Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/163/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Gliwicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/263 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/164/0 Urząd Portowy Dróg Wodnych w Gliwicach [1929] 1934-1945 [1945-2000] 0 rozwiń
Plany i dokumentacja budowy Portu: 1934-1941, sygn. 1-87, 5a, 6a-c, 7a, 10a, 32a, 55a, 61a. Dokumentacja techniczna Śluz: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy; spis zdawczo-odbiorczy poz. 1-1011, 1929-1945 [1945-2000] Liczba jednostek w zespole: 1107
15/165/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Zabrzu [1944] 1945-1950 [1952] 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski w Zabrzu, 1945-1950, sygn. 1-270. 1. Wydział Ogólny, 1945-1950, sygn. 1-28, 327-328; a\ Sekretariat Prezydialny: księgi uchwał, protokołów. b\ Oddział Osobowy: wykazy pracowników, statystyka zatrudnienia. c\ Oddział Organizacyjno - Prawny: sprawozdania z działalności Wydziałów, Oddziałów, organizacja toku urzędowania. d\ Oddział Statystyczny: statystyka ludności, przemysłu, zatrudnienia. 2. Wydział Administracyjny: kwestionariusze rejestracji szkód wojennych, sprawy osadnictwa, 1945-1948, sygn. 29-58, 329; 3. Wydział Finansowo - Budżetowy: budżety, plany finansowo - gospodarcze, 1947-1950, sygn. 59-67, 330; 4. Wydział Społeczny i Kulturalno - Oświatowy, /1944/ 1945-1950, sygn. 68-82, 331-335; a\ Oddział Kulturalno - Oświatowy: sprawozdania. b\ Oddział Opieki Społecznej: sprawozdania z zakresu opieki, protokoły Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej, działalność zakładów opiekuńczych. 5. Wydział Społeczno - Polityczny, 1945-1950 /1951/, sygn. 83-260; a\ Oddział Polityki Ogólnej: wykazy związków i stowarzyszeń. b\ Oddział Polityki Narodowościowej: sprawy weryfikacji repatriacji. 6. Wydział Przedsiębiorstw, 1947-1950 /1951/, sygn. 261-265, 336-337; a\ Oddział Ogólno - Administracyjny: wykazy przedsiębiorstw, zakładów rzemieślniczych, sprawy organizacyjne. 7. Biuro Inspekcji Miejskiej: protokoły z kontroli wydziałów, plany pracy, 1947-1950, sygn. 266-270, 338; II. Miejska Rada Narodowa, 1945-1950, sygn. 271-326. 1. Sprawy ogólno - organizacyjne: protokoły z posiedzeń, uchwały, skład Rady, 1945-1950, sygn. 271-290; 2. Akta poszczególnych komisji: protokoły posiedzeń komisji, 1945-1950, sygn. 291-326, 339. Liczba jednostek w zespole: 339
15/166/0 Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakierów w Gliwicach 1961-1974 0 rozwiń
I. Wydział Organizacji: zarządzenia, okólniki, protokoły posiedzeń Kolegium, analizy struktury organizacyjne zakładów, 1961-1971, sygn. 1-43. II. Wydział Planowania: plany topograficzne Zjednoczenia i podległych zakładów, sprawozdania i analizy, 1961-1974, sygn. 44-293. III. Wydział Księgowości: plany i sprawozdania finansowe, 1962-1974, sygn. 294-321. IV. Wydział Inwestycji: plany inwestycyjne, 1963-1964, sygn. 322-349. Liczba jednostek w zespole: 349
15/167/0 Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach 1945-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 919
