Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/1102/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czernichowie 1962 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 78
13/1103/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipowej 1955 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 111
13/1104/0 Urząd Gminy w Lipowej 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 89
13/1105/0 Gminna Rada Narodowa w Lipowej 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44
13/1106/0 Urząd Gminy w Milówce 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 131
13/1107/0 Gminna Rada Narodowa w Milówce 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 78
13/1108/0 Żywiecki Ośrodek Kultury 1967 - 2001 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 74
13/1109/0 Urząd Gminy w Ślemieniu 1973 - 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
13/1110/0 Gminna Rada Narodowa w Ślemieniu 1973 - 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
13/1111/0 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bielsku - Białej z siedzibą w Żywcu 1975 - 1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 104
13/1112/0 Urząd Miasta i Gminy w Makowie Podhalańskim 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 128
13/1113/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Suchej 1890 - 1899 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/1114/0 Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar S. A. w Międzybrodziu Żywieckim [1969-1993] 1993-2001 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 205
13/1115/0 Urząd Gminy w Jeleśni [1948-1972] 1973 - 1990 0 rozwiń
Realizacja wniosków Komisji GRN z lat 1977-1988, sygn. 1-4. Protokoły zebrań wiejskich z lat 1975-1988, sygn. 5-10. Działalność sołtysów-sprawozdania z lat 1973-1978, sygn. 11. Protokoly narad pracowników Urzędu Gminy w Jeleśni z lat 1977-1989, sygn. 12-15. Podział Gminy na Sołectwa z lat 1981-1984, sygn. 16. Regulaminy organizacyjne Urzędu Gminy w Jeleśni z lat 1983-1989, sygn. 17-18. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy w Jeleśni z lat 1976-1990, sygn. 19-24. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i roczne plany gminne z lat 1979-1990, sygn .25-38. Sprawozdania z realizacji zadań planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i rocznego planu gminnego z lat 1977-1989, sygn. 39-46. Plany pracy Urzędu Gminy w Jeleśni z lat 1977-1989, sygn. 47-52. Analizy skarg i wniosków z lat 1977-1989, sygn. 53-54. Artykuły prasowe dot. gminy i odpowiedzi na krytykę dziennikarzy z lat 1980-1989, sygn. 55. Protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1973-1989, sygn. 56-62. Sprawozdania GUS o stanie i ruchu zatrudnienia i wynagrodzenia oraz działalności inwestycyjnej z lat 1976-1989, sygn. 63-73. Budżet i plan funduszu gminnego z lat 1974-1989, sygn. 74-86. Bilanse i sprawozdania finansowe z lat 1973-1990, sygn. 87-102. Analizy i sprawozdania opisowe z lat 1973-1983, sygn. 102-108 Nabytek 2020 z lat 1948-1989, sygn. 109-488 Sprawy związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, koncesje na działalność handlową i gastronomiczną, ewidencja urządzeń komunalnych, budowlane lokalizacje szczegółowe, sprawozdania budowlane Liczba jednostek w zespole: 488
13/1116/0 Gminna Rada Narodowa w Jeleśni 1973-1990 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN w Jeleśni z lat 1973-1989, sygn. 1-17. Rejestry Uchwał GRN w jeleśni z lat 1984-1989, sygn. 18-19. Uchwały GRN w Jeleśni z lat 1976-1990., sygn. 20-24. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Jeleśni z lat 1975-1988, sygn. 25-34. Rejestry postanowień Prezydium GRN w Jeleśni z lat 1973-1988, sygn. 35-36. Protokoły posiedzeń Komisji GRN w Jeleśni z lat 1975-1990, sygn. 37-58. Plany pracy Komisji GRN z lat 1976-1987, sygn. 59-62. Informacja z realizacji uchwał GRN, wniosków i interpelacji radnych , wniosków Komisji 1985 r., sygn. 63. Liczba jednostek w zespole: 63
13/1117/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Milówce 1890 - 1929 0 rozwiń
