Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/22/0 Powiatowy Urząd Szkolny Pszczyna II w Mikołowie [1919] 1922-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 114
12/23/0 Zbiór akt gruntowych sądów w Pszczynie 1703-2009 0 rozwiń
Akta i księgi gruntowe: Altdorf (Stara Wieś) z lat 1748-1975, sygn. 1-216, Althamer (Stara Kuźnia) z lat 1852-1975, sygn. 217-218, Berun (Bieruń Stary) z lat 1740-1890, sygn. 219-223, Neu-Boischow (Bojszowy Nowe) z lat 1894-1975, sygn. 224-283, Nieder-Boischow (Bojszowy Dolne) z lat 1714-1975, sygn. 284-376, Ober-Boischow (Bojszowy Górne) z lat 1743-1975, sygn. 377-447, Nieder-Borin (Borynia Dolna) z lat 1719-1865, sygn. 448-450, Brzestz (Brzeźce) z lat 1756-1975, sygn. 451-520, Cwiklitz (Ćwiklice) z lat 1748-1975, sygn. 521-715, Czarkow (Czarków) z lat 1748-1975, sygn. 716-808, Friedek (Frydek) z lat 1748-1975, sygn. 809-860, Gillowitz (Gilowice) z lat 1885-1975, sygn. 861-903, Goldmannsdorf (Bzie) z lat 1786-1912, sygn. 904-905, Nieder-Gotschalkowitz (Goczałkowice Dolne) z lat 1720-1974, sygn. 906-983, Ober-Gotschalkowitz (Goczałkowice Górne) z lat 1760-1975, sygn. 984-1108, Gohrau (Góra) z lat 1726-1975, sygn. 1109-1243a, Grzawa (Grzawa) z lat 1768-1975, sygn. 1244-1304, Jajost (Jajosty) z lat 1746-1971, sygn. 1305-1320, Jankowitz (Jankowice) z lat 1758-1975, sygn. 1321-1486, Jedlin (Jedlina) z lat 1767-1975, sygn. 1487-1568, Kobielitz (Kobielice) z lat 1758-1970, sygn. 1569-1660, Kobier (Kobiór) z lat 1729-1975, sygn. 1661-1790, 1694a, 1719a, 1720a,b, 1722a-e, Kostuchna (Kostuchna) z lat 1791-1917, sygn. 1800-1801, Kralowka (Królówka) z lat 1823-1911, sygn. 1802, Krier (Kryry) z lat 1757-1975, sygn. 1803-1979, Lonkau (Łąka) z lat 1801-1975, sygn. 1980-2311, 2003a, Medzna (Miedźna) z lat 1762-1974, sygn. 2312-2416, Mezersitz (Międzyrzecze) z lat 1771-1975, sygn. 2417-2556, Miserau (Mizerów) z lat 1740-1975, sygn. 2557-2670, Nikolai (Mikołów) z lat 1843-1866, sygn. 2671-2672, Panewnik (Panewnik) z lat 1850-1863, sygn. 2673, Petersdorf z lat 1784-1853, sygn. 2674-2679, Petrowitz (Piotrowice) z lat 1722-1863, sygn. 2680-2685, Pless (Pszczyna) z lat 1717-1975, sygn. 2686-3626, 2708a-c, Podlesie (Podlesie) z lat 1862-1866, sygn. 3627-3629, Poremba (Poręba) z lat 1772-1975, sygn. 3630-3702, Radostowitz (Radostowice) z lat 1774-1973, sygn. 3703-3779, Riegersdorf (Rudziczka) z lat 1930-1968, sygn. 3780-3784, Rudoltowitz (Rudołtowice) z lat 1774-1975, sygn. 3785-4053, Sandau (Piasek) z lat 1766-1975, sygn. 4054-4224, Smilowitz (Śmiłowice) z lat 1795-1863, sygn. 4225-4226, Staude (Studzionka) z lat 1749-1975, sygn. 4227-4519, Studzienitz (Studzienice) z lat 1765-1975, sygn. 4520-4611, Sussetz (Suszec) z lat 1764-1975, sygn. 4612-4643, Swinow z lat 1835-1853, sygn. 4644, Tannendorf (Świerczyniec) z lat 1744-1975, sygn. 4645-4696, Timmendorf (Szeroka) z lat 1770-1912, sygn. 4697-4699, Urbanowitz (Urbanowice) z lat 1815-1853, sygn. 4700, Warschowitz (Warszowice) z lat 1783-1961, sygn. 4701-4736, Deutsch-Weichsel (Wisła Mała) z lat 1776-1975, sygn. 4737-4863, 4836a, Gross-Weichsel (Wisła Wielka) z lat 1725-1975, sygn. 4864-5095, Wilkowy (Wilkowyje) z lat 1863, sygn. 5096, Wohlau (Wola) z lat 1760-1975, sygn. 5097-5292, 5103a, Zawada (Zawada) z lat 1794-1856, sygn. 5293-5297, Zawadka (Zawadka) z lat 1774-1975, sygn. 5298-5334, 5315a dopływ obejmuje miejscowości: Bojszowy Dolne, Bojszowy Górne, Bojszowy Nowe, Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Ćwiklice Dolne, Frydek, Gilowice, Goczałkowice Dolne, Goczałkowice Górne, Goczałkowice Solanka, Goczałkowice