Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/303/0 Bank Ludowy w Gliwicach 1907-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
15/304/0 Archiwum rodziny Solms - Roesa ze Słupska 1886-1889 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
15/305/0 Spółdzielnia Pracy Szewskiej "Wolność" w Zabrzu 1946-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
15/306/0 Zabrzańskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Zabrzu 1952-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
15/307/0 Zjednoczone Niemieckie Zakłady Niklu SA w Łabędach 1932-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
15/309/0 Wydział Aprowizacji Międzysojuszniczej Komisji w Gliwicach 1921 308 rozwiń
Informacje o cenach cukru i jego zapotrzebowaniu przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku, 1921 rok, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
15/310/0 Urząd Skarbowy w Gliwicach 1926-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
15/311/0 Urząd Zatrudnienia w Gliwicach 1932-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
15/312/0 Powiatowa Kasa Oszczędności w Gliwicach 1926-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
15/313/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Gliwic 1946-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
15/314/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Gliwicach 1948 -1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
15/315/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Gliwicach 1884-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
15/316/0 vacat - Szkoła w Wójtowej Wsi - włączony do zespołu nr 15/1 - Akta miasta Gliwic - włączony do zespołu nr 15/28 - Starostwo Powiatowe w Gliwicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/317/0 Miejscowy Związek Urzędników Gminnych w Gliwicach 1902-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
15/318/0 Związek Artystów Górny Śląsk Oddział w Gliwicach 1923-1937 0 rozwiń
Sprawozdania, protokoły posiedzeń, projekt statutu, korespondencja z innymi związkami artystycznymi, akta osobowe członków, wykaz władz prowincjalnych, akta dokumentujące działalność artystyczną, 1923-1937, sygn. 1-12. Liczba jednostek w zespole: 12
15/319/0 Obóz pracy przymusowej przy Deutsche Gasrusswerke G.m.b.H. w Ligocie Zabrskiej [1941] 1942-1944 0 rozwiń
Najliczniejszą grupę stanowią materiały dokumentujące sprawy wyżywienia osadzonych, zachowane w postaci ksiąg gospodarki kuchennej. W jednej z jednostek aktowych, obok lakonicznych informacji dotyczących proporcji ilościowych zatrudnionych więźniów, zawarte są również zapisy o przejęciu pod komendanturę KL Auschwitz III (Monowitz). Anteriora stanowi dokumentacja projektowa budynków, sporządzona w 1941 roku; [1941]1942-1944; sygn. 1-7. Liczba jednostek w zespole: 7
15/320/0 Okręgowa Komisja Wojskowa w Gliwicach 1944-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
15/321/0 Zbiór materiałów M. Kwiatkowskiego - działacza organizacji "Związek Sokołów Polskich" z Gliwic 1920-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
15/322/0 Akta Notariusza Martina Erlicha w Gliwicach 1919-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
15/323/0 Inspekcja Policji w Zabrzu 1935-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 301 do 320 z 379 wpisów.