Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/203/0 Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach 1951-1958 0 rozwiń
I. Wydział Organizacji: zarządzenia, protokoły, organizacja jednostek podległych, 1951-1958, sygn. 1-17. II. Wydział Planowania: plany, sprawozdania GUS, analizy, 1951-1958, sygn. 18-43. III. Główny Księgowy: plany finansowe, bilanse, 1952-1958, sygn. 44-51. IV. Wydział Planowania i Wykonawstwa Inwestycji: plany inwestycyjne, sprawozdania z ich wykonania, protokoły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, 1951-198\58, sygn. 52-69. Inwentarz kartkowy roboczy, 1951-1956, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 75
15/204/0 Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gliwicach 1958-1991 0 rozwiń
Dział Organizacyjno-Prawny: zarządzenia, okólniki, protokoły kontroli, instrukcje, wykaz etatów, z lat 1959- 1991, sygn. 1 -94 Dział Ekonomiczny: plany techniczno-ekonomiczne, finansowe, analizy techniczno-ekonomiczne, sprawozdania, z lat 1959-1985, sygn. 95-144 Dział Księgowości: bilanse, orzeczenia biegłych z badania sprawozdań finansowych, z lat 1958-1990, sygn. 145 - 185 komisja Mieszkaniowa: protokoły posiedzeń Komisji, z lat 1958 - 1960, sygn. 186 - 188 Liczba jednostek w zespole: 188
15/205/0 Urząd Rejonowy w Gliwicach [1972] 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1412
15/206/0 Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Gliwicach 1975-2002 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 360
15/207/0 Zakład Badawczo - Projektowy "Energochem" w Gliwicach 1976-1996 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
15/208/0 Sąd Obwodowy w Pyskowicach 1775-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3953
15/209/0 Akta Notariusza Kurta Bergera w Zabrzu 1919-1937 0 rozwiń
1. Akta notarialne zawierające umowy kupna-sprzedaży, darowizn, testamenty; z lat 1919-1937, sygn. 1-19. 2. Rejestry, z lat 1926-1934, sygn. 20-21. Liczba jednostek w zespole: 21
15/210/0 Akta Notariusza Felixa Guthamera w Zabrzu 1910-1937 0 rozwiń
1. Akta notatialne zawierające umowy kupna-sprzedaży, darowizn, testamenty, 1910-1937, sygn. 1-78. 2. Rejestry, 1910-1937, sygn. 79-85. Liczba jednostek w zespole: 85
15/211/0 Akta notariusza Paula Bornera w Zabrzu 1927-1928 0 rozwiń
1. Rejestr notarialny 1927 - 1928. Liczba jednostek w zespole: 1
15/212/0 Akta Notariusza Georga Czabainskyego w Zabrzu 1927-1930 0 rozwiń
1. Księga rejestru z lat 1927 - 1930, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
15/213/0 Akta Notariusza Kurta Boehma w Zabrzu 1922-1937 0 rozwiń
1. Akta notarialne zawierają umowy kupna-sprzedaży, darowizn, testamenty, 1922-1937, sygn. 1-19. 2. Rejestry z lat 1922-1937, sygn. 20-21. Liczba jednostek w zespole: 21
15/214/0 Akta Notariusza Augusta Hanke w Zabrzu 1880-1898 0 rozwiń
1.Akta notarialne zawierające umowy kupna-sprzedaży,darowizn,testamenty, 1880-1898, sygn. 1-72. 2,.Rejestry z lat 1880-1895, sygn. 73-79. 3. Księgi depozytów z lat 1880-1888, sygn. 80-83. Liczba jednostek w zespole: 83
15/215/0 Akta Notariusza Eugena Januschwitza w Zabrzu 1908-1939 0 rozwiń
1. Akta notarialne zawierają umowy kupna - sprzedaży, darowizn,testamenty, 1908-1939, sygn. 1-40. 2. Rejestry: 1908-1939, sygn. 41-47. Liczba jednostek w zespole: 47
15/216/0 Akta Notariusza Stanisława von Kobylińskiego w Zabrzu 1919-1922 0 rozwiń
Akta notarialne zawierające umowy kupna - srzedaży,darowizn. Rejestry 1919 - 1922 Liczba jednostek w zespole: 11
15/217/0 Akta Notariusza Martina Lentschuetza w Zabrzu 1919-1937 0 rozwiń
1. Akta notarialne, 1919 - 1937, sygn. 1-23. 2. Rejestry, 1919-1937, sygn. 24-25. 3. Księgi depozytów, 1919-1920, sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 26
15/218/0 Akta Notariusza Maxa Lichtensteina w Zabrzu 1924-1933 0 rozwiń
1. Akta notarialne zawierajace umowy kupna-sprzedaży, darowizn, 1924-1933, sygn. 1-10. 2. Rejestr notarialny, 1924, sygn. 11. Liczba jednostek w zespole: 11
15/219/0 Akta Notariusza Andreasa Malornego w Zabrzu 1899-1915 0 rozwiń
1. Akta notarialne zawierające umowy kupna - sprzedaży,darowizn, 1899-1915, sygn. 1-99. 2. Rejestry, 1899-1915, sygn. 100-111. 3. Protesty weksli, 1899-1915, sygn. 112-120. 4. Księgi depozytów, 1906, sygn. 121-122. Liczba jednostek w zespole: 122
15/220/0 Akta Notariusza Moritza Makowitza w Zabrzu 1922-1923 0 rozwiń
1. Akta notarialne zawierające umowy kupna -sprzedaży, darowizn, 1922-1923, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
15/221/0 Akta Notariusza Louisa Mellera w Zabrzu 1886-1908 0 rozwiń
1.Akta notarialne zawierające umowy kupna-sprzedaży,darowizn, z lat 1886-1908, sygn. 1-156. 2.Rejestry z lat 1886-1908, sygn. 157-163. 3.Księgi depozytów z lat 1889-1907, sygn. 164-177. Liczba jednostek w zespole: 177
15/222/0 Akta Notariusza Wernera Neumanna-Wedekindta w Zabrzu 1933-1943 0 rozwiń
1.Akta notarialne, 1933-1943, sygn. 1-16. 2.Rejestry, 1933-1938, sygn. 17-18. Brak rejestrów z lat 1939-1943. Liczba jednostek w zespole: 18
Wyświetlanie 201 do 220 z 379 wpisów.