Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/141/0 Otto Zipser - Fabryka Sukna w Bielsku 1939, 1942, 1944, 1945 0 rozwiń
1. Oszacowanie realności fabrycznej (gruntu) Karola Zipsera, z 1942 r. , sygn. 1 2. Kartoteki finansowe z lat 1939, 1942, 1944-1945 sygn. 2-5 Liczba jednostek w zespole: 5
13/142/0 "UNIA" Spółka Akcyjna Przemysłu Jutowo - Lnianego w Bielsku [1863-1923] 1923-1945 0 rozwiń
I. Sprawy organizacyjno-kadrowe: statuty Spółki, protokoły z Walnych Zgromadzeń, instrukcje, okólniki, wytyczne w zakresie produkcji i sprzedaży, korespondencja w sprawie likwidacji Spółki, wykaz pracowników, z lat [1923] 1923-1945, sygn. 1 - 27 II. Sprawy księgowo-finansowe, sprawozdawczość: księgi rachunkowe, kalkulacje cen materiałów do produkcji, zestawienia zużycia materiałów, sprawozdawczość finansowa i statystyczna, bilanse, z lat [1912-1921] 1923-1944, sygn. 28 - 100 III. Sprawy majątkowo-budowlane: inwentarze majątku firmy, oszacowanie maszyn i wyposażenia firmy, plany budowlane firm Albert Neuman oraz Schneider i Spółka C. B. Schneider, pozwolenia budowlane dla Spółki "Unia", plany sytuacyjne obiektów Spółki, z lat [1863-1915] 1923-1942, sygn. 101 - 122 Liczba jednostek w zespole: 122
13/143/0 Ernst Stosius - Fabryka Sukna w Kamienicy k/Bielska 1901-1943 0 rozwiń
1. Dokumentacjha dotyczaca rejestracji firmy. 2. Oszacowanie wartości maszyn, urządzeń i budynków fabryki, inwentarze majątku. 3. Bilanse otwarcia i zamknięcia. 4. Dokumentacja dotycfzaca kontroli podatkowej. 5. Plany maszyn i obiektów fabrycznych. Liczba jednostek w zespole: 23
13/144/0 Przedsiębiorstwo Hurtu Filcowego w Łodzi Magazyn Wydzielony w Bielsku-Białej 1949-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 59
13/145/0 G. Josephyego Spadkobiercy - Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza w Bielsku [1874-1882] 1883-1945 0 rozwiń
1. Akta prywatne właścicieli i wspólników firmy: umowa spadkowa, zmiany umów z wspólnikami, korespondencja i sprawozdania z zawieranych transakcji firmy, z lat 1918-1944, sygn. 1-7 2. Korespondencja w sprawach organizacyjnych, handlowych i patentowych: spory dłużne, przystąpienia do spółki, sprzedaże gruntów, zgłoszenia petentów-Izba Przemysłowo-Handlowa Ekspozytura w Bielsku, korespondencja w sprawach eksportowych, z lat 1883-1945, sygn. 8-96 3. Sprawy finansowe: sprawozdania roczne, bilanse, sprawozdania pokontrolne bilansów, oszacowania realności fabryki i maszyn, księgi wyceny majątku, inwentarze, księgi statystyczne, koszty własne, zestawienia kosztów transportu, księgi kasowe główne, sprawy bankowe, księgi wypłat, sprawy podatkowe, z lat [1874-1882]1883-1945 sygn. 97-422, 172a-b,175a--g, 244a-d 4. Korespondencja handlowa z odbiorcami zagranicznymi: informacja o stanie finansowym różnych firm, z lat 1897-1945, sygn. 423-830 5. Sprawy personalne i socjalno-bytowe, z lat 1908-1944, sygn. 831-833 Liczba jednostek w zespole: 853
13/146/0 Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych w Bielsku-Białej 1945-2001 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 992
13/147/0 Zjednoczone Fabryki Grempli Adolf Mänhardt Bielsko 1892-1945 0 rozwiń