15/168/0 Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego "Biprohut" w Gliwicach 1951-1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
15/169/0 Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych w Zabrzu 1952-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 61
15/170/0 Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgaz" w Gliwicach 1945-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 596
15/171/0 Zbiór luźnych dokumentów i prywatnej korespondencji z Gliwic 1611-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 663
15/172/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łabędach 1954-1964 0 rozwiń
1. Sesje Miejskiej Rady Narodowej w Łabędach: protokoły, rejestr radnych, 1954-1964, sygn. 1-11. 2. Komisje: protokoły, sprawozdania, 1961-1963, sygn. 12-13. 3. Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łabędach: protokoły, 1954-1964, sygn. 14-23. 4. Sprawozdania Prezydium MRN w Łabędach, 1954-1963, sygn. 24-27. 5. Projekty rozbudowy osiedla Huty "Łabędy" w Łabędach, 1957-1959, sygn. 28-29. Liczba jednostek w zespole: 29
15/173/0 Centralny Zarząd Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Lakierów w Gliwicach 1956-1958 0 rozwiń
I. Dział Planowania: plany techniczno-przemysłowo-finansowe, 1956-1958, sygn. 1-51. Liczba jednostek w zespole: 51
15/174/0 Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Lakierów w Gliwicach 1958-1961 0 rozwiń
I. Dział Organizacji: protokoły i uchwały kolegium, 1958-1961, sygn. 1-6. II. Dział Planowania: plany topograficzne, analizy działalności gospodarczej, 1959-1960, sygn. 7-42. Spis zdawczo-odbiorczy nr 1, 1957-1961, sygn. 1/1-1/14. Liczba jednostek w zespole: 56
15/175/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pławniowicach 1959-1972 0 rozwiń
I. Sesje GRN w Pławniowicach: protokoły, 1964-1972, sygn. 1-18. II. Komisje GRN w Pławniowicach: protokoły, 1964-1972, sygn. 19-32. III. Posiedzenia Prezydium GRN w Pławniowicach, 1964-1972, sygn. 33-42. IV. Zebrania wiejskie, 1970, sygn. 43. V. Plany gospodarcze, 1969-1972, sygn. 44-47. VI. Sprawozdania gospodarcze, 1968-1972, sygn. 48-54, 77. VII. Kontrole i inspekcje: protokoły, 1969-1972, sygn. 55-56. VIII. Budżety i ich realizacja, 1959-1972, sygn. 57-76. Liczba jednostek w zespole: 77
15/176/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzińcu 1960-1972 0 rozwiń
I. Sesje GRN w Rudzińcu: protokoły i uchwały, 1963-1972, sygn. 1-7. II. Komisja GRN w Rudzińcu: protokoły, 1965-1972, sygn. 8-12. III. Posiedzenie Prezydium GRN w Rudzińcu: protokoły, 1960-1971, sygn. 13-16. IV. Zebrania wiejskie, 1971, sygn. 17-19. V. Plany gospodarcze, 1969-1972, sygn. 20-24. VI. Sprawozdania gospodarcze, 1965-1972, sygn. 25-31. VII. Kontrole i inspekcje, 1969-1972, sygn. 32-33. VIII. Mienie gromadzkie, 1970-1972, sygn. 34. IX. Budżety i ich wykonanie, 1964-1972, sygn. 35-42. Liczba jednostek w zespole: 42
15/177/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świbiu 1955-1972 0 rozwiń
I. Sesja GRN w Świbiu: protokoły, uchwały, 1955-1961, sygn. 1-5. II. Komisje GRN w Świbiu: protokoły, uchwały, 1961-1968, sygn. 6-10. III. Posiedzenia Prezydium GRN w Świbiu: protokoły, uchwały, 1955-1966, sygn. 11-18. IV. Plany gospodarcze, 1960-1972, sygn. 19-28. V. Budżety, 1955-1972, sygn. 29-39. Liczba jednostek w zespole: 39
