Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/1022/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciścu 1955 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
13/1023/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pewli Małej 1955 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 148
13/1024/0 Urząd Skarbowy w Żywcu [1940] 1945 - 1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 55
13/1025/0 Nadleśnictwo Węgierska Górka 1953 - 1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 50
13/1026/0 Spółdzielcza Kasa Rękodzielnicza w Żywcu [1911] 1913 - 1951 0 rozwiń
Komisja Powiatowego Związku Stowarzyszeń Przemysłowych w Żywcu : protokoły posiedzeń Komisji oraz korespondencja dot. założenia Kasy z lat 1911-1913, sygn. 1-2. Spółdzielcza Kasa Rękodzielnicza w Żywcu : statut, sprawy organizacyjne, księgi finansowe z lat 1913-1951, sygn. 3-15. Liczba jednostek w zespole: 15
13/1027/0 Stowarzyszenie Oszczędności i Pożyczek "Opatrzność" w Milówce [1882] 1904 - 1939 0 rozwiń
Akta Zarządu : sprawy organizacyjne, sprawozdania, księgi udziałów z lat 1882,1904-1938, sygn. 1-11. Akta finansowe : księgi z lat 1908-1939, sygn. 12-21. Liczba jednostek w zespole: 21
13/1028/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żywcu 1949 - 1961 0 rozwiń
Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu : protokoły posiedzeń z lat 1949-1961, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
13/1029/0 Akta i zbiory prywatne 1791 - 1989 0 rozwiń
Zbiór akt różnych Stanisława Szczotki: księga Komitetu Rodzicielskiego Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu, inwentarze z lat 1923-1931, sygn. 1, Zbiór akt różnych Ludwika Huczka z Łodygowic: wycinki prasowe, notatki historyczne z lat 1859-1967, sygn. 2, Zapis przedślubny Katarzyny Kocoń z Ujsół: kontrakt 1839, sygn. 3, Testament Jana Kotrysa z Ujsół: testament 1833, sygn. 4, Prawo na Ispisko i młyn Marcina Wilczka z Ujsół: dokument 1813, sygn. 5, Testament Katarzyny Stańco Hustkuli z Soli: testament 1844, sygn. 6, Akta rodziny Kąkolów z Milówki: protokoły spadkowe, zezwolenia na sprzedaż, śpiewnik z lat 1791-1907, sygn. 7, Akta rodziny Mentlów z Huciska: kontrakty kupna-sprzedaży, dekret przyznania spadku, podanie tabularne, obligacja pożyczki narodowej, legitymacja strażnika z lat 1903-1920, sygn. 8, Akta rodziny Kotlarskich i Meresów z Żywca: korespondencja z lat 1887-1939, sygn. 9, Polisa ubezpieczeniowa Bronisława Sądeckiego z Żywca: polisa 1894, sygn. 10, Akta adwokata Józefa Wozaczyńskiego z Żywca: dokumentacja dotycząca spraw prowadzonych przez adwokata z lat 1908-1939, sygn. 11, Książka wędrowna Jerzego Urbańskiego z Białej: książka rzemieślnicza z lat 1831-1834, sygn. 12, Rękopis hebrajski: wezwania modlitewne b.d., sygn. 13, Wilhelm Glosner - Wytwórnia Win Owocowych w Ispie: księga przychodu, rozchodu i produkcyjna z lat 1928-1931, sygn. 14, Zestawienie cen Karola Suchanka z Węgierskiej Górki: wycinki prasowe z lat 1850-1959, sygn. 15, Akta rodziny Miksiów z Żywca: wyciąg z metryk, reklamacya w sprawie zwolnienia od służby wojskowej z lat 1919-1920, sygn. 16, Ulotki w sprawie plebiscytu na Górnym Śląsku (dar Jana Studenckiego z Żywca): ulotki 1921, sygn. 17, Materiały dot. plebiscytu na Spiszu i Orawie (dar J. Studenckiego z Żywca): czasopisma i ulotki z lat 1919-1921, sygn. 18, Dorobek literacki Magdaleny Zawadowej z Jeleśni: wiersze, gawędy, utwory sceniczne z lat 1950-1989, sygn. 19-34, Materiały do budowy Głównej Drogi karpackiej Odcinek VII Mszana Dolna z roku 1851, sygn. 35. Liczba jednostek w zespole: 35
13/1030/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Żywcu [1953] 1959 - 1975 0 rozwiń
