Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/341/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Opatowie 1955 -1972 [1973] 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1972, sygn. 1 - 6; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1972, sygn. 7 - 12. Liczba jednostek w zespole: 120
8/342/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowach nad Okszą 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 18; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1967, sygn. 19; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 20 - 37; Plany gospodarcze gromady z lat 1962 - 1967, sygn. 38 - 46; Budżety gromady z lat 1961 - 1972, sygn. 47 - 54. Liczba jednostek w zespole: 65
8/343/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pankach 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 19; Uchwały Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1958 - 1971, sygn. 20 - 21; Protokoły posiedzeń klubów radnych z roku 1967, sygn. 22; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 23 - 37, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Finansowo - Budżetowa, Mienia Gromadzkiego, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Leśnictwa, Rolna i Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Rejestr wniosków radnych i komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1969, sygn. 38 - 39; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1964 - 1969, sygn. 40; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 41 - 58; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1971, sygn. 59 - 60; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1955 - 1970, sygn. 61 - 62; Biuro Gromadzkie z lat 1958 - 1972, sygn. 63 - 67, w tym: instrukcja kancelaryjna, regulamin organizacyjny, zakresy czynności, zasady pracy i płacy, podział administracyjny gromady, obchody świąt, przekazanie znaków geodezyjnych; Plany i programy gospodarcze z lat 1959 - 1972, sygn. 68 - 83; Spis Powszechny, spisy rolne z lat 1960 - 1972, sygn. 84 - 88; Gospodarka lokalami z lat 1959 - 1961, sygn. 89; Komitety blokowe zlat 1963 - 1965, sygn. 90; Plany urządzenia lasów z lat 1963 - 1964, sygn. 91 - 93; Protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne z lat 1957 - 1970, sygn. 94 - 96; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 97 - 113; Rejestry wymiarowe z lat 1956 - 1972, sygn. 114 - 121. Liczba jednostek w zespole: 137
8/344/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Parzymiechach 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1961 - 1972, sygn. 1 - 12; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 13; Protokoły posiedzeń, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1972, sygn. 14 - 18, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Mandatowa, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego, Rolnictwa Leśnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Zbytu; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 19 - 31; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 32; Zasady pracy i płacy z roku 1971, sygn. 33; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1971 - 1972, sygn. 34; Plany gospodarcze z lat 1966 - 1970, sygn. 35 - 36; Protokoły kontroli z lat 1967 - 1972, sygn. 37 - 38; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 39 - 50. Liczba jednostek w zespole: 50
8/345/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Popowie 1957-1973[1980] 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 1 - 8; Ankiety radnych z roku 1965, sygn. 9; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1973, sygn. 10 - 15, 37, w tym Komisje: Finansów i Budżetu, Mienia Gromadzkiego, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa, Mandatowa; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 16 - 22, 39; Plany pracy. Wybory sołtysów z lat 1957 - 1970, sygn. 23 - 25, w tym: plany pracy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, korespondencja dotycząca działalności organów kolegialnych, wybory sołtysów; Protokoły i zalecenia pokontrolne z lat 1961 - 1973, sygn. 26, 38; Mapy i plany gruntów z lat 1959 - 1971, sygn. 27 - 28; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1966 - 1972, sygn. 29 - 36; Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Popowie z lat 1966 - 1980, sygn. 40, w tym: protokoły sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 42
8/346/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przystajni 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1967, sygn. 1 - 7; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1971, sygn. 8 - 13, w tym Komisje: Kultury i Spraw Socjalnych, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Mienia Gromadzkiego, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności,; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1967, sygn. 14 - 21; Plany pracy z lat 1964 - 1965, sygn. 22 - 23, w tym: plany pracy Gromadzkiej rady Narodowej, jej Prezydium i komisji, plany spotkań z wyborcami; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1961 - 1967, sygn. 24 - 25; Regulaminy i uchwały z lat 1959 - 1972, sygn. 26 - 28, w tym: Regulamin Biura Gromadzkiego, akta normatywne władz nadrzędnych; Plany i programy gospodarcze z lat 1960 - 1970, sygn. 29 - 41; Realizacja programu wyborczego z roku 1965, sygn. 42; Protokoły kontroli z lat 1966 - 1972, sygn. 43 - 45; Statystyka z lat 1969 - 1971, sygn. 46, w tym: sprawy gospodarstw rolnych; Czyny społeczne z lat 1971, sygn. 47, Liczba jednostek w zespole: 48
