Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/421/0 Stowarzyszenie Cechu Szewskiego w Wadowicach 1778-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1778, 1817 – 1939 /sygn. 9 – 13/ uniwersał wydany przez Marię Teresę, zarządzenia, ogłoszenia i instrukcje, statut cechu, książki protokołów i uchwał 2. Sprawy osobowe z lat 1840 – 1939 /sygn. 14 – 19/ księgi zapisów uczniów, terminatorów i pomocników, księga wyzwolin, świadectwa ukończenia terminu cechu szewskiego 3. Sprawy finansowe z lat 1831 – 1902 /sygn. 20 – 22/ księgi dochodów i rozchodów 4. Sprawy administracyjne z lat 1828 - 1850, 1907 /sygn. 23 – 24/ nekrolog w 90-tą rocznicę śmierci Jana Kilińskiego, dziennik podawczy Liczba jednostek w zespole: 16
13/422/0 Cech Krawców, Kuśnierzy, Kapeluszników, Powroźników i Golarzy w Wadowicach 1820-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1887 -1925, 1931 – 1936 / sygn. 25 – 27/ statut, księga okólnikowa i księga uchwał 2. Sprawy osobowe z lat 1820 – 1824 /sygn. 28 – 36/ książka wpisów uczniów i terminatorów, książka "maysterska", braci cechowych i wyzwolin czeladników i terminatorów, świadectwa nauki cechu krawieckiego 3. Sprawy finansowe z lat 1885 – 1886 /sygn. 37/ książka rachunkowa 4. Sprawy administracyjne z roku 1925 /sygn. 38/ książka pamięci poświęcenia sztandaru cechu. 4. Dopływ z 2010 r. z lat 1928-1939 /sygn.38a,-38c/ Umowy o naukę. Liczba jednostek w zespole: 17
13/423/0 Stowarzyszenie pod nazwą Cechu Rzeźniczego w Wadowicach 1805-1948 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1884, 1894, 1939 /sygn. 39 – 41/ statuty i księga protokołów z posiedzeń 2. Sprawy osobowe z lat 1805, 1854 – 1928 / sygn. 42 – 44/ księga wpisów majstrów i uczniów, książka wyzwolin pomocników 3. Sprawy finansowe z lat 1854 – 1938 /sygn. 45/ książka rachunkowa cechu 4. Sprawy administracyjne z lat 1911 – 1948 /sygn. 46/ dziennik podawczy. Liczba jednostek w zespole: 8
13/424/0 Cech Szewski w Zatorze [1595] 1820-1908 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z roku 1595 / sygn. 1/ Zygmunt III Waza, krół polski potwierdza przywileje cechu szewskiego w Zatorze /pergamin j. łac. i pol. brak pieczęci/ 2. Sprawy osobowe z lat 1820 – 1838, 1840 – 1908 /sygn. 5 – 6, 6a, 6b, 7 – 9, 9a, 9b/ księgi wpisów i przyjęć: członków stowarzyszenia, uczniów, majstrów, książka wyzwolin czeladników, książka zapisów na msze św. Liczba jednostek w zespole: 13
13/425/0 Cech Rzemieślniczy Zbiorowy w Zatorze 1910-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z roku 1930 / sygn. 10/ statut cechu 2. Dopływ z 2010 r. z lat 1910-1939 /sygn.10a,-10c/ Umowy o naukę. Liczba jednostek w zespole: 4
13/426/0 Stowarzyszenie Kramarskie w Zatorze 1886-1928 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1886 – 1928 /sygn. 11 – 13/ statut Stowarzyszenia Kupców, statut Korporacji, księga uchwał i protokołów z posiedzeń Liczba jednostek w zespole: 3
13/427/0 Cech Wspólny w Zatorze 1701-1929 0 rozwiń
1. Sprawy osobowe z lat 1701 – 1929 /sygn. 14 – 24/ księgi do zapisywania konwirszów, księgi wpisów uczniów, czeladników i majstrów, książka lady cechowej 2. Sprawy finansowe z lat 1796 – 1811 /sygn. 25/ rachunek cechu Liczba jednostek w zespole: 12
13/428/0 Kasa Stefczyka w Brzeszczach 1911-1949 0 rozwiń
1. Sprawy osobowe z lat 1911 - 1929, 1928 - 1939 /sygn. 1-3/ deklaracje i rejestry członków Kasy 3. Sprawy finansowo-kredytowe z lat 1912 - 1949 /sygn.4-9/ księgi udziałów, wkładów i pożyczek, książka kasowa 3. Sprawy administracyjne z lat 1947, 1949/sygn.10, 10a/ korespondencja w sprawie połączenia Kasy Stefczyka w Brzeszczach z Kasą Stefczyka w Jawiszowicach Liczba jednostek w zespole: 11
13/429/0 Kasa Stefczyka w Bulowicach 1936-1949 0 rozwiń
1. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1936 - 1949 /sygn. 11 - 15/ księga udziałów i pożyczek, dziennik główna, zamknięcie rachunków i sprawozdanie roczne, księga kasowa Liczba jednostek w zespole: 5
13/430/0 Kasa Stefczyka w Czańcu 1931-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1931 - 1948 /sygn. 16, 17/ protokoły z posiedzeń Zarządu i z Walnych Zebrań 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1931 - 1949 /sygn.18 - 22/ książki udziałów i pożyczek, dziennik główna, zamknięcie rachunków i sprawozdanie roczne, księga kasowa Liczba jednostek w zespole: 7
13/431/0 Kasa Stefczyka w Jawiszowicach 1925-1949 [1950] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1948 - 1949 /sygn.23, 24/ wpis do rejestru sądowego, protokół z nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Kasy; 2. Sprawy osobowe z lat 1925 - 1943 /sygn.25, 26/ rejestr członków 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1933 - 1950 /sygn.27 - 32/ księgi wkładów i pożyczek, sprawozdanie finansowe Kasy, dziennik główna. Liczba jednostek w zespole: 10
