Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/3271/0 Urząd Stanu Cywilnego Kcynia, pow. Szubin 1936 0 rozwiń
Akta małżeństw i zgonów z roku 1936 Liczba jednostek w zespole: 2
6/3272/0 Urząd Stanu Cywilnego Łabiszyn Miasto, pow. Szubin 1936 0 rozwiń
Akta małżeństw i zgony z 1936 r. Liczba jednostek w zespole: 2
6/3273/0 Urząd Stanu Cywilnego Łabiszyn Wieś, pow. Szubin 1936 0 rozwiń
Akta małżeństw i zgonów z 1936 r. Liczba jednostek w zespole: 1
6/3274/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy 1989-1991 0 rozwiń
dokumentacja bilansowa Liczba jednostek w zespole: 5
6/3275/0 Urząd Miasta i Gminy w Czersku 1972-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 218
6/3296/0 Rada Miejsko - Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Szubinie 1982-1989 0 rozwiń
protokoły posiedzeń organów ruchu, organizacja Liczba jednostek w zespole: 11
6/3318/0 Zbiór kart pocztowych Edmunda Mateckiego 1905-1938 126 rozwiń
1.Widokówki (209) 1.1.Krainy geograficzne (10) 1.2.Miasta i miejscowości (199) 1.2.1.Lit. B (34) 1.2.2.Lit. C (14) 1.2.3.Lit. D (5) 1.2.4.Lit. F (3) 1.2.5.Lit. G (6) 1.2.6.Lit. H (7) 1.2.7.Lit. I (3) 1.2.8.Lit. J (2) 1.2.9.Lit. K (14) 1.2.10.Lit. L (8) 1.2.11.Lit. M (17) 1.2.12.Lit. N (3) 1.2.13.Lit. O (1) 1.2.14.Lit. P (21) 1.2.15.Lit. R (11) 1.2.16.Lit. S (6) 1.2.17.Lit. Ś (23) 1.2.18.Lit. T (3) 1.2.19.Lit. W (9) 1.2.20.Lit. Z (5) 1.2.21.Lit. Ż (4) 2.Karty pocztowe (126) 2.1.Reprodukcje dzieł sztuki (20) 2.2.Fotopocztówki (25) 2.3.Karty tematyczne (53) 2.4.Karty okazjonalne (12) 2.5.Karty reklamowe (16) Liczba jednostek w zespole: 335
Wyświetlanie 3 841 do 3 847 z 3 847 wpisów.