Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/121/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Rychlińskiego w Bielsku-Białej 1946-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 35
13/122/0 Włóczki Wełny Trójkąt w Kole Spółka Akcyjna Biała k/Bielska 1932-1944 0 rozwiń
1. Organizacja i administracja firmy: wyciąg z rejestru handlowego, statuty, księga protokołów Rady Nadzorczej, akta notarialne, akta sprawozdań rocznych, walne zgromadzenia akcjonariuszy, karta przemysłowa, z lat 1932-1939, sygn. 1-7 2. Sprawy finansowe i inwentarz: bilanse, inwentury, z lat 1936-1942, sygn. 8-15 3. Umowy, podatki, ubezpieczenia, zbyt: umowy z elektrownią, polisy ubezpieczeniowe, sprawy podatkowe, znaki towarowe, sprawy handlowe, z lat 1932-1944, sygn. 16-21 Liczba jednostek w zespole: 21
13/123/0 S.Tugendhat jun.Fabryka Sukna w Białej 1912-1944 0 rozwiń
1. Administracja firmy, z lat 1919-1939, 1941-1944, sygn. 1-6 2. Finanse i rachunkowość, z lat 1924-1944, sygn. 7-29 3. Majątek firmy, ubezpieczenia, z lat 1912-1940, sygn. 30-38 Liczba jednostek w zespole: 38
13/124/0 Ernst Geyer Fabyka Sukna w Białej 1833-1845 0 rozwiń
1. Księgi przemysłowe, z lat 1833-1845, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
13/125/0 Voslauska Spółka Akcyjna Fabryka Przędzy Czesankowej w Białej 1907-1945 [1946-52] 0 rozwiń
1. Książka zatrudnień pracowników, z lat 1909-1929, sygn. 1 2. Książki produkcji, księgi obrotu przesyłek odprawionych, z lat 1928-1942, sygn. 2-20 3.Księgi kasowe, inwentarzowe, główne, bilanse, korespondencja , z lat 1935-1944, sygn. 21-48 Liczba jednostek w zespole: 67
13/126/0 Bannasch, Fuchs i Niemczyk - Fabryka Sukna, Farbiarnia i Ręczny Wyrób Dywanów w Bielsku 1930-1944 0 rozwiń
1. Oszacowanie wartości majątku fabryki z lat 1930,1940-1941, sygn. 1-3 2. Bilanse i sprawy finansowo- podatkowe, z lat 1940-1944, sygn. 4-17 3. Płace zatrudnionych pracowników, z lat 1940-1944, sygn. 18-21 4. Wykaz imienny dłużników z 1940 r., sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
13/127/0 Karola Büttnera Synowie - Fabryka Sukna i Ręczny Wyrób Dywanów w Bielsku 1830-1944 0 rozwiń
1. Sprawy prawno-majątkowe, z lat 1830-1943, sygn. 1-4 2. Zarządzenia, okólniki i korespondencja w sprawach handlowych, z lat 1940-1943, sygn. 5-8 3. Zarządzenia, okólniki i korespondencja w sprawach produkcji, z lat 1939-1944, sygn. 9-21 4. Sprawy finansowe: inwentury, oszacowanie maszyn i urządzeń, księgi dostawców i odbiorców, fundusz płacy i bezrobocia, sprawy podatkowe, tabela amortyzacyjna, z lat 1886-1944, sygn. 22-51 Liczba jednostek w zespole: 51
13/128/0 Rudolf Deutsch - Fabryka Sukna w Bielsku 1920-1943 0 rozwiń
1. Sprawozdanie finansowe, z lat 1941-1942, sygn. 1 2. Plany budowlane, z lat 1920-1943, sygn. 2 3. Polisa ubezpieczeniowa, z 1939 r., sygn.3 Liczba jednostek w zespole: 3
13/129/0 Clemens Funke - Fabryka Sukna w Bielsku 1942-1942 0 rozwiń
1.Sprawozdanie z kosztów produkcji, bilans zamknięcia, z 1942 r,. sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
13/130/0 A.F. Geyer - Fabryka Watoliny w Bielsku 1810-1944 0 rozwiń
