Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
93/301/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cewicach 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN (1955-1972, sygn. 1-9); komisje: finansowo-budżetowa; oświaty, kultury i spraw socjalnych, mandatowa, mienia gromadzkiego, planowania gospodarczego gospodarczego budżetu, rolna i zaopatrzenia (1955-1972, sygn. 10-19), protokóły z posiedzeń, uchwały Prezydium (1955-1972, sygn. 20-31); zebrania wiejskie, spotkania posłów i radnych z wyborcami, plan gospodarczy gromady, program rozwoju rolnictwa, plan działalności społeczno-gospodarczej, protokoły z przeprowadzonych kontroli (1955-1972, sygn. 31-39); budżety, plany funduszu gromadzkiego, wykaz klasyfikacji budżetu (1955-1971, sygn. 40-46). Liczba jednostek w zespole: 47
93/302/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Choczewie 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1956-1972, sygn. 1-16); komisje: dróg i urządzeń gromadzkich, mienia gromadzkiego, finansów, finansowo-budżetowa; kultury i spraw socjalnych; oświaty, kultury i spraw socjalnych; mandatowa, mienia gromadzkiego, rolna i zaopatrzenia ludności; rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności, ewidencja członków komisji (1956-1972, sygn. 17-31), protokóły z posiedzeń klubu radnych, interpelacje radnych, działalność Komitetu Frontu Jedności Narodu, sprawy spotkań radnych z wyborcami (1960-1972, sygn. 32-39); protokoły z posiedzeń i uchwały Prezydium (1956-1972, sygn. 40-54); protokoły z zebrań wiejskich, sołtysi, rejestr skarg i wniosków, wybory do sejmu i rad narodowych, protokoły ze spotkań radnych z wyborcami (1961-1972, sygn. 55-67); plany gospodarcze, budżety, gromadzki plan nasienny, program rozwoju rolnictwa, zadania gospodarcze, wiejski program rozwoju rolnictwa, sprawozdania finansowe, sprawozdawczość statystyczna, sprawozdania o dochodach, protokóły z kontroli, konferencje i narady, inspekcje, protokoły obrad w kołach i sprawozdania z działalności, przekazanie akt i stanowisk pracy (1958-1972, sygn. 68-91); budżety gromady, plan finansowy, gromadzki społeczny komitet ORMO (1955-1972, sygn. 92-108). Liczba jednostek w zespole: 109
93/303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Garczegorzu 1955-1959 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1956-1959, sygn. 1-3); komisje: drogowa i urządzeń osiedli, finansowo-budżetowa; oświaty, kultury i spraw socjalnych, mienia i urządzeń, rolna, (1957-1958, sygn. 4-8), protokóły z posiedzeń, uchwały Prezydium (1955-1958, sygn. 9-12); budżety, plany gromady (1955-1958, sygn. 13-17). Liczba jednostek w zespole: 17
93/304/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łebieniu 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN (1955-1972, sygn. 1-8); komisje: drogowa i urządzeń osiedli,; oświaty, kultury i spraw socjalnych; rolna i zaopatrzenia ludności (1956-1960, sygn. 9-12, protokóły z posiedzeń Prezydium (1955-1972, sygn. 13-21); zebrania wiejskie, spotkania radnych z wyborcami, protokoły z przeprowadzonych kontroli (1957-1960, sygn. 22-24); budżety, (1955-1959, sygn. 25-29). Dopływ: Protokóły z sesji GRN, komisji, Prezydium, zebrania wiejskie, zadania gospodarcze, plany gospodarcze gromad, kontrole zewnętrzne, budżet (1957-1972, sygn. 30-50) Liczba jednostek w zespole: 50
93/305/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łebuni 1955-1958 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN (1955-1958, sygn. 1-2); komisje: finansowo-budżetowa; rolna (1958, sygn. 3-4), protokóły z posiedzeń Prezydium (1956-1958, sygn. 5-6); budżety (1955-1958, sygn. 7-11). Liczba jednostek w zespole: 11
93/306/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łęczycach 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1954-1972, sygn. 1-15); komisje: dróg i urządzeń gromadzkich, finansowo-budżetowa; planu gospodarczego, budżetu; oświaty, kultury i zdrowia; oświaty i spraw socjalnych, mandatowa, mienia gromadzkiego, rolnictwa i zaopatrzenia (1955-1972, sygn 16-31), protokóły z posiedzeń, uchwały Prezydium (1955-1972, sygn. 32-45); zebrania wiejskie, protokoły z kontroli finansowej sołtysów, spotkania posłów i radnych z wyborcami, wybory do sejmu i rad narodowych, sprawy społeczne, struktura organizacyjna, sprawy organizacyjne, dokumentacja dot. Zmian w składzie osobowym GRN i Prezydium, plany pracy, protokóły i uchwały klubów radnych ZSL i PZPR (1955-1972, sygn. 46-55); plany gospodarcze, zadania gospodarcze, wiejski program rozwoju rolnictwa, sprawozdania budżetowe, realizacja uchwał Plenum KC PZPR, sprawozdawczość sprawozdawczość, statystyka, kontrole i inspekcje (1960-1972, sygn. 56-69); budżety, plany funduszu gromadzkiego (1955-1972, sygn. 70-81). Liczba jednostek w zespole: 81
