Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/441/0 Kasa Stefczyka w Bachowicach 1920-1944 0 rozwiń
1. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1920 - 1944 /sygn. 1 - 3/ książka pożyczek i książki kasowe 2. Sprawy administracyjne z lat 1935, 1941, 1944 /sygn.4/ korespondencja w sprawach administracyjno - organizacyjnych. Liczba jednostek w zespole: 4
13/442/0 Kasa Stefczyka w Barwałdzie Średnim 1925-1950 0 rozwiń
1. Sprawy osobowe z lat 1925 - 1939 /sygn.5 - 7/ rejestry członków i deklaracje przystąpienia do Spółdzielni 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1944 - 1950 /sygn.8 - 12/ inwentarz udziałów i pożyczek, książka udziałów i wkładów, dziennik główna. Liczba jednostek w zespole: 8
13/443/0 Kasa Stefczyka w Choczni 1909-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1909 - 1950 /sygn. 13 - 18/ statut Kasy, księgi protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnych Zebrań 2. Sprawy osobowe z lat 1936 - 1950 /sygn. 19 - 24/ rejestry i deklaracje członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1926 - 1950 /sygn. 25 - 53/ inwentarze wkładów, udziałów i pożyczek, książki udziałów i pożyczek, książki wkładów, księga lokat papierów wartościowych oraz ruchomości i nieruchomości, księga główna, bilanse i księgi kasowe 4. Sprawy administracyjno - gospodarcze z lat 1910 - 1950 /sygn. 54 - 56/ protokół podawczy i terminatka Kasy oraz korespondencja Liczba jednostek w zespole: 44
13/444/0 Kasa Stefczyka w Frydrychowicach 1916-1949 0 rozwiń
1. Sprawy osobowe z lat 1924 - 1948 /sygn. 57 - 58/ rejestry członków i książka udziałów Kasy 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1916 - 1949 /sygn.59 - 63/ książki wkładek oszczędności, pożyczek skryptowych oraz książka kosztów prowadzenia Kasy 3. Sprawy administracyjne z lat 1918 - 1937 /sygn. 64/ protokół podawczy Kasy Liczba jednostek w zespole: 8
13/445/0 Kasa Stefczyka w Gierałtowicach 1929-1939 0 rozwiń
1. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1929 - 1939 /sygn. 65/ książka pożyczek skryptowych Liczba jednostek w zespole: 1
13/446/0 Kasa Stefczyka w Głębowicach 1908-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1908 - 1948 /sygn.66 - 68/ statut Kasy, księgi protokołów z posiedzeń Zarządu i Walnych Zebrań 2. Sprawy osobowe z lat 1921 - 1949 /sygn. 69 - 70/ książki udziałów i rejestry członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1931 - 1950 /sygn. 71 - 73/ książki udziałów i pożyczek, bilans surowy Spółdzielni 4. Sprawy administracyjno - gospodarcze z lat 1941, 1948 /sygn.74/ korespondencja w sprawach administracyjno - gospodarczych Kasy Liczba jednostek w zespole: 9
13/447/0 Kasa Stefczyka w Inwałdzie 1924-1950 0 rozwiń
1. Sprawy osobowe z lat 1924 - 1948 /sygn. 75 - 79/ książki udziałów i rejestr członków Kasy, deklaracje przystąpienia do Spółdzielni 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1938 - 1950 /sygn. 80 - 83/ księgi wkładów, udziałów i pożyczek, skrypta służne Liczba jednostek w zespole: 9
13/448/0 Kasa Stefczyka w Izdebniku 1938-1950 0 rozwiń
1. Sprawy osobowe z lat 1938 - 1946 /sygn. 75 - 79/ rejestr członków Kasy 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1938 - 1950 /sygn. 80 - 83/ księgi udziałów i pożyczek, odsetek i udziałów, dziennik główna i księga kasowa. Liczba jednostek w zespole: 7
13/449/0 Kasa Stefczyka w Lanckoronie 1912-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1912 - 1949 /sygn.81 - 108/ statut, zarządzenia i okólniki: Patronatu Spółdzielni Rolniczych w Krakowie; Centralnej Kasy Spółek Rolniczych Oddz. w Krakowie; Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP; Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie; Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP; Gospodarstwa Spółdzielczego i innych władz zwierzchnich spółdzielczości rolniczej, instrukcje kredytowe, protokoły z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i z kontroli Rady Nadzorczej Kasy, spis członków-założycieli Kasy, luźne sprawozdania organizacyjne 2. Sprawy osobowe z lat 1912 - 1927 /sygn. 109 - 111/ wykaz przyjętych członków Kasy i spis członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe 1912 - 1949 /sygn. 112 - 136/ księgi uchwał i pożyczek, indeks do ksiąg udziałów i pożyczek oraz indeks poręczycieli, inwentarz dłużników, udziałów i wierzycieli, księgi pożyczek, weksle, dzienniki i książki kasowe, dziennik główna 4. Sprawy administracyjne z lat 1912 - 1939 /sygn. 137/ protokół podawczy Kasy Liczba jednostek w zespole: 47
13/450/0 Kasa Stefczyka w Leńczach 1912-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1913 - 1948 /sygn. 138/ księga protokołów z Walnych Zebrań Kasy 2. Sprawy osobowe z lat 1912 - 1949 /sygn. 139 - 141/ rejestry członków i deklaracje członkowskie 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1936 - 1949 /sygn. 142 - 148/ księgi wkładek oszczędnościowych, wkładów i pożyczek, inwentarz udziałów, dziennik główna i księga kasowa Liczba jednostek w zespole: 11