1. Korespondencja: korespondencja handlowa z zagranicznymi firmami handlowymi i przemysłowymi w sprawach budowy maszyn, ogólna korespondencja międzynarodowa i z władzami polskimi, z lat 1904-1945, sygn. 1-641 2. Izba Przemysłowo-Handlowa, z lat 1936-1939, sygn. 642-650 3. Polski Związek Przemysłowców Metalowych, z lat 1933-1940, sygn. 651-655 4. Polski Instytut Rozrachunkowy, z lat 1936-1940, sygn. 656-659 5. Zjednoczenie Maszyn Włókienniczych, z lat 1941-1940, sygn. 660 6. Polskie Towarzystwo Handlu Kompentacyjnego, z lat 1938-1942, sygn. 661-662 7. Państwowy Instytut Eksportowy, z lat 1937-1939, sygn. 663-668 8. Okólniki i zarządzenia, z lat 1940-1942, sygn. 669-671 9. Budowa maszyn, z lat 1938-1944, sygn. 672-678 10. Inne związki i zrzeszenia, z lat 1934-1939, sygn. 679-683 11. Obrona przeciwlotnicza: wskazówki alarmowe, organizacja osobowa w planie obrony przeciwlotu, organizacja służby sanitarnej, z lat 1933-1944, sygn. 684-694 12. Inwentarze: inwentarze urządzeń fabrycznych, z lat 1906-1940, sygn. 695-701 13. Bilanse, księgi kasowe, z lat 1892-1941, sygn. 702-715 14. Księgi i karty produkcyjne, z lat 1899-1942, sygn. 716-739 Liczba jednostek w zespole: 739
13/148/0 vacat - Karol Ochsner i Syn - Bielsko Kotlarnia Fabryka Armatur i Pomp - brak wykazany po skontrum 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
13/149/0 Georg Schwabe - Fabryka Maszyn Tkackich i Elektromotorów Pierwsza Krajowa Fabryka Maszyn do Szycia w Bielsku 1898-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
13/150/0 Bartelmuss i Suchy Spółka Jawna Fabryka Śrub i Wyrobów Metalowych w Bielsku 1921-1945 [1946] 0 rozwiń
1. Sprawy prywatne wspólników: sprawy spadku i utrzymania rodziny po zmarłym M. K. Bartelmussie, wnioski dewizowe wspólników, zgłoszenie posiadanych za granicą nieruchomości, z lat 1930-1939, sygn. 1-6, 2. Korespondencja handlowa: oferty i zapytania o cenę, korespondencja handlowa z dostawcami i odbiorcami, współpraca ze Zjednoczonymi Polskimi Fabrykami Śrub w Bielsku, z lat 1922-1945, sygn. 7-80 3. Rachuba: podatki dochodowy i drogowy, protokół kontroli ksiąg, dochodzenie należności, kartoteki kont, bilanse i inwentarze, z lat 1922-1945[1946], sygn. 81-119 4. Sprawy pracownicze: sprawy ubezpieczeniowe, socjalno-bytowe, umowy o naukę zawodu, akta pracowników, spisy i raporty personalne, z lat 1928-1944, sygn. 120-128 5. Sprawy techniczne: rysunki pieca szamotowego i urządzeń, z lat 1921-1934, sygn. 129-133 6. Fabryka w Białej: oszacowanie wartości fabryki, ubezpieczenia pracowników, sprawy opłat i podatków, rekwizycje dokonane przez Armię Czerwoną, cenniki na okucia budowlane, rysunki produkowanych wyrobów, z lat 1930-1945, sygn. 134-145 Liczba jednostek w zespole: 203
13/151/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach [1937-1944]1945-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 139
13/152/0 Zakłady Górnicze "Silesia" Spółka Akcyjna w Bielsku [1884-1918] 1919-1945 0 rozwiń
1. Sprawozdania, bilanse, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zebrań władz spółki, z lat 1927-1943, sygn. 1-18 2. Oszacowanie majątku: oszacowania wartości zakładów przemysłowych S.A. "Zakłady Górnicze Silesia", oszacowania maszyn i budynków, z lat 1927-1939, sygn. 19-26 3. Sprawy nieruchomości (tytuły własności kupna, sprzedaże, dzierżawa): nadania górnicze, kontrakty kupna i sprzedaży, z lat [1884-1918]1919-1943, sygn. 27-35 4. Korespondencja i umowy w sprawach finansowych: umowy w