93/307/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maszewie 1954-1957 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN (1954-1957, sygn. 1); komisje: drogowa i urządzeń gromadzkich, finansowo-budżetowa; oświaty, kultury i zdrowia, rolna (1955, sygn. 2-5), protokóły z posiedzeń Prezydium (1955-1956, sygn. 6); budżety (1955-1957, sygn. 7-10). Liczba jednostek w zespole: 10
93/308/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Lęborskiej 1954-1973 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN (1954-1972, sygn. 1-8); komisje: finansowo-budżetowa; oświaty, kultury i spraw socjalnych; mienia gromadzkiego, rolna (1955-1960, sygn. 9-12), protokóły z posiedzeń gromadzkiego uchwały Prezydium (1957-1960, sygn. 13-23); protokoły z przeprowadzonych kontroli, budżety (1958-1960, sygn. 24-26). Dopływ: protokoły z sesji, rejestr uchwał, komisje, protokoły z posiedzen Prezydium, zebrania wiejskie, programy rozwoju rolnictwa, kontrole zewnętrzne, budżet i jego wykonanie (1957-19783, sygn. 27-59). Liczba jednostek w zespole: 59
93/309/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogorzelicach 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1955-1961, sygn. 1-5); komisje: drogowa, finansowa, oświaty (1955, sygn. 6), protokóły z posiedzeń Prezydium (1955-1958, sygn. 7-10); protokóły z zebrań wiejskich, spotkania radnych z wyborcami, protokoły z przeprowadzonych kontroli (1955-1961, sygn. 11-13), budżety (1955-1960, sygn. 14-18). Dopływ: protokoły z sesji, komisje, protokoły z posiedzeń Prezydium, budżety (1955-1961, sygn. 19-22) Liczba jednostek w zespole: 22
93/310/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Redkowicach 1955-1957 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1955-1957, sygn. 1-2); komisje: drogowa i urządzeń gromadzkich, finansowo-budżetowa; oświaty, kultury i zdrowia; rolna (1955-1956, sygn. 3-6), protokóły z posiedzeń Prezydium (1956-1957, sygn. 7); protokoły z zebrań wiejskich, ewidencja uchwał Prezydium (1955-1957, sygn. 8-9), budżety (1955-1958, sygn. 10-11). Dopływ: protokóły z sesji i posiedzen Prezydium (1954-1955, sygn. 13-14) Liczba jednostek w zespole: 14
93/311/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozłazinie 1954-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1954-1972, sygn. 1-10); komisje: dróg i mienia gromadzkiego, finansowo-budżetowa; kultury, oświaty, i spraw socjalnych; mandatowa, planu i budżetu, rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności (1955-1973, sygn. 11-24), protokóły z posiedzeń Prezydium (1955-1972, sygn. 25-33); protokoły z zebrań wiejskich, narad i posiedzeń, plany pracy prezydium, sprawy osobowe, plany gospodarcze, analiza gospodarcza, sprawozdawczość, kontrole i inspekcje zewnętrzne (1956-1972, sygn. 34-51), budżety i plany funduszu gromadzkiego (1955-1971, sygn. 52-65), wykazy ubiegających się o obywatelstwo polskie, inwentaryzacja lasów, akta strukturalne, karty gospodarstw i zestawienia zbiorcze gruntów, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, projekt rozbudowy przedszkola, program próbnego pompowania, rejestry mieszkańców i książki meldunkowe (1947-1965, sygn. 66-92), protokoły z zebrań wiejskich, plan urządzenia gospodarstwa leśnego (1965-1971, sygn. 93-94). Liczba jednostek w zespole: 94
93/312/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sasinie 1955-1968 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1955-1968, sygn. 1-8); komisje: finansowa, mandatowa, mienia gromadzkiego, rolna (1960-1965, sygn. 9-12), protokóły z posiedzeń i uchwały Prezydium (1955-1968, sygn. 13-20); działalność organów kolegialnych, protokoły z narad sołtysów, zebrań wiejskich, spotkań radnych z wyborcami, sprawy społeczne, program wyborczy, sprawy organizacyjne, plany i zadania gospodarcze, kontrole i zarządzenia pokontrolne (1960-1967, sygn. 21-34), budżety, sprawozdania finansowe, nieruchomości (1955-1967, sygn. 35-43). Liczba jednostek w zespole: 43
93/313/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczenurzu 1956-1959 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1956-1959, sygn. 1-2); komisje: drogowa i urządzeń osiedli, rolna, (1959, sygn. 3-4), protokóły z posiedzeń Prezydium (1956-1959, sygn. 5-6); budżety (1955-1960, sygn. 7-11). Liczba jednostek w zespole: 11
93/314/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tawęcinie 1955-1958 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1955-1958, sygn. 1-2); komisje: finansowo-budżetowa; oświaty, kultury i zdrowia (1956-1958, sygn. 3-4), protokóły z posiedzeń Prezydium (1955-1958, sygn. 5-7); protokoły z zebrań wiejskich, budżety (1955-1958, sygn. 8-12). Liczba jednostek w zespole: 12
