Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/81/0 Cech Rzeźniczo-Wędliniarski w Kłobucku 1903 -1948 0 rozwiń
Cech Rzeźniczo - Wędliniarski w Kłobucku, w tym: Statut z roku 1937, sygn. 1; Protokoły zebrań cechowych z lat 1914 - 1948, sygn. 2 - 3; Księga przyjęć do Cechu z lat 1903 - 1918, sygn. 4; Księga wpisu uczniów z lat 1929 - 1948, sygn. 5; Księga rachunkowa z lat 1903 - 1948, sygn. 6 - 7; Korespondencja z lat 1927 - 1947, sygn. 8 - 14; Dziennik podawczy z lat 1932 - 1936, sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 15
8/82/0 Cech Szewców i Powroźników w Kłobucku 1945-1948 0 rozwiń
Cech Szewców i Powroźników w Kłobucku, w tym: Protokoły zebrań cechowych z lat 1945 - 1948, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 2
8/83/0 Cech Rzeźniczo-Wędliniarski w Krzepicach 1919-1948 0 rozwiń
Cech Rzeźniczo - Wędliniarski w Krzepicach, w tym: Protokoły zebrań cechowych z lat 1921 - 1948, sygn. 1; Księga wpisu uczniów i umowy o naukę z lat 1919 - 1948, sygn. 2 - 3; Księga kasowa z lat 1932 - 1948, sygn. 4; Korespondencja z lat 1937 - 1948, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
8/84/0 Cech Szewców w Krzepicach 1927-1948 0 rozwiń
Cech Szewców w Krzepicach, w tym: Protokoły zebrań cechowych z lat 1927 - 1948, sygn. 1; Księga wpisu majstrów z lat 1927 - 1948, sygn. 2; Księga wpisu czeladników z lat 1936 - 1948, sygn. 3; Księga wpisu uczniów z lat 1930 - 1948, sygn. 4; Księga rachunkowa z lat 1927 - 1948, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
8/85/0 Cech Szewców i Cholewkarzy Żydów w Krzepicach 1930-1938 0 rozwiń
Cech Szewców i Cholewkarzy Żydów w Krzepicach, w tym: Protokoły zebrań cechowych z lat 1930 - 1938, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
8/86/0 Cech Szewców w Mstowie 1767-1938 0 rozwiń
Cech Szewców w Mstowie, w tym: Księgi protokołów oraz wpisu majstrów, czeladników i uczniów z lat 1767 - 1938, sygn. 1 - 3; Księgi przychodów i rozchodów z lat 1933 - 1924, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 5
8/87/0 Cech Rzeźniczo-Wędliniarski w Przyrowie 1926-1948 0 rozwiń
Cech Rzeźniczo - Wędliniarski w Przyrowie, w tym: Protokoły zebrań cechowych z lat 1926 - 1948, sygn. 1 - 2; Księga wpisu majstrów z roku 1927, sygn. 2; Księga wpisu czeladników z roku 1927, sygn. 4; Księga wpisu uczniów z lat 1927 - 1947, sygn. 5; Księga rachunkowa z lat 1927 - 1948, sygn. 6; Korespondencja z lat 1927 - 1948, sygn. 7 - 12. Liczba jednostek w zespole: 12
8/88/0 Cech Stolarski w Przyrowie 1937 0 rozwiń
Cech Stolarski w Przyrowie, w tym: Statut z roku 1937, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
8/89/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Konopiskach 1808-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 170
8/90/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mykanowie 1812-1917, 1928-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 223
8/91/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mstowie [1615]1826-1917 22368 rozwiń
Akta metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Mstowie z lat 1615 - 1677 w tym: akta chrztów; Akta stanu cywilnego gminy Mstów z lat 1808 - 1825w tym: akta urodzeń, małżeństw i zgonów, zapowiedzi, akta zbiorowe (alegata); Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mstowie z lat 1826 - 1917, w tym: wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów, akta zbiorowe (alegata). Liczba jednostek w zespole: 195
8/92/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Mstowie 1826-1904, 1907-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 114
8/93/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Poczesnej 1808-1916 [1935-2007] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 227
8/94/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przyrowie 1808-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 236
8/95/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Przyrowie 1826-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 201
8/96/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rędzinach 1808-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 200
8/97/0 Akta gminy Kuźniczka 1889-1939 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1921 - 1939, sygn. 1 - 3, w tym: protokoły posiedzeń Rady Gminnej i Zarządu Gminnego; Referat Finansowo-Budżetowy z lat 1919, 1926 - 1928, 1935, 1937 - 1938, sygn. 4 - 16, w tym: budżety, dokumentacja podatkowa, akta dot. wynagrodzeń, likwidacji Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, ubezpieczeń obowiązkowych, pożyczek; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1927 - 1929, 1932 - 1933, sygn. 17 - 22, w tym: akta dot. rolnictwa, weterynarii, przemysłu; Dział Administracji Społecznej lat 1923 - 1924, 1926 - 193, sygn. 23 - 34, w tym: akta dot. zasiłków, wyjazdów na roboty sezonowe do Niemiec i Francji, powodzi; Dział Administracyjny z lat 1889 - 1931, 1933 - 1937, sygn. 35 - 50, w tym: akta dot. ewidencji ludności i kontroli ruchu ludności, spraw wojskowych, zwierząt pociągowych, spraw budowlanych, administracyjno-karnych; Straż Pożarnaz lat 1925 - 1939, sygn. 51, w tym: księga kasowa. Liczba jednostek w zespole: 51
8/98/0 Gminna Rada Narodowa w Ługach-Radłach 1952-1954 0 rozwiń
Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 19; Referat Finansowy z lat 1952 - 1954, sygn. 20 - 23; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1952 - 1954, sygn. 24 - 26; Referat Rolny z lat 1952 - 1954, sygn. 27 - 31; Liczba jednostek w zespole: 31
8/99/0 Gminna Rada Narodowa w Ostrowach nad Okszą 1952-1954 0 rozwiń
referat Ogóln - Administracyjny z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 14; Referat Finansowy z lat 1953 - 1954, sygn. 15 - 16. Liczba jednostek w zespole: 16
8/100/0 Akta gminy Panki 1919-1937 0 rozwiń
Akta gminy Panki z lat 1919 - 1924, 1926 - 1937, sygn. 1 - 3, w tym: uchwały Rady Gminnej, uchwały zebrań wsi Truskolasy, kontrola osób karanych kryminalnie. Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 81 do 100 z 1 176 wpisów.