
6/90/0 Dom Karny w Fordonie, pow. Bydgoszcz 1939-1945 0 rozwiń
Budżety, personel, przyjęcia więźniów, utrzymanie i praca osadzonych, opieka społeczna, zwolnienia, akta osobowe i kartoteka więźniarek. Liczba jednostek w zespole: 3872
6/91/0 vacat - Więzienie w Inowrocławiu - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/92/0 vacat - Więzienie-Areszt w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/93/0 vacat - Więzienie Sądowe-Areszt we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/94/0 vacat - Zakład dla Niepoprawnych Przestępców w Trzemesznie - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/95/0 vacat - Więzienie w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/96/0 Referat Specjalny Służby Bezpieczeństwa w Gdyni-Potulicach 1940-1945 0 rozwiń
1. Akta ogólne (1 j.a.): rozporządzenia, działalność (sprawozdania), pracownicy 2. Korespondencja z policją (5 j.a.): wysiedlanie (wnioski) 3. Ewakuacje specjalne (24 j.a.): osoby przewidziane do ewakuacji (wykazy) 4. Transporty do obozu (8 j.a.): wysiedleni do obozu w Potulicach i skierowani ze zlikwidowanych obozów w Smukale i Toruniu (wykazy) 5. Opinie polityczne (221 j.a.): właściciele gospodarstw i mieszkań przeznaczonych dla Niemców 6. Badania przynależności rasowej (6 j.a.): kierowanie rodzin do obozu w Łodzi 7. Badania przynależności narodowej (19 j.a.): oddziały w Jabłonowie, Smukale i Toruniu, zarządzenia (niemiecka lista narodowa), internowania, więźniowie obozu w Stutthofie przekazani do obozu w Potulicach, zwolnienia z obozów 8. Represje (24 j.a.): internowani w obozie w Potulicach (przekazani przez policję), podejrzani o kontakty z partyzantami, przynależność do organizacji podziemnych, internowanie (wnioski, akta poszczególnych rodzin), kontrola przesyłek 9. Zmiany w ewidencji wysiedlonych (11 j.a.): zwalnianie i urlopowanie z obozu (wnioski, praca poza obozem), zmiany w ewidencji wysiedlonych, poszukiwania osób, repatriacja Litwinów 10. Oddział Referatu Specjalnego w Jabłonowie (42 j.a.): organizacja, pracownicy, niemiecka lista narodowa (korespondencja, wnioski o wpis, przesłuchania osób) 11. Oddział Referatu Specjalnego w Smukale (2 j.a.): organizacja, pracownicy, działalność (sprawozdania) 12. Oddział Referatu Specjalnego w Toruniu (8 j.a.): organizacja, pracownicy, zatrudnianie internowanych, badania przynależności rasowej i narodowościowej Liczba jednostek w zespole: 357
6/97/0 Centrala Przesiedleńcza w Gdańsku-Potulicach 1939-1943 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i personalne (9 j.a.): przepisy, narady (komendanci obozów, wysiedlenia), organizacja (centrala, obozy, wysiedlenia) 2. Ewakuacja (33 j.a.): statystyka, wysiedlenia z okręgu Gdańsk - Prusy Zachodnie (wykazy imienne), nadużycia 3. Wysiedlanie, przesiedlanie i usuwanie z mieszkań (21 j.a.): przesiedlenia Polaków (tereny wojskowe), ucieczki, lekarze obozowi 4. Selekcja narodowościowa i rasowa (8 j.a.): przynależność narodowa i rasowa (badanie wysiedlonych), kierowanie osób do obozu Łodzi 5. Obozy (31 j.a.): Potulice, Jabłonowo, Chojnice, Toruń (organizacja, działalność, zmiany w ewidencji) 6. Zwalnienie z obozu (70 j.a.): wnioski o zwolnienie, nadzór nadzór nad osobami zwolnionymi 7. Nadzór, poszukiwania ucieczki, sprawy sanitarne (12 j.a.): ucieczki z obozu, poszukiwania, epidemie, zgony 8. Konfiskaty, wyżywienie i utrzymanie (5 j.a.): konfiskata mienia kościelnego i prywatnego internowanych, wyżywienie w obozach, zwrot gospodarstw i mieszkań (prośby) 9. Zatrudnianie więźniów poza obozami (10 j.a.): urzędy pracy, kierowanie do pracy (ewidencja), pracodawcy (skargi) 10. Osadnictwo niemieckie (19 j.a.): przepisy (osiedlanie Niemców z Wołynia, Zamojszczyzny, Litwy, Bessarabii, Estonii i Łotwy), przydział gospodarstw, osadnicy niemieccy Liczba jednostek w zespole: 214