sprawie dostawy energii elektrycznej, z lat 1923-1945, sygn. 36-39 5. Sprawy produkcji węgla: a) Kopalnia "Silesia": korespondencja z urzędami górniczymi, sprawy techniki i kosztów produkcji, plany ruchu Kop. Węgla "Silesia") Wymiana doświadczeń z innymi kopalniami: sprawozdanie z objazdu kopalni "Barbara" z Zagł. Ostrawsko- Karwińskim, z lat 1909-1944, sygn. 40-46 6. Sprawy załogi: wykazy przeciętnych zarobków w Kop. Rady Zaufania, sprawozdanie z kont. rocznego -zamknięcia rachubowego Szk. Górn. w Orawie, z lat 1931-1943, sygn. 47-49 Akta kat. B-50: akta personalne, z lat 1927-1944, poz. 1-8 7. Rekwalifikacja z 2019 r. (sygn.50-131). Zatrudnienie i akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 131
13/153/0 Rafineria Nafty w Czechowicach S.A. 1919-1944 0 rozwiń
1. Organizacja i administracja: statuty firmy Vacuum Oil Company, protokoły posiedzeń zarządu Firmy Stantart-Nobel S.A., umowy zbiorcze zawarte pomiędzy Towarzystwem Naftowym z Związkami Przemysłowymi Górniczo-Hutniczymi i Chemicznymi, z lat 1919-1939, sygn. 1-5, 4a 2. Inwestycje i budownictwo: plan topograficzny i sytuacyjny, kosztorysy, budowlane zarządzenia, plany techniczne dotyczące rozbudowy Rafinerii Nafty, plan rurociągu Vacum Oil, z lat 1923-1944, sygn. 6-20 3. Sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, bilanse, finansowe sprawozdania pokontrolne, z lat 1922-1944, sygn. 21-35 Liczba jednostek w zespole: 36
13/154/0 Walcownie Metali Spółka Akcyjna Dziedzice 1913-1963 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 393
13/155/0 Zakłady Akumulatorowe Fr.Müller S.A Bielsko 1922-1944 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne: statut, odpisy z rejestru handlowego, z lat 1922-1941, sygn. 1-7 2. Działalność Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej: wypisy aktów materialnych, protokoły posiedzeń, z lat 1929-1939, sygn. 8-9 3. Finanse, gospodarka, administracja: bilanse, spisy nieruchomości, sprawy personalne, z lat 1922-1944, sygn. 10-22 Liczba jednostek w zespole: 22
13/156/0 Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego w Bielsku-Białej 1949-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/157/0 Polskie Zakłady Bitumiczne Bielsko 1930-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 493
13/158/0 Elektrownia B.B. Spółka Akcyjna Bielsko-Biała 1889-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 106
13/159/0 Spółka Akcyjna Bielska Kolej Elektryczna w Bielsku 1895-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 103
13/160/0 Rogolit Spółka Akcyjna Fabryka Guzików w Białej Krakowskiej 1930-1948 0 rozwiń
1. Dział Administracyjny: umowa spółki, protokoły organów spółki, sprawozdania i korespondencja z urzędami, sprawy cywilno-prawne, polisy ubezpieczeniowe majątku oraz Oddział Buchalterii: protokoły kontroli i korespondencja z Urzędem Skarbowym, dzienniki ogólne i towarowe, księgi wekslowe, tabele amortyzacyjne, księgi dostawców, odbiorców, rozliczenia podróży, księgi wypłat, bilanse, z lat 1930-1946, sygn. 1-68 2. Dział Handlowy: kalkulacje cenowe i korespondencja handlowa, z lat 1934-1944, sygn. 69-71 3. Dział Techniczny: korespondencja w sprawie zakupu maszyn, sprawozdania ze stanu pojazdów, z lat 1937, 1948, sygn. 72-73 Liczba jednostek w zespole: 95
Wyświetlanie 141 do 160 z 1 416 wpisów.