Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/201/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu pajęczańskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
8/202/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu radomszczańskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
8/203/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu wieluńskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
8/204/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu włoszczowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
8/205/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu zawierciańskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
8/206/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie 1950-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1971, sygn. 1 - 26; Protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1973, sygn. 27 - 50, w tym: Komisji: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Finansowo-Budżetowa, Gospodarki Drogowej, Handlu i Przemysłu Miejscowego, Kontroli Społecznej, Mandatowej, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Urządzenia Osiedli, Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Protokoły posiedzeń Klubu Radnych PZPR Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1954, sygn. 51; Ankiety radnych Miejskiej Rady Narodowej z lat 1964-1965, sygn. 52 - 53; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 54 - 86; Sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw z lat 1969 - 1972, sygn. 87. Liczba jednostek w zespole: 100
8/207/0 vacat - Urząd Gminy Kamyk - włączono do zespołu nr 334 - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamyku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/208/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 1976 roku 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 32
8/209/0 Urząd Stanu Cywilnego w Biskupicach 1874-1935 2325 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 128
8/210/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bodzanowicach 1874-1922 [1923-1995] 7747 rozwiń
Akta urodzeń z lat 1874 - 1908, sygn. 1 - 28; 85 - 91, 130-138 Akta małżeństw z lat 1874 - 1908, sygn. 29 - 56; 92 - 98, 139-168, Akta zgonów z lat 1874 - 1908, sygn. 57 - 84; .99 - 105, 169-200 Akta zbiorowe: 106 - 129, 222-252 Wtóropisy: 201-221 Liczba jednostek w zespole: 252
8/211/0 Urząd Stanu Cywilnego w Borkach Wielkich 1874-1937 [1939 -2005] 3914 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 249
8/212/0 Urząd Stanu Cywilnego w Boronowie 1874-1922 [1923-1937] 6108 rozwiń
Urząd Stanu Cywilnego w Boronowie, w tym: Akta urodzeń z lat 1874 - 1908, sygn. 1 - 28; 175 - 181 Akta małżeństw z lat 1874 - 1908, sygn. 29 - 56; 182 - 188 Akta zgonów z lat 1874 - 1908, sygn. 57 - 84;189 - 195 Wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874 - 1908, sygn. 85 - 174., 196 -210 Liczba jednostek w zespole: 329
8/213/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Borownie 1861-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 139
8/214/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bruśku 1874-1922 [1923-1933] 2852 rozwiń
Urząd Stanu Cywilnego w Bruśku, w tym: Akta urodzeń z lat 1874 - 1914, sygn. 1 - 28; 175-180 Akta małżeństw z lat 1874 - 1914, sygn. 29 - 56; 181 - 186 Akta zgonów z lat 1874 - 1914, sygn. 57 - 84; 187 - 192 Wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874 - 1917, sygn. 85 - 174.193 - 207 Liczba jednostek w zespole: 256
8/215/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chlewicach 1876-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 68
8/216/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chrząstowie 1874-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 80
8/217/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Cielętnikach 1875-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 95
8/218/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Częstochowie 1872-1920 [1956-1980] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 80
8/219/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrowie Zielonej 1875-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 115
8/220/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu 1874-1936[2001-2017] 18976 rozwiń
Akta urodzeń z lat 1874 - 1916, sygn. 1 - 28; 84 - 89 Akta małżeństw z lat 1874 - 1936, sygn. 29 - 53; 83, 90 - 96 Akta zgonów z lat 1874 - 1936, sygn. 54 - 82. 97 - 103 Liczba jednostek w zespole: 152
Wyświetlanie 201 do 220 z 1 179 wpisów.