13/432/0 Kasa Stefczyka w Kobiernicach 1908-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1908 - 1949 /sygn.33 - 37/ statuty, protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej oraz z Walnych Zebrań, protokoły z kwartalnej kontrolnej rewizji Komisji Rady Nadzorczej, 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1925, 1927 - 1948 /sygn.38-45/ księgi udziałów i pożyczek, dziennik główna i dziennik kasowy, zamknięcie rachunków i sprawozdanie roczne Kasy. Liczba jednostek w zespole: 13
13/433/0 Kasa Stefczyka w Międzybrodziu Bialskim 1908-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1908 - 1949 / sygn. 46 - 50a, 51/ statut, ksiegi protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, protokoły z lustarcji 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1911 - 1949 /sygn.52 - 63/ ksiegi udziałów , wkładów i pożyczek, zamkniecie rachunkowe i sprawozdania roczne, dziennik główna i dzienniki kasowe. Liczba jednostek w zespole: 19
13/434/0 Kasa Stefczyka w Międzybrodziu Lipnickim 1908-1928 [1949] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1908 - 1939, 1946 - 1949 /sygn. 64/ księga protokołów z walnych zebrań Liczba jednostek w zespole: 1
13/435/0 Kasa Stefczyka w Osieku 1908-1949 [1954] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1908 - 1949 /sygn.65 - 72/ okólniki, statut Kasy, rejestry sądowe i karta rejestracyjna, księga protokołów z walnych zebrań, sprawozdanie z rewizji 2. Sprawy osobowe z lat 1908 - 1938 /sygn.73, 74/ deklaracje i spis członków, 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1921 - 1954 /sygn.75 - 83a/ księgi wkładów, udziałów i pożyczek, dziennik główna, dzienniki kasowe i księgi kasowe, książka podań o pożyczkę. Liczba jednostek w zespole: 20
13/436/0 Kasa Stefczyka w Pisarzowicach 1913-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1913 - 1948 /sygn.84, 85/ księga protokołów z Walnych Zebrań, protokół kwartalnej kontrolnej rewizji Komisji Nadzorczej Rady Kasy 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1924 - 1949 /sygn.86 - 90/ księgi udziałów i pożyczek, dziennik główna, książka podań o pożyczkę i książka kasowa Liczba jednostek w zespole: 7
13/437/0 Kasa Stefczyka w Polance Wielkiej 1904-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1904 - 1948/ sygn. 91 - 94/ księga protokołów z posiedzeń Zarządu, protokół z kwartalnej kontrolnej rewizji Komisji Nadzorczej Rady, sprawozdanie z rewizji 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1925 - 1949 /sygn. 95 - 103/ budżet, sprawozdanie Kasy, inwentarz pożyczek i udziałów, księga udziałów i rejestr członków, księga pożyczek i wkładek oszczędności 3. Sprawy organizacyjne z lat 1947 - 1949 /sygn.104, 104a/ postanowienie Sądu Okręgowego w Cieszynie w sprawie połączenia Kasy Stefczyka w Osieku z Kasą z Polanki Wielkiej, księga kasowa Liczba jednostek w zespole: 15
13/438/0 Kasa Stefczyka w Porąbce 1910-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1910 - 1949 / sygn.105, 106/ statut Kasy, książka protokołó z walnych zebrań 2. Sprawy osobowe z lat 1910 - 1949 /sygn.107/ rejestr i deklaracje członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1911 - 1949 /sygn.108 - 115/ księgi pożyczek, dziennik główna, zamknięcie rachunkowe i sprawozdanie roczne, dzienniki i księgi kasowe. Liczba jednostek w zespole: 11
13/439/0 Kasa Stefczyka w Witkowicach 1911-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1911 - 1949 /sygn 116, 117, 117a, 118/ statut, księgi protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i walnych zebrań 2. Sprawy osobowe z lat 1926 - 1949 /sygn.119/ deklaracje i rejestr członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1919 - 1949 /sygn 120 - 123/ księgi wkładek oszczędnoscowych i pożyczek, zamknięcie rachunków i sprawozdanie roczne Kasy, dziennik kasowy. Liczba jednostek w zespole: 9
13/440/0 Kasa Stefczyka w Włosienicy 1905-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1905 - 1949 /sygn.124 - 128/ księgi protokołów z posiedzeń Zarządu, Walnych Zebrań, sprawozdanie z rewizji Kasy, protokoły z kwartalnej kontroli Komisji Nadzorczej Rady 2. Sprawy osobowe z lat 1925 - 1928, 1937 - 1938 /sygn.129 - 131/ rejestry członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1920 - 1949 /sygn.132 - 145/ książki udziałów i pożyczek, rejestry i książki wkładek oszczędności, dziennik główna, sprawozdanie finansowe Kasy, książki kasowe. Liczba jednostek w zespole: 22
Wyświetlanie 421 do 440 z 1 410 wpisów.