8/347/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rębielicach Królewskich 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 14; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 15 - 21, w tym Komisje: Finansowo - Budżetowa, Mandatowa, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Urządzeń i Mienia Gromadzkiego; Uchwały i plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 22 - 24; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 25 - 34; Uchwały i plany pracy Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1955 - 1967, sygn. 35 - 36; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1969, sygn. 37 - 46; Operat inwentaryzacyjny lasów niepaństwowych z roku 1960, sygn. 47; Protokoły pokontrolne z lat 1969 - 1972, sygn. 48; Sprawozdania budżetowe z lat 1969 - 1972, sygn. 49. Liczba jednostek w zespole: 52
8/348/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stanisławowie 1964-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1972, sygn. 1 - 7; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 8 - 16; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1967 - 1972, sygn. 17; Plany i programy gospodarcze z lat 1965 - 1972, sygn. 18 - 22; 28; Budżety gromady z lat 1966 - 1972, sygn. 23 - 27. Liczba jednostek w zespole: 28
8/349/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starokrzepicach [1949]1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1972, sygn. 1 - 16; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1972, sygn. 17; Rejestr interpelacji radnych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1972, sygn. 18; Regulaminy i plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1967, sygn. 19 - 20; Kluby radnych z lat 1967 - 1970, sygn. 21; Protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 22 - 35, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Finansowo - Budżetowa, Kultury i Spraw Socjalnych, Mandatowej, Mienia Gromadzkiego, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia; Rejestr wniosków komisji Gromadzkiej Rady Narodowej. Analiza pracy radnych z lat 1965 - 1970, sygn. 36 - 37; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 38 - 54; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 55; Plany pracy, sprawozdania Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1970 - 1972, sygn. 56 - 57, w tym: plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej jej Prezydium i komisji; Akta normatywne władz nadrzędnych z lat 1969 - 1972, sygn. 58; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1968 - 1971, sygn. 59; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1972, sygn. 60 - 61; Gospodarka rolna i leśna z lat 1964 - 1972, sygn. 62 - 71, w tym: sprawozdania Zespołu Specjalistów przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR, plany pracy agronoma i zootechnika, statystyka rolna, umowy dzierżawne na najem lokali dla nauczycieli, wykazy dzierżawców gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi, uproszczone plany lasów chłopskich, protokoły zdawczo-odbiorcze młyna w Starokrzepicach Kultura, oświata i ochrona zdrowia z lat 1949 - 1972, sygn. 72 - 77, w tym: księgi inwentarzowe szkół powszechnych w Dankowicach, Starokrzepicach, Punkt Felczerski w Starokrzepicach, sprawy bibliotek, czytelni i świetlic, ochrona zabytków, budowa Domu Nauczyciela w Starokrzepicach; Testamenty z lat 1965 - 1972, sygn. 78; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1969 - 1972, sygn. 79; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1962 - 1972, sygn. 80 - 97; Rejestry wymiarowe z roku 1972, sygn. 98. Liczba jednostek w zespole: 98
8/350/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Truskolasach 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 1 - 14; Klub Radnych ZSL z lat 1965 - 1967, sygn. 15; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1972, sygn. 15 - 25, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Mienia Gromadzkiego, Mandatowa, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1972, sygn. 26 - 38; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964 - 1972, sygn. 39 - 43; Plany i programy gospodarcze z lat 1964 - 1971, sygn. 44 - 52; Protokoły pokontrolne z lat 1966 - 1967, sygn. 53; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1961 - 1972, sygn. 54 - 67. Liczba jednostek w zespole: 68
8/351/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Waleńczowie 1962 - 1972[1973] 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 1 - 8; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 9 - 16. Liczba jednostek w zespole: 49
8/352/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąsoszu Górnym 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 1 - 8, 66 - 67; Plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1969, sygn. 9 - 10, 71; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1972, sygn. 11; Protokoły posiedzeń, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 12 - 20, w tym Komisje: Mandatowa, Mienia Gromadzkiego, Mienia Społecznego, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i Leśnictwa; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z 1971 roku, sygn. 21; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 22 - 29, 68; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1972, sygn. 30; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1968 - 1971, sygn. 31, 69; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1971, sygn. 32 - 42, 70; Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne z lat 1966 - 1972, sygn. 43 - 44; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1955 - 1972, sygn. 45 - 64; Rejestry wymiarowe z roku 1972, sygn. 65. Liczba jednostek w zespole: 76