Zdrój, Golasowice, Golasowice Kolonia, Góra, Grzawa, Jajosty, Jankowice, Jarząbkowice, Jedlina, Kobielice, Kobiór, Kryry, Krzyżowice, Łąka, Miedźna, Międzyrzecze, Mizerów, Pawłowice, Piasek, Pielgrzymowice, Pniówek, Poręba, Pszczyna Miasto, Pszczyna, Pszczyna Miasto samoistne uprawnienia, Pszczyna Pole, Pszczyna Przedmieście, Pszczyna Stodoły, Pszczyna Zamek, Radostowice, Rudołtowice, Rudziczka, Siedlice, Stara Wieś, Studzienice, Studzionka, Suszec, Świerczyniec, Tychy, Urbanowice, Warszowice, Wisła Mała, Wisła Wielka, Wola, Zawadka Liczba jednostek w zespole: 11164
12/24/0 Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 1919-1920 3636 rozwiń
Sekcja Wojskowa: korespondencja w sprawach organizacyjnych, raporty sytuacyjne z lat 1919-1920, sygn. 1-11 Sekcja Kasowa: rozliczenia, wypłaty z lat 1919, sygn. 12-23 Sekcja Zapomogowa: opieka nad uchodźcami z lat 1919, sygn. 24-25 Sekcja Aprowizacyjna: raporty sytuacyjne z lat 1919, sygn. 26 Sekcja Sanitarna: sprawozdanie z lat 1919, sygn. 27 Liczba jednostek w zespole: 27
12/25/0 Śląska Rada Wojewódzka w Katowicach 1922-1939 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Śląskiej Rady Wojewódzkiej z lat 1922-1939, sygn. 1-6 Materiały na posiedzenia Rady: projekty ustaw i rozporządzeń, preliminarze budżetowe województwa, sprawy związków komunalnych, fundusze, fundacje, śląskie zakłady i przedsiębiorstwa, sprawy komunikacyjno-budowalne, subwencje, pensje honorowe i dary z łaski, sprawy szkolne, Biuro Sejmu Śląskiego i Urząd Wojewódzki Śląski z lat 1923-1939, sygn. 7-45 Liczba jednostek w zespole: 45
12/26/0 Śląskie Biuro Statystyczne przy Śląskiej Radzie Wojewódzkiej w Katowicach 1933-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: podział czynności, protokoły z lat 1937-1938, sygn. 1-3 Rodzina Urzędnicza: komunikaty z lat 1934-1938, sygn. 4 Statystyka - wydawnictwa i opracowania: materiały redakcyjne, materiały dotyczące Śląska Zaolziańskiego z lat 1933-1937, sygn. 5-14 Sprawy biblioteczne z lat 1933-1937, sygn. 15 Materiały nadsyłane dotyczące statystyki: różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego, ruchu granicznego z lat 1933-1939, sygn. 16-27, 16a Liczba jednostek w zespole: 28
12/27/0 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach [1892] 1922-1939 [2011] 274540 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 52146
12/28/0 Urząd Kontroli Państwowej w Katowicach [1921] 1924-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-administracyjne dotyczące całokształtu działalności Urzędu: okólniki, zarządzenia, sprawozdania z kontroli i rewizji, ewidencja akt z lat 1921-1939, sygn. 1-66, brak sygn. 58 Kontrola władz i urzędów utrzymywanych z budżetu Województwa Śląskiego: wykazy władz i urzędów, plany kontroli i materiały pokontrolne z lat 1924-1939, sygn. 67-190, 109a, brak sygn. 75-84, 124, 133-141 Kontrola władz i urzędów utrzymywanych z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej: materiały pokontrolne urzędów resortu Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Pracy i Opieki Społecznej z lat 1923-1939, sygn. 191-558, 213a, 351a, 353a, 418a, 421a, 457a Akta personalne z lat 1923-1939, 5 j. Liczba jednostek w zespole: 549
12/29/0 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Katowicach [1922] 1925-1939 0 rozwiń
Organizacja urzędu z lat 1927-1928, sygn. 1 Sprawozdania z działalności z lat 1928-1938, sygn. 2-6 Opinie, ruch służbowy, pobory pracowników z lat 1932-1939, sygn. 7-10 Projekty ustaw z lat 1931, sygn. 11 Akta szczegółowe spraw z lat 1924-1939, sygn. 12-458 Liczba jednostek w zespole: 504