93/315/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wicku 1954-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1954-1972, sygn. 1-10); komisje: drogowa i urządzeń osiedli, oświaty, kultury i zdrowia, rolna (1955-1958, sygn. 11-13), protokóły z posiedzeń Prezydium (1955-1972, sygn. 14-23); protokoły z narad sołtysów, Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu, protokóły z przeprowadzonych kontroli (1957-1960, sygn. 8-9), budżety (1955-1959, sygn. 27-31); Dopływ: protokoły z sesji, komisje, protokoły z posiedzen Prezydium (1960-1973, sygn. 32-67). Liczba jednostek w zespole: 67
93/316/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwartowie 1954-1961 0 rozwiń
Protokóły z sesji i uchwały GRN (1954-1959, sygn. 1-5); komisje: finansowo-budżetowa; mandatowa, mienia gromadzkiego, oświaty, kultury i zdrowia; rolna i zaopatrzenia ludności (1955-1956, sygn. 6-10), protokóły z posiedzeń i uchwały Prezydium (1955-1961, sygn. 11-15); protokoły z zebrań wiejskich, narad sołtysów, wybory sołtysów, protokóły ze spotkań radnych z wyborcami, Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu, sprawozdawczość finansowa, protokoły z kontroli (1959-1961, sygn. 16-22, budżety (1955-1961, sygn. 23-29). Liczba jednostek w zespole: 29
93/317/0 HANDLOMOR Morska Centrala Handlowa w Gdyni 1948-1992 0 rozwiń
Morska Centrala Handlowa Spółka z o.o. (1948-1950, sygn. 1-9): protokóły z posiedzeń rady nadzorczej, zarządu, sprawozdania zarządu, sprawy likwidacji zakładu, regulaminy, pisma okólne, instrukcje, bilanse; Morska Centrala Handlowa Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione (1949-1951, sygn. 10-15): sprawy utworzenia zakładu, instrukcje organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, instrukcje, bilans; Morska Centrala Zaopatrzenia (1950-1985, sygn. 16-74): protokoły z posiedzeń rady pracowniczej i zakładowej, protokóły z narad pracowniczych, podstawy prawne działania zakładu, regulaminy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, instrukcje, plany handlowo-przemysłowe, bilanse; Morska Centrala Handlowa „Handlomor” (1985-1992, sygn. 75-83): notatki z posiedzeń kolegium, statut, zarządzenia wewnętrzne, bilans, sprawozdania GUS, analizy ekonomiczne. Liczba jednostek w zespole: 83
93/318/0 Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego w Gdyni 1950-1983 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń i sprawozdania rady naukowo-technicznej, podstawy prawne działania własnej jednostki, plany i sprawozdania wieloletnie, planowanie i sprawozdawczość, statystyka, sprawozdania GUS, umowy i aneksy, prace naukowo-badawcze i opracowania problemowe zewnętrzne, współpraca wielostronna z organizacjami międzynarodowymi, roczne sprawozdania finansowe, bilanse i załączniki, plany finansowe, kontrole zewnętrzne, ankiety, orzeczenia badania bilansu (1950-1983, sygn. 1-26). Liczba jednostek w zespole: 26
93/319/0 KLIMOR Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych w Gdyni 1952-1989 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń zespołu ds. organizacji postępu technicznego, narady dyrekcyjne, protokoły z narad działu ekonomicznego, ramowy zakres organizacyjno-produkcyjny, regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora, pisma okólne, polecenia służbowe, dyrektywy i ogólne założenia planu, plany wieloletnie, plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowe, bilanse roczne, orzeczenia biegłych, plany nowych uruchomień, plany i programy wyposażenia statków, program sprzedaży, asortymentowe plany produkcji, plany i sprawozdania zakładu doświadczalnego, sprawozdania i informacje statystyczne, analizy działalności, sprawozdanie z realizacji prac naukowo-badawczych, sprawozdania z delegacji zagranicznych, wyjazdy służbowe, protokół z rewizji finansowo-księgowej, protokół i zalecenia pokontrolne, projekty racjonalizatorskie, plany remontów, dokumentacja prawna budowy Nadmorskiej Spółdzielni Robót Technicznych, protokoły i dowody przejęcia Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Wentylacyjnych „Klimat” w Warszawie, Mostostalu Wrocław, spółdzielni „Jedność Techniczna”, Nadmorskiej Spółdzielni Robót Technicznych, plany kosztów, cennik i katalog wyrobów, analizy, polecenia służbowe, protokoły z kontroli (1952-1989, sygn. 1-119). Liczba jednostek w zespole: 119
93/320/0 HERMES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hurtowo-Detaliczne w Gdyni 1990-1993 0 rozwiń
Powstanie i likwidacja przedsiębiorstwa, bilanse, protokóły z kontroli izby skarbowej (1990-1993, sygn. 1-3). Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 301 do 320 z 824 wpisów.