8/353/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węglowicach 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 1 - 9; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1971, sygn. 10; Ankiety radnych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1969, sygn. 11; Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu z roku 1969, sygn. 12, w tym: program wyborczy; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1972, sygn. 13 - 14, w tym Komisje: Rolnictwa i Leśnictwa, Planu, Budżetu, Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia; Rejestr wniosków, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1972, sygn. 15; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 16 - 26; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1955 - 1971, sygn. 27 - 29; Zebrania wiejskie z lat 1964 - 1972, sygn. 30 - 32; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1972, sygn. 33 - 41; Materiały do kroniki powiatu z roku 1967, sygn. 42; Państwowy Fundusz Ziemi z lat 1964 - 1969, sygn. 43; Skargi i wnioski z lat 1969 - 1972, sygn. 44; Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne z lat 1966 - 1972, sygn. 45 - 46; Budżety gromady z lat 1967 - 1971, sygn. 47 - 51. Liczba jednostek w zespole: 51
8/354/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wręczycy Wielkiej 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 12; Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 13; Plany pracy, sprawozdania z działalności Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1967 - 1971, sygn. 14 - 15; Kluby radnych z lat 1960 - 1971, sygn. 16; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1960 - 1972, sygn. 17 - 19; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1972, sygn. 20 - 25, w tym Komisje: Budowy Dróg i Mienia Gromadzkiego, Budżetu i Planowania Gospodarczego, Mandatowa, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 26 - 37; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 38; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1961 - 1972, sygn. 39; Biuro Gromadzkie z lat 1965 - 1971, sygn. 40 - 42, w tym: zarządzenia wewnętrzne, ewidencja pieczęci, budowa pomnika ku czci pomordowanych w okresie okupacji; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1971, sygn. 43 - 50; Protokoły kontroli z lat 1964 - 1972, sygn. 51 - 52; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1955 - 1972, sygn. 53 - 72. Liczba jednostek w zespole: 72
8/355/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zajączkach 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 1 - 18; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 19 - 20; Rejestr wniosków i interpelacji radnych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 21 - 22; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1961 - 1972, sygn. 23 - 24; Kluby radnych z lat 1969 - 1970, sygn. 25; Protokoły posiedzeń, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 26 - 44, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Finansów, Planu i Budżetu, Kultury i Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Mandatowa, Mienia Gromadzkiego, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Rejestr wniosków komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1963 - 1972, sygn. 45 - 46; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej rady narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 47 - 64; Rejestr uchwał i wniosków Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 65 - 68; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1958 - 1970, sygn. 69 - 70; Biuro Gromadzkiej z lat 1960 - 1972, sygn. 71 - 78, w tym: normatywy kancelaryjne, ramowy regulamin organizacyjny, ewidencja pieczęci, normatywy organów wyższego stopnia, Spis Powszechny, zasady pracy i płacy, protokoły przekazania majątku; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1971, sygn. 79 - 85; Sprawozdawczość z lat 1966 - 1972, sygn. 86 - 93, w tym: sprawozdania z ruchu budowlanego, wykonania planu gospodarczego, realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR, budowy urządzeń wodnych, zasobów mieszkaniowych, realizacji czynów społecznych, obowiązkowych dostaw; Spis Powszechny z lat 1968 - 1971, sygn. 94; Kontrole i inspekcje z lat 1965 - 1966, sygn. 95; Skargi i wnioski z lat 1968 - 1972, sygn. 96; Budżety gromady z lat 1960 - 1971, sygn. 97 - 117, w tym: budżety, fundusz gromadzki, zmiany w budżecie, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania obowiązkowych dostaw, rejestry wymiarowe. Liczba jednostek w zespole: 118
8/356/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwierzyńcu III 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1959, sygn. 1; Rejestr uchwał Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1955 - 1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1959, sygn. 3; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1959, sygn. 4; Budżety i plany gospodarcze z roku 1958, sygn. 5 - 6. Liczba jednostek w zespole: 6
8/357/0 Materiały Referendum z terenu województwa częstochowskiego 1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 61
8/358/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Częstochowie 1982-1989 0 rozwiń
Zjazdy wojewódzkie z lat 1983 - 1987, sygn. 1 - 2; Posiedzenia planarne z lat 1983 - 1989, sygn. 3 - 8; Posiedzenia Prezydium Rady Wojewódzkiej z lat 1982 - 1989, sygn. 9 - 14; Posiedzenia komisji stałych Rady Wojewódzkiej z lat 1983 - 1989, sygn. 15 - 17; Wykazy członków Rady Wojewódzkiej jej Prezydium i komisji stałych z lat 1983 - 1989, sygn. 18 - 19; Informacje o działalności Rady Wojewódzkiej z lat 1983 - 1988, sygn. 20; Wykazy członków zbiorowych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z lat 1982 - 1985, sygn. 21; Skargi i interpelacje z lat 1983 - 1989, sygn. 22 - 28; Biuletyn Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z roku 1987, sygn. 29 Liczba jednostek w zespole: 30
8/359/0 Okręgowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w Częstochowie 1976-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
8/360/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Częstochowie 1964-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 73
Wyświetlanie 341 do 360 z 1 179 wpisów.