1. Oszacowania maszyn, z lat 1918-1941, sygn. 1-3 2. Zamówienia i sprawy podatkowe, z lat 1810-1939, sygn. 4-5 3. Spis urządzeń fabrycznych, amortyzacja, inwentura, bilans, z lat 1918-1944, sygn. 6-9 Liczba jednostek w zespole: 9
13/131/0 Pierwsza Śląska Fabryka Koców i Sukna Bracia Heilpern w Bielsku 1829-1944 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne, z lat 1829-1938, sygn. 1-7 2. Zużycie surowców do produkcji, z lat 1925-1927, sygn. 8 3. Spis robotników, szkolenie, z lat 1925-1938, sygn. 9-10 4. Likwidacja firmy, sprawozdanie z kontroli rocznego bilansu zamknięcia, z lat 1939-1944, sygn. 11-12 Liczba jednostek w zespole: 12
13/132/0 S Hoffmann - Fabryka Sukna w Bielsku 1921-1941 0 rozwiń
1. Okólniki Związku Przemysłu Konfekcyjnego w Polsce, z lat 1930-1931, sygn. 1 2. Inwentarz, oszacowanie maszyn, z lat 1936,1940, sygn. 2,14 3. Księgi kasowe, produkcyjne, sprzedaży, sygn. 3-13 4. Sprawozdania z kontroli bilansu, z lat 1940-1941, sygn.15 Liczba jednostek w zespole: 15
13/133/0 Jeikner, Hess - Fabryka Sukna w Bielsku 1940-1944 0 rozwiń
1. Sprawozdania z kosztów produkcji i kosztów własnych, spisy inwentarza, z lat 1940-1944, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
13/134/0 Landesmann i Kornhaber - Fabryka Sukna w Bielsku 1901-1946 0 rozwiń
1. Sprawy prawno- majątkowe, tytuły własności, z lat 1901-1931, sygn. 1 2. Oszacowanie majątku: akta prawne, plany fabryki, spisy ruchomości, z lat 1912-1940 , sygn. 2-10 3. Bilanse i sprawy finansowo- handlowe, z lat 1939-1945, sygn. 11-42 4. Inwentury, z lat 1942-1943, sygn.43-44 Liczba jednostek w zespole: 44
13/135/0 Gustaw Molenda i Syn - Fabryka Sukna w Kamienicy k/Bielska 1847-1946 0 rozwiń
1. Akta prawno-majątkowe, z lat 1847-1939, sygn. 1-3 2. Oszacowanie wartości majątku fabryki, z lat 1909-1914, 1928, 1932, 1939, sygn. 4-13 3. Plany techniczne, kosztorysy budowlane, z lat 1879-1946, sygn. 14-23 Liczba jednostek w zespole: 23
13/136/0 A. Rappaport i Synowie - SA Fabryka Sukna i Towarów Modnych w Bielsku 1939-1944 0 rozwiń
1. Sprawozdanie z kontroli zamknięcia bilansu, dokumentacja dotycząca likwidacji firmy, z lat 1939-1944, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
13/137/0 Max Polaczek - Fabryka Sukna w Bielsku 1941-1944 0 rozwiń
1. Sprawozdanie finansowe, dokumentacja dotycząca likwidacji firmy, z lat 1941-1944, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
13/138/0 E.Tisch - Fabryka Sukna w Bielsku 1939-1945 0 rozwiń
1. Sprawozdania finansowe, korespondencja bankowo-handlowa, likwidacja firmy, z lat 1939-1945, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
13/139/0 Schanzer - Fabryka Sukna w Bielsku 1924-1945 0 rozwiń
1. Księga kasowa, księga inwentarzowa, likwidacja firmy, z lat 1924-1945, sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
13/140/0 K.Wolf - Fabryka Sukna w Bielsku 1941-1944 0 rozwiń
1. Sprawozdanie z kontroli bilansu zamknięcia firmy, likwidacja, z lat 1941-1944, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 121 do 140 z 1 416 wpisów.