6/98/0 Obóz Centrali Przesiedleńczej w Potulicach, pow. Bydgoszcz 1940-1945 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i personalne (17 j.a): organizacja centrali i obozów, pracownicy, wysiedlenia i osiedlenia, ewakuacja, przejęcie obozu, likwidacja obozu w Smukale 2. Sprawy pomieszczeń i inwentarza (23 j.a.): zakwaterowanie pracowników, obozowa straż przeciwpożarowa, biurowość 3. Odzież i uzbrojenie (20 j.a.): pracownicy, kompania wartownicza, uzbrojenie 4. Utrzymanie i wyżywienie (11 j.a.): zaopatrzenie, rachunki 5. Przedsiębiorstwa obozowe (26 j.a.): budowa zakładów i warsztatów obozowych, zatrudnieni, maszyny i urządzenia 6. Komenda pracy (28 j.a.): zatrudnianie więźniów przez urzędy pracy, zapotrzebowanie na siłę roboczą (wnioski pracodawców) 7. Transport i służba samochodowa (4 j.a.): pracownicy, tabor samochodowy 8. Kierownictwo obozu (16 j.a.): zmiany w ewidencji obozowej (osoby nowo przybyłe, zwalnianie dzieci, wnioski o zwolnienie lub urlopowanie, zgony), obóz w Toruniu (organizacja, zwolnienia), obóz w Tczewie (organizacja, personel, choroby i zgony, ewakuacja) 9. Zbiór fotografii obozowych (78 pozytywów) -(1 j.fot.). Liczba jednostek w zespole: 147
6/99/0 Trybunał Cywilny Departamentu Bydgoskiego w Bydgoszczy [1805] 1807-1815 [1819] 0 rozwiń
1. Księgi wyroków 2. Testamenty 3. Wypisy z akt hipotecznych 4. Repertoria Liczba jednostek w zespole: 131
6/100/0 Urząd Katastralny w Bydgoszczy [1802] 1901-1945 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-52) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 53-775, 887-901) 3. Mapy całego powiatu, lub jego części (sygn. 777-779) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 780-885) 5. Matryce bez identyfikacji terytorialnej (sygn. 886) Liczba jednostek w zespole: 901
6/101/0 vacat - Urząd Katastralny w Nakle - włączony do zespołu nr 104 Urząd Katastralny w Wyrzysku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/102/0 Urząd Katastralny w Szubinie [1802] 1865-1944 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-10) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 11-1456, 1624-1650) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 1457) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 1458-1623) Liczba jednostek w zespole: 1652
6/103/0 Urząd Katastralny w Świeciu 1862-1942 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 2-213) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 214-216) 4. Mapy poszczególnych miejscowości (sygn. 217-260) Liczba jednostek w zespole: 260
6/104/0 Urząd Katastralny w Wyrzysku [1843] 1865-1944 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-140) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 141-488) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 489-491) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 492-537) Liczba jednostek w zespole: 564
6/105/0 Izba Skarbowa w Grudziądzu 1920-1939 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny (164 j.a.): instrukcje, zarządzenia, okólniki, organizacja administracji skarbowej, struktura wewnętrzna Izby, urzędnicy, budżety, sprawozdania z działalności, referat dyscyplinarny (normatywy, sprawy indywidualne), ewidencja akt przechowywanych i udostępnianych 2. Wydział Podatków Bezpośrednich (135 j.a.) 2.1. Oddział Administracyjny: statystyka podatkowa, kontakty z podległymi urzędami w sprawach podatków 2.2. Oddział Podatku Dochodowego: wymiar podatków - arkusze, pobór podatku przemysłowego, wykazy firm, zwroty i umorzenia 2.3. Oddział Podatków Realnych: okólniki, wykazy podatków od kapitałów i rent 2.4. Oddział Podatku Obrotowego: akta dotyczące firmy L. Baerwald 2.5. Oddział Bilansowy: przywóz i wywóz towarów, cło, kontrola skarbowa na granicy polsko-gdańskiej 2.6. Oddział Egzekucyjny: analizy czynności egzekucyjnych, postępowanie egzekucyjne, kontrola skarbowa na granicy polsko-gdańskiej 2.7. Oddział Katastralny: statystyka roczna, sprawozdania z lustracji 3. Wydział Rachunkowo-Kasowy (63 j.a.) 3.1. Oddział Administracyjny - okólniki, instrukcje kasowe, przepisy rachunkowe, dozór walutowy, depozyty, rekwizycje, protokoły rewizji kas skarbowych 3.2. Oddział Sum Niebudżetowych - sumy obrotowe, zabezpieczenia kredytowe 4. Wydział Akcyz i Monopolów (127 j.a.) 4.1. Oddział Administracyjny: lustracje urzędów akcyz 4.2. Oddział Akcyzowo-Monopolowy: dozór, statystyka, kontrola, postępowanie przekazowe, ulgi podatkowe, kredyty, sprawy karne 4.3. Oddział Karno-Skarbowy: okólniki, sprawy karne 5. Wydział Opłat Stemplowych (9 j.a.) 5.1. Oddział Opłat: instrukcje, okólniki dotyczące opłat 5.2. Oddział Podatku Spadkowego: indeksy, dotacje Liczba jednostek w zespole: 634
6/106/0 vacat - Urząd Skarbowy w Brodnicy - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/107/0 Akta banków bydgoskich - zbiór szczątków zespołów 1913-1929, 1935 0 rozwiń
