Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/401/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Częstochowie [1945]1949-1951 0 rozwiń
Kancelaria Naczelnika z lat 1946 - 1950, sygn. 1 - 6, w tym: sprawy pracownicze, listy kwalifikacyjne pracowników, wytyczne dotyczące mienia obcokrajowców; Dział Ogólny z lat 1945 - 1951, sygn. 7 - 21, w tym: zbiór okólników, protokoły poinspekcyjne, protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego, akta finansowe; Dział Likwidacyjny, w tym: Referat Nieruchomości z lat 1945 - 1950, sygn. 22 - 102, w tym: zarząd nad nieruchomościami, wykazy nieruchomości, opisy nieruchomości; Referat Ruchomości z lat 1945 - 1950, sygn. 103 - 121, w tym: akcja wywłaszczeniowa, konfiskaty, kupno ruchomości; Referat Przemysłowo - Handlowy z lat 1945 - 1950, sygn. 122 - 167, w tym: nakłady poniemieckie, ewidencja; Referat Prawny z lat 1945 - 1950, sygn. 168 - 194, w tym: protokoły wprowadzające w stan posiadania; Dział Egzekucyjny z lat 1947 - 1950, sygn. 195 - 303, w tym: akta konfiskaty mienia ruchomego nieruchomego osobom przeciwko którym wszczęto postępowanie o odstępstwo od narodowości polskiej. Liczba jednostek w zespole: 303
8/402/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budzowie 1954-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
8/403/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kozłowicach [1951-1954]1955-1972[1973] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 118
8/404/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zdziechowicach [1946]1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 79
8/405/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łęgu 1955-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
8/406/0 Zarząd Miejski w Gorzowie Śląskim 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 135
8/407/0 Starostwo Powiatowe Lublinieckie 1945-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 94
8/408/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Lublińcu [1945]1950-1975[1997] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1025
8/409/0 Wydział Powiatowy w Lublińcu 1924-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
8/410/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Częstochowie 1975-1985 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 92
8/411/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział w Lublińcu 1945-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
8/412/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nakle 1962-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
8/413/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bodziejowicach 1962-1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
8/414/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Irządzach [1949]1956-1972 [1981] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 52
8/415/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białej Wielkiej 1959-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
8/416/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drochlinie 1955-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
8/417/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podlesiu 1955-1972[1980] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44
8/418/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ślęzanach 1959-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
8/419/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lelowie 1958-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 32
8/420/0 Zbiór Dokumentów Cechowych 1855-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
Wyświetlanie 401 do 420 z 1 176 wpisów.