Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/223/0 Akta Notariusza Salo Sachsa w Zabrzu 1893-1921 0 rozwiń
1. Akta notarialne zawierające umowy kupna-sprzedaży, darowizn, testamenty z lat 1893-1921, sygn. 1-8. 2.Rejestry z lat 1893-1921, sygn. 69-74. 3.Protesty weksli z lat 1910-1920, sygn. 75. 4.Księgi depozytów z lat 1893-1920, sygn. 76-77. Liczba jednostek w zespole: 77
15/224/0 Akta Notariusza Josefa Schaefera w Zabrzu 1922-1937 0 rozwiń
1. Akta notarialne zawierające umowy kupna - sprzedaży, darowizn, 1922-1937, sygn. 1-15. 2. Rejestry 1922 - 1937, sygn. 16-19. Brak akt notatialnych z 1930 r Liczba jednostek w zespole: 19
15/225/0 Akta Notariusza Martina Schindlera w Zabrzu 1921-1937 0 rozwiń
1. Akta notarialne z lat 1921-1937, sygn. 1-23. 2. Rejestry, 1921-1930, sygn. 24-26. Liczba jednostek w zespole: 26
15/226/0 Akta Notariusza Bernharda Spillmanna w Zabrzu 1927-1929 0 rozwiń
1. Akta notarialne z lat 1927 - 1929, sygn. 1-14. 2. Protesty, weksle, 1928, sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 5
15/227/0 Akta Notariusza Kurta Waldery w Zabrzu 1906-1945 0 rozwiń
1. Akta notarialne z lat 1923 - 1943, sygn. 1-25. Brak akt z lat 1927,1932 2. Rejestry z lat 1922 - 1945, sygn. 26-32. 3. Protesty weksli z lat 1938 - 1940, sygn. 33-35. 4.Korespondencja z lat 1920 - 1945, sygn. 36-45. Liczba jednostek w zespole: 45
15/228/0 Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach 1955-2003 0 rozwiń
Zasób zawiera akta dot.całoksztaltu działalnosci Instytutu /281 j.a./, oraz 1078 jedn. dokumentacji technologicznej i prac badawczych. Liczba jednostek w zespole: 1359
15/229/0 Zrzeszenie Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach [1981] 1982-1989 0 rozwiń
Akta dotyczące powołania i likwidacji Zrzeszenia, statut, protokoły i uchwały Rady Zrzeszenia, sprawozdania z działalności, z lat 1981-1989, sygn. 1-18. Liczba jednostek w zespole: 18
15/230/0 Wojewódzki Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Katowicach 1951-1959 0 rozwiń
Plany gosporczo - finansowe, sprawozdania, bilanse, 1951 - 1959 , sygn.1 - 16. Liczba jednostek w zespole: 16
15/231/0 Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Katowicach z siedzibą w Gliwicach 1959-1980 0 rozwiń
1. Pion Dyrektora Naczelnego , 1959-1978 sygn.1-5. Zarządzenia, schematy organizacyjne. 2. Pion Głównego Księgowego, 196 -1980 , sygn.6-44 . Plany finansowe, bilanse. 3. Pion Zastępcy Dyrektora do spraw Inwestycji, 1970-1980, Projekty i plany inwestycyjne. Liczba jednostek w zespole: 53
15/232/0 Zrzeszenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Przedsiębiorstw Gospodarki Żywnościowej w Katowicach 1982-1986 [1987] 0 rozwiń
Bilanse i sprawozdania GUS, 1982 - 1986 [1987] , sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
15/233/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gliwicach 1950-1973 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny: zarządzenia i okólniki, protokoły posiedzeń, uchwały i sprawozdania z lat 1950-1955, sygn. 1-17; Wydział Finansowy: deklaracje, rozliczenia, finansowe arkusze ewidencyjne, analizy i bilanse z lat 1952-1954, sygn. 18-32; Wydział Kultury: statuty, plany i sprawozdania bibliotek z lat 1950-1973, sygn. 33-38; Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdania i uchwały stowarzyszeń, podania, opinie, wytyczne dotyczące spraw ludnościowych z lat 1950-1973, sygn. 39-72; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: protokoły posiedzeń, oświata rolna z lat 1950-1954, sygn. 73-76; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sprawy ogólnego zarządu i nadzoru, projekty i plany budowy z lat 1950-1953, sygn. 77-94; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: sprawozdawczość statystyczna, analiza terenu, plany finansowe, rozliczenia, bilanse, finansowe arkusze ewidencyjne z lat 1950-1955, sygn. 95-106. Liczba jednostek w zespole: 106
15/234/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzierżnie 1954-1959 0 rozwiń
Zarządzenia: zarządzenia i uchwały dotyczące gromady Dzierżno z 1955 roku, sygn. 1; Protokoły: protokoły i uchwały sesji i posiedzeń z lat 1954-1959, sygn. 2-3; Budżety: budżety z lat 1954-1959, sygn. 4-9. Liczba jednostek w zespole: 9
15/235/0 Miejska Rada Narodowa w Pyskowicach 1973-1990 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN, uchwały MRN; lata 1975-1990, sygn. 1-29. Protokoły posiedzeń komisji i plany pracy, lata 1974-1990, sygn. 30-62. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, postanowienia Prezydium MRN; lata 1974-1990, sygn. 63-78. Liczba jednostek w zespole: 78
15/236/0 Urząd Miejski w Pyskowicach 1975-1990 [1991] 0 rozwiń
Zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta, sprawozdania finansowe, sprawozdania z kontroli własnej jednostki i jednostek podległych, sprawozdania z analizy skarg i wniosków, lata 1975-1990 [1991], sygn. 1-21. Liczba jednostek w zespole: 21
15/237/0 Miejska Rada Narodowa w Knurowie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 137
15/238/0 Urząd Miejski w Knurowie [1963] 1973-1990 [1994] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 408
15/239/0 Patriotyczny Ruch Ocalenia Narodowego Komitet Miejski w Knurowie 1982-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
15/240/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 4 w Gliwicach 1948-1950 [1951] 0 rozwiń
1. Dział Organizacji: protokoły konferencji i narad dyrektorów oraz kierowników oddziałów, instrukcja kancelaryjna, instrukcja o zadaniach i obowiązkach sekcji personalnych, projekt organizacji Kierownictwa Grupy Robót, organizacja Biura Koordynacji, z lat 1949-1950, sygn. 1-7; 2. Dział Planowania: plany produkcyjno-finansowe, sprawozdania techniczno-finansowe, analiza działalności przedsiębiorstwa, z lat 1948-1950 [1951], sygn. 8-29; 3. Dział Księgowości: bilanse, z lat 1948-1950, sygn. 30-33. Liczba jednostek w zespole: 33
15/241/0 Gliwickie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane w Gliwicach 1951-1958 0 rozwiń
1.Dział Organizacji: zarządzenia, okólniki dyrektora, protokoły posiedzeń dyrekcji, kolegium, protokoły narad, z lat 1951-1958, sygn. 1-22; 2. Dział Planowania: plany produkcyjno-finansowe, techniczno-ekonomiczne, programy robót i produkcji, analizy wykonania planu, z lat 1951-1958, sygn. 23-38; 3. Dział Głównego Księgowego: bilanse, z lat 1951-1958, sygn. 39-64. Liczba jednostek w zespole: 64
15/242/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Zabrzu 2004 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 74
Wyświetlanie 221 do 240 z 379 wpisów.