1. Bank Związkowy: zmiany statutu, deklaracje członkowskie, ewidencja członków, korespondencja 2. Bank M. Stadthagen: protokół dotyczący upadłości banku Liczba jednostek w zespole: 6
6/107/1 Bank Związkowy 1913-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/107/2 Bank M. Stadhagen 1935-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/107/3 Niemiecki Bank Ludowy w Bydgoszczy 1942-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/108/0 vacat - Niemiecki Bank Ludowy w Bydgoszczy - włączony do zespołu nr 110 Bank Ludowy w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/109/0 vacat - Niemiecki Bank Związkowy w Bydgoszczy-spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością - włączony do zespołu nr 107 Akta banków bydgoskich - zbiór szczątków zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/110/0 Bank Ludowy w Bydgoszczy 1914-1939 [1943] 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów spółdzielni: Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej Banku Ludowego i Banku Przemysłowego w Bydgoszczy 2. Układy konwersyjne: wykaz dłużników 3. Listy hipoteczne Liczba jednostek w zespole: 226
6/111/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Bydgoszczy 1920-1939 [1953] 0 rozwiń
1. Zakłady spółdzielcze, przemysłowe, handlowe, prywatni właściciele (lekarze, adwokaci, rolnicy): akta kredytowe poszczególnych pożyczkobiorców - zakładów spółdzielczych, spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, firm przemysłowych i handlowych z terenu Bydgoszczy i powiatów bydgoskiego, wyrzyskiego, żnińskiego, wnioski kredytowe, odpisy z ksiąg wieczystych, statuty spółek, bilanse zakładów, odpisy polis, z rejestru handlowego i akt notarialnych, plany finansowe, sprawozdania z działalności zakładów, podatki, rewizje 2. Akta procesowe: niespłacone pożyczki Liczba jednostek w zespole: 255
6/112/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Bydgoszczy [1922] 1924-1939 [1940-1959] 0 rozwiń
1. Księgi główne, bilanse, inwentury, zestawienia udzielonych pożyczek 2. Pożyczki budowlane dla indywidualnych kredytobiorców Liczba jednostek w zespole: 1003
6/113/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Grudziądzu 1922-1939 [1949-1955] 0 rozwiń
Zakłady spółdzielcze, przemysłowe, handlowe, prywatni właściciele (rolnicy, adwokaci, właściciele nieruchomości): akta kredytowe - wnioski kredytowe, odpisy polis ubezpieczeniowych, akt notarialnych i hipotecznych, informacje podatkowe, oszacowania finansowe, listy zastawne, bilanse, odpisy z rejestru handlowego. Liczba jednostek w zespole: 366
6/114/0 Centralna Kasa Spółek Rolniczych Oddział w Toruniu 1926-1938 0 rozwiń
1. Rejestry pożyczek konwersyjnych i zabezpieczeń 2. Układy konwersyjne i zobowiązania dłużne 3. Zabezpieczenia pożyczek konwersy 4. Weksle 5. Sprawozdania z czynności i zamknięcia rachunków Liczba jednostek w zespole: 38
6/115/0 Komunalna Kasa Oszczędnościowa miasta Bydgoszczy [1899-1910]1911-1939 0 rozwiń
Kredytobiorcy (właściciele zakładów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych z Bydgoszczy). Liczba jednostek w zespole: 1180
6/116/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Bydgoskiego w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
Kredytobiorcy z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (pożyczki na zakup gospodarstw lub majątków rolnych, rozwój gospodarki rolnej). Liczba jednostek w zespole: 149
6/117/0 Komunalne Kasy Oszczędności Powiatu Wyrzysk - zbiór szczątków zespołów 1924-1939 0 rozwiń
1. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Łobżenicy w Łobżenicy: akta procesowe o zwrot pożyczek, rewersy dłużne, aktywa 2. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Nakła w Nakle: bilanse Liczba jednostek w zespole: 15
6/117/1 Komunalna Kasa Oszczędności w Łobżenicy 1924-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/117/2 Komunalna Kasa Oszczędności w Nakle 1928-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
6/118/0 Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej na obwód nadnotecki w Bydgoszczy 1918-1919 0 rozwiń
Posiedzenia Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Poznaniu, organizacja administracji leśnej i szkolnictwa. Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 61 do 120 z 3 847 wpisów.