Copia Mortuorum loci et parochia Milowka z lat 1890-1902, sygn. 1, Copia Copulatorum parochia Milowka z lat 1890-1909, sygn. 2, Skorowidz alfabetyczny do księgi wtóropisów akt małżeństw z lat 1890-1898, sygn. 3, Skorowidz alfabetyczny do księgi wtóropisów akt małżeństw z lat 1899-1909, sygn. 4. Księgi wtóropisów urodzeń Kamesznica, Milówka z lat 1890-1910, sygn. 5,7 Skorowidze do ksiąg urodzeń z lat 1890-1910, sygn. 6,7, 9,10 Księga wtóropisów małźeństw Cisiec, Kamesznica, Milówka, Nieledwia i Szare z lat 1910-1929, sygn.11 Skorowidze do księgi małźeństw z lat 1910-1929, sygn. 12,13,14,15,16 Księga wtóropisów zgonów Cisiec, Kamesznica, Milówka, Nieledwia i Szare z lat 1902-1918, sygn.17 Skorowidze do księgi zgonów z lat 1902-1918, sygn. 18,19,20,21,22 Liczba jednostek w zespole: 22
13/1118/0 Zespół Zamkowo-Parkowy w Żywcu 1996 - 2004 0 rozwiń
Przepisy i podstawy prawne działania instytucji z lat 1996-2004, sygn.1-2. Statut 2004 r., sygn.3. Regulamin organizacyjny, instrukcje, regulaminy pracy i wynagradzania z lat 1996- 1997 r., sygn.4.,16,20-22. Zarządzenia Dyrektora z lat 1996-2003, sygn.5. Protokoły narad 1997, sygn.6. Roczne sprawozdania GUS z działalności Zespołu Zamkowo-Parkowego, z lat 1996-1004, sygn.7-10. Rozpatrywanie skarg i wniosków z lat 1996-2003, sygn.11. Wydawnictwa własne dot. organizacji Tygodnia Kultury Beskidzkiej, afisze, wycinki prasowe, scenariusze imprez z lat 1996--2004, sygn.12-15. Wzory i ewidencja pieczęci z lat 1996-2003, sygn.17. protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1996-2004, sygn.18-19. Dokumentacja dot. obiektu zabytkowego- Stary Zamek i park z lat 1996-2004, sygn.23-32. Plany finansowe i bilanse z lat 1997-2004, sygn.33-44. Plany i programy upowszechniania kultury z lat 1996-2004, sygn.45-47. Analizy działalności instytucji z lat 1996-2004, sygn.48-57. Liczba jednostek w zespole: 57
13/1119/0 Nadleśnictwo Państwowe Zawoja w Zawoi 1945 - 1972 0 rozwiń
Organizacja i planowanie: protokoły zdawczo-odbiorcze leśnictw, przejęcia agend Nadleśnictwa Zawoja, podział administracyjny Nadleśnictwa Zawoja, schemat kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentacji, zakresy czynności i instrukcje służbowe, szkolenia wewnątrzzakładowe, plany finansowo-techniczne, plany pozyskania drewna, zatrudnienia i funduszu płac z lat 1946-1972, sygn. 1-58. Majątek: korespondencja dot. ewidencji i zamiany gruntów, księgi ewidencyjne gruntów, sprawy związane z likwidacją serwitutów w lasach zawojskich z lat 1945-`1964, sygn. 59-83. Zagospodarowanie: zatwierdzone wnioski zasadnicze i dodatkowe cięć, zalesień, odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu, zagospodarowania łąk i gruntów ornych, łowiectwa, remontu dróg i potoków leśnych, także w odniesieniu do lasów niepaństwowych z lat 1945-1972, sygn. 84-260. -Budownictwo, urządzenia przemysłowe, komunikacja: korespondencja dot. remontów budynków należących do Nadleśnictwa, dróg leśnych, potoków itp., oraz ewidencja budynków, dróg leśnych i mostów z lat 1946-1963, sygn. 261-269. Użytkowanie: korespondencja dot. pozyskania drewna, kory garbarskiej, owoców leśnych, inwentaryzacji zwierzyny łownej i jagodzisk, także w lasach niepaństwowych z lat 1947-1966, sygn. 270-286. Gospodarka finansowa: dokumentacja dot. inwentaryzacji i oszacowania majątku, inwentaryzacji budownictwa, środków trwałych, plany finansowe, sprawozdania GUS, bilanse kwartalne i roczne z lat 1945-1972, sygn. 287-371. Nadzór: dokumentacja powstała wskutek kontroli prowadzonych przez organa Ministrstwa Leśnictwa, organa jednostki nadrzędnej, NIK , protokoły i zarządzenia pokontrolne z lat 1946-1971, sygn. 372-400. Różne: obowiązujące normy techniczne z lat 1963-1970, sygn. 401-402 Liczba jednostek w zespole: 402
13/1120/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie żywieckim 2004 0 rozwiń
Drugie egzemplarze protokołów głosowania w obwodach 2004 , sygn. 1-14. Liczba jednostek w zespole: 14
13/1121/0 Nadleśnictwo Żywiec 1945-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 1 101 do 1 120 z 1 416 wpisów.