15/178/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wielowsi 1954-1972 0 rozwiń
I. Sesje GRN w Wielowsi: protokoły, uchwały, 1962-1971, sygn. 1-9. II. Komisje GRN w Wielowsi: protokoły, uchwały, 1959-1970, sygn. 10-16. III. Posiedzenia Prezydium GRN w Wielowsi: protokoły, 1960-1972, sygn. 17-30. IV. Zebrania wiejskie: protokoły, 1964-1971, sygn. 31-32, 58. V. Plany i sprawozdania gospodarcze, 1967-1970, sygn. 33-39. VI. Mienie gromadzkie: powoływanie i organizacja kółek rolniczych, 1957-1972, sygn. 40-49, 59-66. VII. Budżety, 1964-1972, sygn. 50-57. Liczba jednostek w zespole: 66
15/179/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poniszowicach 1954-1972 0 rozwiń
I. Sesje GRN w Poniszowice: protokoły uchwały, 1954-1972, sygn. 1-26. II. Komisje GRN w Poniszowicach: protokoły, 1959-1972, sygn. 27-43. III. Posiedzenia Prezydium w Poniszowicach: protokoły, 1955-1972, sygn. 44-67. IV. Zebrania wiejskie, 1958-1971, sygn. 68-76. V. Plany gospodarcze, 1961-1972, sygn. 77-92. VI. Sprawozdania gospodarcze, 1962-1972, sygn. 93-105. VII. Kontrole i inspekcja, 1959-1970, sygn. 106-109. VIII. Budżety i ich wykonanie, 1959-1972, sygn. 110-129 Liczba jednostek w zespole: 129
15/180/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzezince 1958-1972 0 rozwiń
I. Sesje GRN w Brzezińce: protokoły, uchwały, plany, 1962-1972, sygn. 1-16, 77. II. Komisje GRN w Brzezińce: protokoły, 1965-1972, sygn. 17-23. III. Posiedzenia Prezydium GRN w Brzezińce: plany pracy, realizacja uchwał, 1965-1971, sygn. 24-27. IV. Zebrania wiejskie: protokoły, 1964-1971, sygn. 28-29. V. Plany gospodarcze, 1961-1971, sygn. 30-48. VI. Sprawozdania gospodarcze: zał. mapy zasobności gleby, 1956-1972, sygn. 49-67, 78. VII. Kontrole i inspekcje: protokoły, 1964-1965, sygn. 68. VIII. Budżety i i ich wykonanie, 1965-1972, sygn. 69-76. IX. Dokumentacja techniczna, 1967-1972, sygn. 79-82. Liczba jednostek w zespole: 82
15/181/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bojszowie 1962-1972 0 rozwiń
I. Sesje GRN w Bojszowie: protokoły, uchwały, 1969-1972, sygn. 1-4. II. Komisje GRN w Bojszowie: protokoły, 1962-1972, sygn. 5-10. III. Posiedzenia Prezydium GRN w Bojszowie: protokoły, 1969-1972, sygn. 11-15. IV. Zebrania wiejskie: protokoły, postulaty, 1965-1972, sygn. 16-17. V. Sprawozdania gospodarcze, 1964-1966, sygn. 18-19, 24-25. VI. Budżety i ich wykonanie, 1968-1972, sygn. 20-23. VII. Dokumentacja techniczna, 1958-1972, sygn. 26-28 Liczba jednostek w zespole: 28
15/182/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Paczynie 1954-1972 0 rozwiń
I. Sesja GRN w Paczynie: protokoły, uchwały, 1954-1972, sygn. 1-16. II. Komisje GRN w Paczynie: protokoły, 1955-1972, sygn. 17-27. III. Posiedzenia Prezydium GRN w Paczynie: protokoły, 1955-1972, sygn. 28-48. IV. Zebrania wiejskie: protokoły, 1955-1972, sygn. 49-50. V. Plany gospodarcze, 1962-1970, sygn. 51-59. VI. Sprawozdania gospodarcze, 1963-1972, sygn. 60-62. VII. Mienie gromadzkie, 1960, sygn. 63. VIII. Budżety i ich wykonanie, 1955-1972, sygn. 64-72. Liczba jednostek w zespole: 71
Wyświetlanie 161 do 180 z 379 wpisów.