12/31/0 Urząd Katastralny w Katowicach [1867] 1922-1937 [1951] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
12/32/0 Polski Komisarz do Spraw Pracy na Górnym Śląsku, Katowice [1921] 1922-1937 0 rozwiń
Zbiór normatywów z lat 1924-1934, sygn. 1-2 Sprawozdawczość z lat 1922-1924, sygn. 3 Przepisy i opinie prawne z lat 1922-1933, sygn. 4-7 Polskie związki zawodowe na Śląsku Opolskim z lat 1923-1933, sygn. 8-14 Czas pracy i wynagrodzenie za pracę na polskiej i niemieckiej części obszaru plebiscytowego z lat 1922-1933, sygn. 15-23 Sprawy zatrudnienia, zażalenia i wymiana robotników z lat 1921-1937, sygn. 24-48 Zasiłki dla bezrobotnych i sprawy emerytalne z lat 1924-1932, sygn. 49-52, 51a Ceny i wskaźniki drożyźniane z lat 1926-1933, sygn. 53-54 Liczba jednostek w zespole: 55
12/33/0 Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach 1923-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 124
12/34/0 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1922-1939 0 rozwiń
Akta prezydialne: I. Służba przygotowawcza i egzaminy z lat 1934-1939, sygn. 1 II. Sprawy adwokatury i notariatu z lat 1939, sygn. 2 III. Nadzór służbowy, wizytacje, rewizje z lat 1922-1939, sygn. 3-63 IV. Depozyty, dowody rzeczowe z lat 1923-1939, sygn. 64-65 V. Sprawy bibliotek i ogłoszeń publicznych z lat 1928-1936, sygn. 66-67 VI. Archiwa i registratury, tworzenie i niszczenie akt z lat 1926-1939, sygn. 68-72 VII. Sprawozdania i wykazy z lat 1922-1939, sygn. 73-80 VIII. Sprawy dotyczące wykonania kar, amnestii i ułaskawień z lat 1922-1939, sygn. 81-91 IX. Różne inne sprawy z lat 1922-1939, sygn. 92-97, 100-102 Akta generalne I. Zbiory przepisów z lat 1927-1933, sygn. 98-99 Sprawy karne z lat z lat 1929-1939, sygn. 103-133 Sprawy cywilne z lat 1929-1939, sygn. 134-217 Dopływ nieopracowany: 1 j. akta personalne Liczba jednostek w zespole: 218
12/36/0 Sąd Powiatowy w Mysłowicach 1922-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 364
12/37/0 Sąd Grodzki w Katowicach [1834] 1925-1939 [1942] 0 rozwiń
1. Akta procesów karnych z lat 1938-1939, sygn. 1-26 2. Akta rejestrowe stowarzyszeń z lat 1925-1934, sygn. 27-28, brak sygn. 28 Dopływ nieopracowany - repertoria spraw karnych i cywilnych, rejestry, akta spraw spadkowych, repertoria aktów notarialnych, akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 1108
12/38/0 Policja Województwa Śląskiego [1911] 1922-1939 0 rozwiń
Główna Komenda Policji Województwa Śląskiego: Wydział Administracyjny z lat 1922-1939, sygn. 1-117, 26a Wydział Wojskowy z lat 1924-1939, sygn. 118-121 Urząd Śledczy z lat 1922-1939, sygn. 122-309, 309a Powiatowa Komenda w Bielsku i jednostki podległe z lat 1928-1939, sygn. 310-315 Komenda miasta Chorzowa i jednostki podległe z lat [1911] 1922-1939, sygn. 116-490 Powiatowa Komenda w Cieszynie i jednostki podległe z lat [1919] 1922-1939, sygn. 491-507 Komenda na miasto i powiat Katowice i jednostki podległe z lat 1922-1939, sygn. 508-557 Powiatowa Komenda w Lublińcu i jednostki podległe z lat 1926-1939, sygn. 558-565 Powiatowa Komenda w Pszczynie i jednostki podległe z lat 1925-1939, sygn. 566-571 Powiatowa Komenda w Rybniku i jednostki podległe z lat 1922-1939, sygn. 572-593 Powiatowa Komenda w Świętochłowicach i jednostki podległe z lat 1922-1939, sygn. 594-641 Powiatowa Komenda w Tarnowskich Górach i jednostki podległe z lat 1928-1939, sygn. 642-663 Dowództwo Grupy Kandydatów Policji Województwa Śląskiego w Katowicach z lat 1927-1933, sygn. 664 Policyjny Klub Sportowy w Katowicach z lat 1927-1939, sygn. 665-667 Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna" Koło w Chorzowie z lat 1938-1939, sygn. 668 "Samopomoc Policji Województwa Śląskiego" Spółdzielnia zarobkowa z ograniczoną odp. w Katowicach z lat 1925-1939, sygn. 669 Akta postępowań dyscyplinarnych toczonych przeciwko funkcjonariuszom Policji Województwa Śląskiego w Katowicach, z lat 1913-1939, sygn. 670-716 Liczba jednostek w zespole: 760
