Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/521/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaroszowicach 1955-1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 104
13/522/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kleczy Dolnej 1955-1961 [1962] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 53
13/523/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przytkowicach 1955-1972 [1973] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 133
13/524/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Targanicach [1950-1954] 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 184
13/525/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wysokiej 1955-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 113
13/526/0 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "Delta" w Andrychowie 1945-1993 [2001] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 455
13/527/0 Stowarzyszenie "Opieka nad Oświęcimiem" Zarząd Główny w Krakowie 1947-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 444
13/528/0 Miejski mistrz budowlany Józef Schumacher w Wadowicach [1931] 1941-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/529/0 C.K. Sąd Powiatowy w Oświęcimiu [1804-1867] 1867-1918 0 rozwiń
I. Akta cywilne niesporne z lat 1898-1918 /sygn.1-2410/ 1. Akta pertraktacji spadkowych z lat 1898-1918 /sygn.1-1510/ 2. Akta opiekuńcze z lat 1898-1918 /sygn.1511-2410/ II. Pomoce kancelaryjne z lat 1899-1918 /sygn.2411-2545/ dzienniki podawcze, rejestry i indeksy Dopływy 2006 r. z lat 1898, 1911, 1914, 1917, 1918 /sygn.2546-2567/ Dopływ 2009 r. z lat 1900, 1902, 1905-1909, 1917 /sygn.2568-2571/ Rejestry spraw sądowych. Dopływ 2010 r. z lat 1904-1908 /sygn.2572/ Protesty wekslowe spisane w sądzie. Przesunięcie 2016 r. z lat 1911-1912 /sygn. 2573-2574/ Akta spraw spadkowych Liczba jednostek w zespole: 2525
13/530/0 Kasa Stefczyka w Wilamowicach 1909-1945 0 rozwiń
Kasa Stefczyka w Wilamowicach z lat 1909 - 1945 /sygn. 146 - 154/ Księga protokołow Rady Nadzorczej i zarządu, deklaracje wkładow i składek, księga pożyczek, dziennik głowna, rewizje kasy, inwentarz udzielonych pożyczek. Liczba jednostek w zespole: 9
13/531/0 Fabryka Wyrobów Wełnianych F.E. Zajączek i Lankosz w Kętach 1904, 1908, 1922-1930 [1972] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
13/532/0 Fabryka Części Zamiennych Maszyn Górniczych w Oświęcimiu 1949-1985 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 108
13/533/0 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Oświęcimiu z siedzibą w Kętach 1951-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
13/534/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej "Kentex" w Kętach 1945-1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 178
13/535/0 Powiatowy Zarząd Ligi Kobiet w Oświęcimiu 1951-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 192
13/536/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Białej Krakowskiej [1940-1948] 1949-1951 [1952-1960] 0 rozwiń
I. Dział Ogólny z lat 1940-1951 /sygn.1-35/ okólniki i zarządzenia własne i władz zwierzchnich, statuty, sprawozdania, korespondencja II. Dział Likwidacyjny z lat 1945-1957 /sygn.36-83/ 1. Sprawy ogólne z lat /sygn.36-83/ korespondencja w sprawach opisu nieruchomości opuszczonych, wykazy i zestawienia obiektów opuszczonych i porzuconych 2. Sprawy przedsiębiorstw /sygn.49-68/ wykazy przedsiębiorstw opuszczonych i porzuconych, sprawy przywracania majątków w Białej, Brzeszczach, Dankowicach, Kętach, Oświęcimiu i Osieku 3. Sprawy ruchomości /sygn.69-83/ zarządzenia w sprawach sprzedaży ruchomości, wykazy ruchomości, meldunki o sprzedaży, przydziały ruchomości, wycena III. Dział Egzekucji z lat 1940-1953 /sygn.84-174/ 1.Sprawozdania o ruchu egzekucyjnym za 1950 r. /sygn.84/ 2. Referat Terenowy w Oświęcimiu z lat 1940-1953 /sygn.85-124/ sprawy organizacji urzędu, wykazy akt, sprawy przywrócenia mienia, głównie kamienic, drobnych firm i gruntów/ w Oświęcimiu, Brzezince, Dworach, likwidacja majątku po KL Auschwitz - Birkenau 3. Referat Terenowy w Wadowicach z lat 1941-1951 /sygn.125-138/ sprawy przywracania utraconego majątku w Wadowicach, Gierałtowicach, Gorzeniu, Izdebniku, Lanckoronie, prośby o przydzielenie baraków poniemieckich, wykazy majątku ruchomego i jego sprzedaż. 4. Referat Terenowy w Żywcu z lat 1945-1951 /sygn.139-174/ sprawy organizacyjne urzędu, sprawozdania statystyczne, rejestracja nieruchomości, wykazy nieruchomości, sprawy przywracania utraconego majątku w Żywcu, Cięcinie, Czańcu, Gilowicach, Jeleśni, Kobiernicach, Koszarawie, Krzyżowej, Łękawicy. Łodygowicach, Milówce, Pitrzykowicach, Przyborowie, Rycerce, Rajczy, Sporyszu, Stryszawie, Suchej. Dopływy 2006 r. z lat 1945-1951 /sygn.175-185/ okólniki i zarządzenia, korespondencja w sprawach organizacyjnych i personalnych, protokoły Opiniodawczej Komisji Społecznej, akta osobowe pracowników RUL w Białej Kr., wnioski do U.B. o pozbawienie obywatelstwa i przepadek majątków osób narodowości niemieckiej, wykazy budynków poniemieckich, likwidacja nakładów poniemieckich, akta wprowadzenia w posiadanie-Ekspozytura w Żywcu. Dopływy 2009 r. z lat 1945-1946 /sygn.186-192/ Przydział ruchomości, książki kasowe. Nabytki 2011 r. z lat 1945-1949 /sygn.193-196/ Instrukcje i okólniki władz zwierzchnich, sprawy nabycia nieruchomości z depozytu. Liczba jednostek w zespole: 196
13/537/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Oświęcimiu 1957-1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 134
13/538/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Wadowicach 1931-1937, 1945-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 245
13/539/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych w Wadowicach 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 304
13/540/0 Urząd Gminy w Jawiszowicach 1973-1977 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
Wyświetlanie 521 do 540 z 1 410 wpisów.