Zarządzenia : organizacja własnej jednostki, plany perspektywiczne, roczne, wieloletnie, statystyka, normatywy kancelaryjne, ewidencja zasobu własnego archiwum zakładowego, protokoły kontroli z lat [1953] 1959-1975, sygn. 1-9. Narastający zasób archiwalny : nadzór nad dokumentacją w zakładach pracy, normatywy kancelaryjne, wizytacje, dokumentacja archiwów zakładowych zlikwidowanych instytucji i urzędów, brakowanie akt z lat 1959-1975, sygn. 10-17. Gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych : przejmowanie i przekazywanie państwowego zasobu archiwalnego z lat 1960-1975, sygn. 18-21. Opracowanie zasobu archiwalnego : kartoteka zasobu, inwentarze, wnioski na brakowanie zespołów archiwalnych, materiały informacyjne o zespołach zamkniętych z lat 1960-1975, sygn. 22-28. Udostępnianie materiałów archiwalnych oraz popularyzacja : kwerendy dla krajowych instytucji naukowych, wystawy, pokazy, artykuły z lat 1959-1975, sygn. 29-31. Liczba jednostek w zespole: 31
13/1031/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lalikach 1958 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
13/1032/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamesznicy 1958 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 99
13/1033/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Milówce 1958-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 101
13/1034/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rycerce Dolnej 1955 - 1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 34
13/1035/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rycerce Górnej 1955 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
13/1036/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rajczy [1954] 1955 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 191
13/1037/0 Rada Powiatowa w Żywcu [1896] 1928 -1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne Rady Powiatowej w Żywcu : sprawy organizacyjne i osobowe, protokoły posiedzeń Rady Powiatowej, protokoły Komisji z lat 1896, 1928-1939, sygn. 1-8. Liczba jednostek w zespole: 8
13/1038/0 Wydział Powiatowy w Żywcu 1868 - 1918 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne : sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń i lustracji z lat 1870-1917, sygn. 1-9. Sprawy finansowe : preliminarze budżetowe i zamknięcia rachunkowe z lat 1873-1918, sygn. 10-18. Sprawy nadzoru nad gminami : protokoły inspekcji gmin, gminne budżety z lat 1874-1918, sygn. 19-54. Sprawy leśne, rolne, oświaty i sanitarne : lasy gminne, sprawy serwitutów, korespondencja w sprawach oświaty, zdrowotnych i sanitarnych z lat 1868-1918, sygn. 55-66. Sprawy drogowe i budowlane : sprawy budowy dróg i mostów z lat 1877-1918, sygn. 67-72. Liczba jednostek w zespole: 72
13/1039/0 Wydział Powiatowy w Żywcu 1918 - 1939 0 rozwiń
Oddział Ogólno-Administracyjny. Dział Organizacyjny : okólniki, zarządzenia, sprawy osobowe, protokoły posiedzeń Wydziału z lat 1918-1939, sygn. 1-20. Dział Finansowy : budżety i zamknięcia rachunkowe, kredyty z lat 1918-1939, sygn. 21-49. Dział Gospodarki Związku Samorządowego : sprawy oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej bezrobocia, rolnictwa, statystyka z lat 1918-1939, sygn. 50-80. Dział Nadzoru nad Gminami : protokoły inspekcji, budżety, zamknięcia rachunkowe, budowa i utrzymanie szkół z lat 1918-1939, sygn. 81-292. Oddział Techniczny. Dział Drogowy : sprawy budowy dróg i mostów z lat 1918-1939, sygn. 293-303. Dział Architektoniczno-Budowlany : budownictwo przemysłowe, zabudowa osiedli., grobownictwo wojenne z lat 1918-1939, sygn. 304-318. Liczba jednostek w zespole: 318
13/1040/0 Prokuratura Powiatowa w Suchej Beskidzkiej 1958 - 1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 194
13/1041/0 Sąd Powiatowy w Jordanowie 1919 - 1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1893
Wyświetlanie 1 021 do 1 040 z 1 416 wpisów.