13/451/0 Kasa Stefczyka w Mucharzu 1908-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1908 - 1949 /sygn. 149 - 150/ księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Kasy 2. Sprawy osobowe z lat 1924 - 1949 /sygn. 151 - 153/ rejestry członków Kasy, deklaracje i spis członków oraz rachunek udziałów 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1924 - 1950 /sygn. 154 - 166/ inwentarze wkładów i pożyczek, księgi wkładów oszczędnościowych, pożyczek skryptowych, dziennik główna, dzienniki kasowe oraz książka wydatków gospodarczych Liczba jednostek w zespole: 18
13/452/0 Kasa Stefczyka w Nidku 1901-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1901 - 1948 /sygn. 167/ księgi protokołów z Walnych Zebrań Kasy 2. Sprawy osobowe z lat 1924 - 1948 /sygn.168 - 169/ księgi udziałów i rejestry członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1938 - 1950 /sygn.170 - 172/ księgi udziałów i pożyczek, indeks do księgi udziałów i pożyczek oraz indeks poręczycieli, inwentarz pożyczek Liczba jednostek w zespole: 6
13/453/0 Kasa Stefczyka w Przeciszowie 1924-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1932 - 1948 /sygn. 173/ protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Kasy 2. Sprawy osobowe z lat 1924 - 1949 /sygn. 174 - 177/ spis członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1924 - 1949 /sygn. 178 - 186/ księgi udziałów i pożyczek, indeksy do ksiąg udziałów i pożyczek, dziennik główna Liczba jednostek w zespole: 14
13/454/0 Kasa Stefczyka w Przytkowicach 1910-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z 1924 r. /sygn. 187/ statut Kasy 2. Sprawy osobowe z lat 1910 - 1948 /sygn. 188 - 189/ rejestr członków Kasy i deklaracje przystąpienia do Spółdzielni 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1942 - 1949 /sygn. 190 - 195/ wniosek zbiorowy o zezwolenie na wypłatę wymówionych udziałów członkowskich, inwentarze wkładów, udziałów i pożyczek, dziennik główna, księga kasowa Liczba jednostek w zespole: 9
13/455/0 Kasa Stefczyka w Radoczy 1926-1927 0 rozwiń
1. Sprawy osobowe z lat 1926 – 1927 / sygn.196/ księga udziałów i spis członków Kasy Liczba jednostek w zespole: 1
13/456/0 Kasa Stefczyka w Ryczowie 1944-1948 0 rozwiń
1. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1944 - 1948 /sygn.197 - 198/ księgi udziałów i pożyczek oraz dziennik główna Liczba jednostek w zespole: 2
13/457/0 Kasa Stefczyka w Rzykach 1925-1949 [1952] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1925 - 1949 /sygn. 199/ księga protokołów z Walnych Zebrań 2. Sprawy osobowe z lat 1925 - 1952 /sygn.200, 201/ księgi udziałów i rejestry członków Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1938 - 1950 /sygn.202/ księgi udziałów i pożyczek Liczba jednostek w zespole: 4
13/458/0 Kasa Stefczyka w Spytkowicach, powiat wadowicki 1910-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1910 - 1939 /sygn.203 - 207/ statut Kasy, księgi protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, księga protokołów rewizyjnych 2. Sprawy osobowe z lat 1910 - 1940 /sygn.208 - 212/ rejestry członków Kasy, deklaracje i spis członków Kasy, wykaz zgłoszeń o przyjęcie na członka Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1910 - 1949 /sygn.213 - 231/ księgi udziałów i pożyczek, księgi wkładek oszczędności, księgi pożyczek, rejestr imienny układów konwersyjnych, skrypta dłużne, weksle, dzienniki kasowe, zamknięcie rachunkowe i sprawozdanie roczne Kasy Liczba jednostek w zespole: 29
13/459/0 Kasa Stefczyka w Stryszowie 1908-1949 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1909 - 1948 /sygn.232 - 240/ karta rejestracyjna Kasy, protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Kasy, protokoły komisji rewizyjnej Rady Nadzorczej, sprawozdanie z rewizji Kasy, korespondencja w sprawach organizacyjnych 2. Sprawy osobowe z lat 1908 - 1948 /sygn. 241 - 247/ rejestr członków Kasy, deklaracje i spisy członków Kasy, wykazy zgłoszeń o przyjęcie na członka Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1909 - 1949 /sygn. 248 - 282/ księgi udziałów i pożyczek, księga wkładek oszczędnościowych, księgi pożyczek, terminatka do ksiąg pożyczek, indeks poręczycieli, księga dłużników i skrypta dłużne, bilans surowy, inwentarze wkładów, udziałów i pożyczek, dziennik główna, dzienniki kasowe, księgi różnych rachunków 4. Sprawy administracyjne z lat 1909 - 1937, 1943 - 1945 /sygn. 283, 284/ protokół podawczy i terminatka Liczba jednostek w zespole: 53
13/460/0 Kasa Stefczyka w Sułkowicach 1908-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne z lat 1928 - 1948 /sygn.285 - 287/ księgi protokołów z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Walnych Zebrań Kasy 2. Sprawy osobowe z lat 1924 - 1948 /sygn.288 - 290/ księgi udziałów i rejestry członków Kasy, deklaracje przystąpienia do Spółdzielni 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1933 - 1950 /sygn. 291, 292/ księgi udziałów i pożyczek Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 441 do 460 z 1 410 wpisów.