12/40/0 Dyrekcja Policji w Katowicach 1922-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny: organizacja Dyrekcji Policji, podział czynności, nadzór nad urzędami podległymi z lat 1922, sygn. 1-15, 5a Referat Bezpieczeństwa: zarządzenia, sprawy graniczne, strajki robotników przemysłowych, sprawozdania sytuacyjne, nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1922-1939, sygn. 16-419, 16ab, 32ab, 41a-c, 175a-j, 190a-e, 192a, 193a, 347a, 379a, poz. 402 i 403 połączono z poz. 401, poz. 30 wydzielono z zespołu i włączono do zespołu nr 12/38 Referat Legitymacyjny: sprawy paszportowe z lat 1923-1939, sygn. 420-433, 423ab, 430a-e Referat Gospodarczy: nadzór nad placówkami usługowymi z lat 1926-1939, sygn. 434-445, 438a Referat Wojskowy: ewidencje osób i przedmiotów dla celów wojskowych z lat 1923-1938, sygn. 446-450 Referat Karno-Administracyjny: zwalczanie kradzieży z lat 1922-1939, sygn. 451-452 Referat Sanitarny: sprawozdanie sytuacyjne z lat 1934-1935, sygn. 453-454 Referat Weterynaryjny: dot. spraw wojskowych, sygn. 455 Akta osobowe z lat 1924-1939, sygn. 456-457 Spis zdawczo-odbiorczy, Wykaz reemigrantów żydowskich z gminy w Katowicach z lat 1936-1938, sygn. 458 Liczba jednostek w zespole: 495
12/41/0 Dyrekcja Ceł w Mysłowicach 1922-1939 0 rozwiń
Akta Prezydium: organizacja Dyrekcji Ceł, zakres działania z lat 1922-1934, sygn. 1-50 Akta Wydziału Personalnego: ogólne sprawy personalne z lat 1922-1939, sygn. 51-58 Akta Wydziału Celnego: zażalenia w sprawie opłat celnych z lat 1923, sygn. 59 Akta Wydziału Rachunkowego: lustracje urzędów celnych z lat 1922-1923, sygn. 60-63 Akta Wydziału Karnego: indywidualne sprawy karne, rejestry przestępstw celnych z lat 1922-1925, sygn. 64-105 Akta Inspektorów Straży Granicznych: meldunki sytuacyjne z lat 1934-1939, sygn. 106-109 Różne: sprawy czasopism zagranicznych z lat 1933, sygn. 110, brak sygn. 110 Liczba jednostek w zespole: 109
12/42/0 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach [1886] 1922-1939 [1944] 0 rozwiń
Przepisy dotyczące prowadzenia robót na PKP, szkice i plany obiektów kolejowych w Piotrowicach Śląskich, szkice i plany sytuacyjne ramp kolejowych oraz mapa sieci kolei DOKP Katowice z lat 1928-1939, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 70
12/43/0 Komisarz Demobilizacyjny w Katowicach 1924-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne i korespondencja Komisarza w sprawach ogólnych z lat 1930-1934, sygn. 1-2 Sprawy zwolnionych pracowników w zakładach pracy: akta ogólne i indywidualne pracowników z lat 1924-1939, sygn. 3-111 Sprawozdania i korespondencja organizacji przemysłowców: dotyczące Górnego Śląska i Śląska Zaolziańskiego z lat 1933-1939, sygn. 112-127 Posiedzenie Rady Zarządzającej Międzynarodowego Urzędu Pracy z lat 1932, sygn. 128 Liczba jednostek w zespole: 128
12/44/0 Inspektorat Pracy /48/ 54 Obwodu w Katowicach [1899] 1928-1939 0 rozwiń
Zbiór normatywów z lat 1930-1931, sygn. 1-2 Kontrola zakładów pracy: protokoły powizytacyjne z lat 1899-1939, sygn. 3-24 Interwencje w sporach o pracę i płace z lat 1931-1939, sygn. 25-40 Liczba jednostek w zespole: 40
Wyświetlanie 21 do 40 z 2 939 wpisów.