Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/101/0 Akta gminy Przystajń 1904-1911 0 rozwiń
Księga zebrań wiejskich gminy Przystajń z lat 1904 - 1911, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
8/102/0 Akta gminy Węglowice 1858-1941 0 rozwiń
Gmina Węglowice z lat 1864 - 1866, sygn. 1 - 2, w tym: tabele powinności włościan; I Zarząd Gminy z lat 1888 - 1889, 1914, sygn. 3 - 4, w tym: inwentarz szkoły we Wręczycy, trasa przejścia koni; II Zarząd Gminy z lat 1889 - 1941, sygn. 5 - 41, w tym: protokoły posiedzeń Rady Gminy, budżet, akta dotyczące podatku gruntowego, księgi biercze, księgi ludności stałej, księgi ludności niestałej, księga kontroli ruchu ludności. Liczba jednostek w zespole: 68
8/103/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Teklinowie 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1971, sygn. 1 - 7; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 8 - 18; Proto0koły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1957 - 1972, sygn. 19 - 25; Realizacja uchwał, radni, organy kolegialne z lat 1965 - 1972, sygn. 26 - 29; Sprawy organizacyjne dotyczące sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 30 - 31; Protokoły zebrań wiejskich z lat 1955 - 1970, sygn. 32 - 34; Plany gospodarcze gromady z lat 1960 - 1971, sygn. 35 - 37; Sprawozdawczość, statystyka, spisy powszechne z lat 1960 - 1972, sygn. 38 - 40; Protokoły pokontrolne z lat 1962 - 1972, sygn. 41 - 42; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 43 - 58; Sprawozdania budżetowe z lat 1960 - 1972, sygn. 59 - 61; Rejestry wymiarowe podatku gruntowego, funduszu gromadzkiego, obowiązkowych dostaw z lat 1955 - 1972, sygn. 62 - 86. Liczba jednostek w zespole: 86
8/104/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu kłobuckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 roku 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
8/105/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu kłobuckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 roku 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
8/106/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kłobucku [1808]1826-1918 14203 rozwiń
Akta stanu cywilnego gminy Kłobuck z lat 108 - 1825, w tym: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, alegata z lat 1808 - 1814, 1816, 1819 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 57. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kłobucku z lat 1826 - 1918, w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1918, alegata z lat 1826 - 1849, 1851 - 1855, 1858, 1864 - 1868, 1872 - 1873, 1876, 1911, 19130-1915, 1917 oraz akta zbiorowe do ksiąg urodzeń w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 58 - 200 Liczba jednostek w zespole: 200
8/107/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Kłobucku 1826-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 124
8/108/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej Górnej [1808]1826-1918 4426 rozwiń
Akta stanu cywilnego gminy Biała Górna z lat 1808 - 1825, w tym: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, alegata z lat 1808 - 1821, 1823 - 1825 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej Górnej z lat 1826 - 1918, w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1918, alegata z lat 1826 - 1832, 1834 - 1855, 1857 - 1862, 1864 - 1875, 1877 - 1878, 1880 - 1887, 1890 - 1892, 1894 - 1899, 1901-1918 Liczba jednostek w zespole: 222
8/109/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej 1874-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 112
8/110/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dankowie [1808]1826-1916 9009 rozwiń
Akta stanu cywilnego gminy Danków z lat 1808 - 1825, w tym: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, zapowiedzi z 1824 roku, alegata z lat 1808 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 71. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dankowie z lat 1826 - 1901, w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1901, alegata z lat 1826 - 1827, 1830, 1832 - 1855 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 72 - 174. Liczba jednostek w zespole: 248
8/111/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzepicach [1808]1826-1913 16854 rozwiń
Akta stanu cywilnego gminy Krzepice z lat 1808 - 1825, w tym; Akta urodzeń z lat 1809 - 1813, 1815 - 1820, 1822 - 1825, małżeństw z lat 1808 - 1813, 1815 - 1820, 1822 - 1825 i zgonów z lat 1809 - 1813, 1815 - 1820, 1822 - 1825 w układze chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 10. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzepicach z lat 1826 - 1913, w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1913, alegata (akta zbiorowe, dowody do akt małżeństw) z lat 1828 - 1832, 1842, 1844 - 1845, 1847 - 1848, 1850 - 1852, 1855 - 1856, 1858 - 1859, 1861 - 1863, 1870 - 1872, 1877 - 1885, 1888, 1896 - 1897, 1899, 1900 - 1901 w układzie chlonologiczno - rzeczowym, sygn. 21 - 134. Liczba jednostek w zespole: 158
8/112/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Krzepicach 1853-1864 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
8/113/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Krzepicach 1826-1913 [2012] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 147
8/114/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miedźnie 1808-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 201
8/115/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Parzymiechach 1808-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 228
8/116/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przystajni [1808]1826-1918 14476 rozwiń
Akta stanu cywilnego gminy Przystajń z lat 1808 - 1825, w tym: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, alegata z lat 809 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przystajni z lat 1826 - 1916, w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1916, alegata z lat 1828 - 1830, 1832 - 1839, 1841 - 1844, 1846 - 1853, 1881 w układzie chronologiczno - rzeczowym. Liczba jednostek w zespole: 170
8/117/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starokrzepicach 1808-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 181
8/118/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Truskolasach [1808]1826-1918 21918 rozwiń
Akta stanu cywilnego gminy Truskolasy z lat 1808 - 1825, w tym: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów, alegata z lat 1808 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 62. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Truskolasach z lat 1826 - 1918 w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1918, alegata z lat 1826 - 1865, 1867 - 1892, 1894, 1899, 1901, akta zbiorowe do księgi urodzeń z lat 1882-1884 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 63 - 207. Liczba jednostek w zespole: 227
8/119/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąsoszu 1808-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 236
8/120/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wilkowiecku 1808-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 135
Wyświetlanie 101 do 120 z 1 179 wpisów.