Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/721/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podolszu 1954-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
13/722/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Porębie Wielkiej 1955-1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 59
13/723/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przecieszynie 1954-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
13/724/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rajsku 1954-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
13/725/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzach 1954-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
13/726/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebieńczycach 1955-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/727/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Witkowicach 1954-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
13/728/0 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Wadowicach 1945-1947 [1948] 0 rozwiń
1. Kierownik Oddziału z lat 1945-1948 /Sygn.1-11/ Sprawozdanie z działalności delegata Woje.UIiPw Krakowie, korespondencja dotycząca spraw ogólnych sprawozdania z działalności POI i P w Wadowicach, korespondencja w sprawach organizacyjno-finansowych ankiety dotyczące organizacji politycznych, sprawy osobowe pracowników, wykazy kierowników świetlic, spis spraw-rejestracja imprez w 1945, protokół likwidacji POI i P w Wadowicach 2. Referat Świetlicowy z lat 1945-1946 /Sygn.12-14/ Korespondencja dotycząca organizacji świetlic w powiecie oraz doboru materiału do zajęć świetlicowych, wykazy świetlic, kwestionariusze dotyczące świetlic, ewidencja świetlic w powiecie 3. Referat Techniczny z lat 1945-1946 /Sygn.15,16/ Sprawozdania okresowe drukarni w Andrychowie i Wadowicach z wykonanych prac, ewidencja kontrolna materiału propagandowego *Dopływ 2009 z lat 1945-1947 /Sygn.17/ Dziennik podawczy za lata 1945-1947 Liczba jednostek w zespole: 17
13/729/0 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Białej Krakowskiej 1945-1947 0 rozwiń
I. Kierownik Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Białej Krakowskiej z lat 1945 – 1947 /sygn. 1-2/ Sprawozdania, korespondencja sekretariatu II. Akta osobowe pracowników Oddziału z roku 1945 /sygn. 3-16/ Akta osobowe pracowników Oddziału (przeważnie szczątkowe) III. Referat propagandy z lat 1945 – 1947 /sygn. 17-20/ Organizowanie imprez okolicznościowych i uroczystości, sprawy radiowęzła, kontrola propagandy w terenie IV. Referat świetlicowy z lat 1945 – 1947 /sygn. 21-22/ Organizowanie imprez świetlicowych, wykazy świetlic i sprawozdania z ich działalniości V. Referat techniczny z lat 1945 – 1946 /sygn. 23/ Zamówienia druków i ulotek, wyposażenie w sprzęt Liczba jednostek w zespole: 23
13/730/0 Urząd Powiatowy w Oświęcimiu [1972] 1974-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 740
13/731/0 Powiatowa Rada Narodowa w Oświęcimiu 1973-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
13/732/0 Inspektorat Szkolny w Białej Krakowskiej [1906-1944] 1945-1950 [1951-1957] 0 rozwiń
I. Sprawy ogólne z lat 1946-1950 [1951] /Sygn.1-10/ okólniki własne Inspektoratu, zarządzenia i instrukcje Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego w Krakowie, sprawozdania z wyników likwidacji analfabetyzmu, sprawozdania z działalności samorządów szkolnych, kół Ligi Lotniczej i Morskiej, ZHP, kół młodzieżowych PCK, Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, Ochrony Przyrody, Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i SKO. II. Akta osobowe z lat [1906-1944] 1945-1950 [1951-1957] /Sygn.11-319/ akta personalne nauczycieli, kierowników szkół i pracowników Inspektoratu. Zawartość teczek odnosi się nie tylko do okresu służby nauczycieli na terenie powiatu bialskiego lecz sięgają często do okresu międzywojennego, jak również schyłku monarchii austro-węgierskiej Liczba jednostek w zespole: 319
13/733/0 Urząd Skarbowy w Oświęcimiu 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Sprawy organizacyjne (1945-1950) sygn. 1-12 Akta kancelarii poufnej i tajnej, okólniki dotyczące spraw zastrzeżonych, informacje składane do Izby Skarbowej w Krakowie, dzienniki tajnej i poufnej korespondencji. II. Sprawy osobowe (1945-1951) sygn. 13-35 Korespondencja dotycząca spraw osobowych, akta osobowe pracowników Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu III. Wymiar i egzekucja podatkowa (1945-1951) sygn. 36-39 Rejestry podatku, okólniki i korespondencja dotycząca ściągania podatków, zajmowania neruchomości i zajmowania mienia. Liczba jednostek w zespole: 39
13/734/0 Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych przy Państwowym Ośrodku Maszynowym Nr 318 w Jawiszowicach 1950-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 81
13/735/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 1954 r. 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
13/736/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 1957 r. 1956-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
13/737/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 1961 r. 1960-1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
13/738/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 r. 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 38
13/739/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 r. 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
13/740/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu oświęcimskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 r. 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 721 do 740 z 1 416 wpisów.