Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/562/0 Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Myszkowie 1991-1994 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
8/563/0 Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Częstochowie 1953-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
8/564/0 Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej Rada Wojewódzka w Częstochowie 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
8/565/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kłobucku 1945-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa w Kłobucku z lat 1945 - 1949, sygn. 1 - 6, w tym: protokoły wyborów delegatów do Miejskiej Rady Narodowej, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, posiedzeń Prezydium, zaświadczenia o lojalności; Zarząd Miejski w Kłobucku z lat 1945, 1949 - 1950, sygn. 7 - 9, w tym: protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, księga dochodów budżetowych, plany gimnazjum miejskiego. Liczba jednostek w zespole: 9
8/566/0 Sąd Obywatelski w Kłobucku 1948-1954 0 rozwiń
Repertorium spraw Sądu Obywatelskiego w Kłobucku z lat 1948 - 1954, sygn 1. Liczba jednostek w zespole: 39
8/567/0 Akta notariusza Ignacego Główczewskiego w Żarkach [1808]1811-1820[1822] 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1808 - 1820, sygn. 1 - 11; Zbiory dokumentów z lat 1811 - 1822, sygn. 12 - 13, w tym: testamenty, spisy inwentarzy po zmarłych, rezolucje Prezesa Trybunału Cywilnego Województwa Krakowskiego, zezwolenia, zawiadomienia. Liczba jednostek w zespole: 13
8/568/0 vacat - Kancelaria notariusza Józefa Chodorowicza w Żarkach - włączono do zespołu nr 567 - Akta notariusza Ignacego Główczewskiego w Żarkach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/569/0 Akta notariusza Aleksandra Molskiego w Żarkach [1814]1821-1826 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1821 - 1825, sygn. 1 - 5; Repertoria czynności notarialnych z lat 1814 - 1825, sygn. 6. Ksiega zawiera wpisy dokonane przez: Ignacego Główczewskiego (Nr rep. 445 - 1070 z lat 1814 - 1816), Józefa Soleckiego (Nr rep. 1 - 106 z lat 1816 - 1820), Piotra Oleszkiewicza, zastępcy notariusza Józafa Molskiego ( z lat 1822 - 1825); Zbiór dokumentów z lat 1822 - 1826, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 7
8/570/0 Akta notariusza Jana Roli Różyckiego w Żarkach [1808]1826-1865 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1826 - 1865, sygn. 1 - 40; Repertoria czynności notarialnych z lat 1827 - 1865, sygn. 41 - 45; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1808 - 1846, sygn. 46 - 47. Księga z lat 1808 - 1833, sygn. 46, zawiera skorowidze prowadzone przez Ignacego Główczewskiego i Aleksandra Molskiego oraz ich zastępców; Zbiory dokumentów z lat 1810 - 1844, sygn. 48 - 49. Liczba jednostek w zespole: 49
8/571/0 Akta notariusza Bolesława Szmidta w Żarkach 1886-1887 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1886 - 1887, sygn. 1 - 3; Repertoria czynności notarialnych z lat 1886 - 1887, sygn. 4 - 5; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1886 - 1887, sygn. 6 - 7. Liczba jednostek w zespole: 7
8/572/0 Akta notariusza Stefana Zlasnowskiego w Żarkach 1887-1892 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1887 - 1892, sygn. 1 - 10; Repertoria czynności notarialnych z lat 1887 - 1892, sygn. 11 - 14; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1887 - 1892, sygn. 15 - 19. Liczba jednostek w zespole: 19
8/573/0 Akta notariusza Eugeniusza Trojanowskiego w Żarkach 1892-1900 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1892 - 1900, sygn. 1 - 31; Repertoria czynności notarialnych z lat 1892 - 1895, 1897 - 1900, sygn. 32 - 39; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1895 - 1896, 1898 - 1900, sygn. 40 - 43. Liczba jednostek w zespole: 43
8/574/0 Akta notariusza Stefana Gaweckiego w Żarkach 1901-1902 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1901 - 1902, sygn. 1- 8; Repertoria czynności notarialnych z lat 1901 - 1902, sygn. 9 - 11; Skorowidze do akt notarialnych z roku 1902, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
8/575/0 Akta notariusza Antoniego Kędzierskiego w Żarkach 1903-1930 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1903 - 1930, sygn. 1 -88; Repertoria czynności notarialnych z lat 1903 - 1914, 1917 - 1929, sygn. 89 - 122. W zespole akt Nr k.z. 579 Akta notariusza Wacława Wieleckiego w Żarkach, sygn. 2 znajdują się repertorium czynności notarialnych prowadzone przez Antoniego Kędzierskiego od 2 stycznia do 1 lutego 1930 roku.; Skorowidze z lat 1903 - 1905, 1909 - 1920, 1924 - 1929, sygn. 123 - 130. Skorowidze do akt notarialnych Antoniego Kędzierskiego z 1930 roku znajdują się w zespole akt Nr 576 Akta notariusza Stanisława Wolbecka w Żarkach, sygn. 21. Liczba jednostek w zespole: 130
8/576/0 Akta notariusza Stanisława Wolbecka w Żarkach 1930-1933 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1930 - 1933, sygn. 1 - 14; Repertoria czynności notarialnych z lat 1930 - 1933, sygn. 15 - 20; Skorowidze z lat 1930 - 1933, sygn. 21 - 24. Liczba jednostek w zespole: 24
8/577/0 Akta notariusza Bronisława Rakowieckiego w Żarkach 1934-1950[1953] 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1934 - 1950, sygn. 1 - 40; Repertoria czynności notarialnych z lat 1934 - 1949, sygn. 41 - 50; Skorowidze z lat 1934 - 1950, 1952 - 1953, sygn. 51 - 65. W skorowidzu za rok 1936 (sygn. 53) znajduje się skorowidz alfabetyczny nazwisk stron (litery B - J) z Państwowego Biura Notarialnego w Zawierciu za lata 1952 - 1953. Liczba jednostek w zespole: 65
8/578/0 Akta notariusza Jana Wacława Mansfelda w Żarkach 1951[1952] 0 rozwiń
Akta notarialne z 1951 roku, sygn. 1 - 2. W jednostce o sygn. 1 znajduja się akta (Nr 1 - 10) sporządzone przez notariusza Bronisława Rakowieckiego; Repertoria czynności notarialnych z lat 1951 - 1952, sygn. 3; Skorowidz z roku 1951, sygn. 4. Wpisy Nr 1 - 10 sporządzone przez Bronisława Rakowieckiego. Liczba jednostek w zespole: 4
8/579/0 Akta notariusza Wacława Wieleckiego w Żarkach 1930 0 rozwiń
Akta notarialne z 1930 roku, sygn. 1; Repertorium czynności notarialnych z 1930 roku, sygn. 2. Wpisy notariusza Antoniego Kędzierskiego od 2 stycznia do 1 lutego 1930 roku (Nr 1-197). Liczba jednostek w zespole: 2
8/580/0 Sąd Powiatowy w Lublińcu [1905]1922-1928[1945] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1945
8/581/0 Sąd Grodzki w Lublińcu [1886]1929-1939[1946] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3718
Wyświetlanie 561 do 580 z 1 176 wpisów.