Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/761/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Brzezince ad Kopytówka [1909-1921] 1922-1948 [1949-1971] 0 rozwiń
I. Arkusze Ocen z lat 1908-1971 /Sygn.4-43/ II. Księgi uczniów z lat 1958-1971 /Sygn.43-44/ III. Projekty organizacyjne szkoły z lat 1949-1971 /Sygn.45/ IV. Kronika szkoły z lat 1961-1971 /Sygn.46/ W kronice opisano dzieje szkoły od powstania w 1908 roku do likwidacji w 1971 roku V. Protokół z nadzwyczajnego egzaminu z kl.VII dla uczniów kursu w Brzezince z lat 1945, 1969 /Sygn.47/ Z roku 1969 pochodzą załączone zaświadczenia o ukończeniu szkoły Liczba jednostek w zespole: 47
13/762/0 Inspektorat Szkolny w Wadowicach [1905-1944] 1945-1950 [1951-1954] 0 rozwiń
I. Sprawozdania ze stanu szkolnictwa w czasie okupacji i zaraz po wyzwoleniu z lat 1946-1950 /Sygn.1-4/ Ankiety dot. szkolnictwa polskiego jawnego i tajnego w czasie okupacji, tymczasowe orzeczenia w sprawie organizacji szkół i przedszkoli, szkolnictwo w liczbach, statystyka szkół. II. Sprawy organizacyjne Inspektoratu z lat 1945-1949 /Sygn.5-7/ Plany pracy, protokoły przekazania biura, sprawy osobowe, finansowe, rzeczowe, konferencje pracowników pedagogicznych. III. Powiatowa Komisja Weryfikacyjna dla Tajnego Nauczania w Wadowicach z lat 1945-1950 /Sygn.8-14/ Wykazy członków komisji i ich wynagradzanie, wykazy nauczycieli zweryfikowanych, instrukcje, protokoły posiedzeń komisji, orzeczenia weryfikacyjne, podania uczniów o wydanie zaświadczeń i świadectw z wyników nauki w czasie okupacji. IV. Komisja Orzekająca z lat 1945-1946 /Sygn.15/ Powołanie KO, rozpatrywanie zarzutów skierowanych przeciwko nauczycielom, a dotyczących ich postawy w czasie okupacji, dochodzenia dyscyplinarne, opinie, oświadczenie podsumowujące postawę nauczycielstwa. V. Ewidencja nauczycieli, listy płatnicze nauczycieli z lat 1947-1950 /Sygn.16-17/ Nauczyciele przydzieleni w 1947 r., nauczyciele kontraktowi, nauczyciele religii. VI. Kursy dla dorosłych z lat 1948 /Sygn.18-21/ Kursy III stopnia we Frydrychowicach, Wielkich Drogach, Witanowicach, Zatorze-podania absolwentów o dopuszczenie do egzaminu końcowego kursu. VII. Opieka nad sierotami z lat 1946-1947 /Sygn.22/ Sieroty po poległych w czasie działań wojennych. VIII. Budowa szkół z lat 1947-1949 /Sygn.23-26/ Analiza stanu i potrzeb inwestycyjnych szkół, szkody wojenne w budynkach szkolnych. IX. Materiały dotyczące szkół z lat 1905-1950 /Sygn.27-29/ Mapki obwodów szkolnych, wykazy ilościowe uczniów, plany techniczne budynków szkolnych, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 29
13/763/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Białej Krakowskiej 1948-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
13/764/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Białej Krakowskiej 1948-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/765/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Wadowicach 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
13/766/0 Powiatowy Urząd Samochodowy w Wadowicach 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
13/767/0 Akta Rudzińskich z Osieka 1899-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
13/768/0 Spuścizna Elżbiety Skalińskiej-Dindorf 1810...-2008 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 177
13/769/0 Spuścizna dr Adama Wiktora 1936-2008 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
13/770/0 Urząd Skarbowy w Wadowicach 1928-1939 [1940-1945] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
13/771/0 Zbiór sfragistyczny Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej 1508-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
13/772/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 r. 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
13/773/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 r. 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
13/774/0 Inspektorat Szkolny w Wadowicach 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
13/775/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2 lutego 1958 r. 1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
13/776/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r. 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
13/777/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 1954 r. 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/778/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 1957 r. 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/779/0 C.k. Rada Szkolna Okręgowa w Wadowicach 1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/780/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Andrychowie 1958-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 761 do 780 z 1 416 wpisów.