Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/1062/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wieprzu, pow. Żywiec 1954 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 176
13/1063/0 Powiatowa i Miejska Biblioteka w Suchej Beskidzkiej [1949] 1956 - 1976 0 rozwiń
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Suchej Beskidzkiej: plany, sprawozdania, statystyka, wizytacje w terenie, konkursy, imprezy czytelnicze, akta osobowe, listy płac pracowników z lat [1949] 1956-1976, sygn. 1-85. Liczba jednostek w zespole: 85
13/1064/0 Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej 1808 - 2004 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1356
13/1065/0 Kancelaria notariusza Karola Pospóły w Ślemieniu, Suchej, Makowie Podhalańskim 1900 - 1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 86
13/1066/0 Akta Notariusza Kazimierza Paszkowskiego w Makowie Podhalańskim 1934 - 1951 0 rozwiń
Akta notarialne : kontrakty kupna, sprzedaży, darowizn, umowy darowizn przedślubnych, akty notarialne dot. zrzeczenia się praw do spadku z lat 1934-1951, sygn. 1-23. Pomoce ewidencyjne : skorowidze alfabetyczne z lat 1934-1951, sygn. 24-26. Nabytek 2020, sygn. 27-33 Repertoria, księga protestów. Liczba jednostek w zespole: 33
13/1067/0 Kancelaria notariusza Stefana Guzikowskiego w Suchej Beskidzkiej 1934 - 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/1068/0 Sąd Grodzki w Makowie Podhalańskim 1945-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
13/1069/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Suchej Beskidzkiej [1955-1960] 1965 - 1975 [1976] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 213
13/1070/0 Nadleśnictwo Lipowa 1966 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
13/1071/0 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Powiatowy w Żywcu 1952 - 1975 [1976 - 1978] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 53
13/1072/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Suchej Beskidzkiej 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
13/1073/0 Urząd Powiatowy w Żywcu 1973 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 270
13/1074/0 Urząd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej 1973-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 93
13/1075/0 Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 1853-1944 0 rozwiń
Sekretariat Dyrekcji: zarządzenia Dyrekcji, sprawozdania z kontroli Reprezentacji Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, korespondencja dotycząca Reprezentacji, oferty na zastępstwa, świadectwo ochronne na znak towarowy, korespondencja w sprawach organizacyjnych i handlowych, diagram produkcji z lat 1909-1943, sygn. 1-30, Dział Administracji: sytuacja socjalna, warunki pracy i płacy robotników, sprawy administracji lokali, wykazy personelu, karty zatrudnionych robotników z lat 1899-1944, sygn. 31-44, Biuro Budowlane: preliminarz budowlany, inwestycje - budowa i rozbudowa pomieszczeń browaru, domów mieszkalnych dla pracowników, instalacja urządzeń i maszyn z lat 1909-1937, sygn. 45-68, Biuro Syndyka: sprawy Reprezentacji Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu - akta hipoteczne, skrypty dlużne, pełnomocnictwa, zapisy kaucyjne, umowy, dzierżawy, korespondencja prawna, akta procesowe z lat 1910-1942, sygn. 69-160, Buchalteria: bilanse, załączniki do bilansów, spisy inwentarza, księgi inwentarzowe gruntów, budynków, urządzeń technologicznych, zestawienia sprzedaży piwa z lat 1881-1944, sygn. 161-200, Plany i mapy: plany sytuacyjne, plany przebudowy pomieszczeń, mapy, diagramy geologiczne z lat 1920-1943, sygn. .201-209. Liczba jednostek w zespole: 664
13/1076/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stryszawie 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 203
13/1077/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Suchej Beskidzkiej 1950-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 116
13/1078/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ślemieniu [1954] 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 65
13/1079/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gilowicach 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
13/1080/0 Sąd Grodzki w Jordanowie 1946-1950 [1951-1952] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
13/1081/0 Sąd Powiatowy w Myślenicach Wydział Zamiejscowy w Jordanowie 1954 - 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 1 061 do 1 080 z 1 416 wpisów.