Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/430/0 Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Górniczych za granicą "Kopex" w Katowicach 1961-2002 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 662
12/431/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego w Katowicach 1952-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 848
12/432/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Katowicach 1949-1994 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 614
12/433/0 Spółka Akcyjna "Lignoza" w Katowicach 1895-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 881
12/434/0 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 1945-1974 0 rozwiń
Sekretariat Naczelnego Dyrektora: protokoły posiedzeń komisji, schematy organizacyjne, sprawy kadrowe, problemy badawcze i sprawozdania z ich wykonania z lat 1945-1950, sygn. 1-406, 50/I Dział Organizacyjno-Prawny: sprawozdania z narad, komisji, zarządzenia i pisma okólne, instrukcje z lat 1945-1950, sygn. 407-428, brak sygn. 410, 420 Dział Planowania i Organizacji: regulaminy i protokoły posiedzeń, plany pracy kolegium, schematy organizacyjne działów GIG-u, zarządzenia, pisma okólne, plany wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z ich wykonania z lat 1950-1969, sygn. 429-768, brak sygn. 525, 536, 560, 618, 630, 653, 656, 665, 702 Dział Kadr: plany pracy, sprawozdania o stanie zatrudnienia, wykazy stanowisk z lat 1946-1970, sygn. 769-797 Dział Księgowo-Finansowy: bilanse roczne GIG-u, protokoły rewizji finansowych z lat 1955-1970, sygn. 798-828 Dział Współpracy z Zagranicą: plany współpracy z zagranicą, sprawozdania z konferencji, sesji i sympozjów międzynarodowych z lat 1957-1970, sygn. 829-1172, 837/I, 1029/I, brak sygn. 832, 892, 948, 972, 1031, 1077, 1098, 1112 Sekretariat Dyrekcji Technicznej: statuty, zarządzenia i pisma okólne, protokoły posiedzeń komisji, statystyka techniczna z lat 1945-1965, sygn. 1173-1216, brak sygn. 1189, 1192 Dział Inwestycji: protokoły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych GIG-u, plany inwestycyjne wieloletnie, roczne oraz sprawozdania z ich wykonania z lat 1947-1970, sygn. 1217-1293 Dział Normalizacji: sprawozdania z posiedzeń Komisji Normalizacyjnej i podkomisji różnych z lat 1946-1950, sygn. 1294-1318 Pion Zakładów Górniczych: protokoły posiedzeń Kolegium GIG-u, komitetów, zespołów roboczych oraz Rady Naukowej, roczne i wieloletnie plany pionów GIG-u oraz sprawozdania z ich wykonania z lat 1950-1970, sygn. 1319-1582, 1407/I-II, 1510/I, brak sygn. 1354, 1386, 1391, 1404 Pion Chemii Górniczej: problemy naukowo-badawcze z lat 1953-1967, sygn. 1583-1587 Pion Ekonomiki i Organizacji: problemy naukowo-badawcze z lat 1946-1965, sygn. 1588-1642, 1642/I-III Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Górnictwa: Biuletyny Informacyjne GIG-u z lat 1954-1967, sygn. 1643-1660, 1660/I-XX Oddział Wydawnictw Głównego Instytutu Górnictwa: problemy naukowo-badawcze z lat 1946-1949, sygn. 1661-1693 Ośrodek Naukowo-Badawczy ds. Techniki Górniczej: problemy naukowo-badawcze z lat 1951-1970, sygn. 1694-1797, 1694/I-XXXIV, 1695/I-XII, 1697/I-X, 1700/I-II, 1701/I-XI, 1707/I-V, 1711/I, 1715/I-XVI, 1727/I, 1734/I-VII, 1737/I-V, 1754/I-XX, 1766/I-XXVI, 1776/I-III Zakład Zgazowania Podziemnego: problemy naukowo-badawcze z lat 1953-1959, sygn. 1798-1821, 1798/I-II Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górniczego: problemy naukowo-badawcze z lat 19970, sygn. 1822-1861 Zakład Chemicznej Przeróbki w Biskupicach: problemy naukowo-badawcze z lat 1948-1962, sygn. 1862-1995 Ośrodek Naukowo-Badawczy ds. Ekonomiki i Organizacji w Górnictwie: problemy naukowo-badawcze z lat 1970, sygn. 1996-2006 sygnatury 1618-1642, 1799-2006 depozyt w GIG Liczba jednostek w zespole: 1953
12/435/0 Zakład Doświadczalny Maszyn Urabiających przy Piotrowickiej Fabryce Maszyn "Famur" w Katowicach 1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 200
12/436/0 Biuro Projektów Przemysłu Węglowego Katowice 1950-1963 0 rozwiń
Kopalnia Siemianowice z lat 1955-1960, sygn. 1-31 Kopalnia Halemba z lat 1955-1960, sygn. 32-40 Kopalnia Julian z lat 1950-1959, sygn. 41-66 Kopalnia Rokitnica z 1955 roku, sygn. 67-72 Kopalnia Nowy Wirek z lat 1950-1954, sygn. 73-87 Kopalnia Śląsk z lat 1955-1956, sygn. 88-91, 100 Kopalnia Chorzów z lat 1951-1960, sygn. 92-99, 113 Kopalnia Gliwice z lat 1956-1960, sygn. 101-112, 114-119 Kopalnia Radzionków z lat 1955-1960, sygn. 120-125 Kopalnia Michał z lat 1954-1963, sygn. 126-130 Kopalnia Polska z 1956 roku, sygn. 131-135 Kopalnia Matylda z lat 1956-1960, sygn. 136-138 Kopalnia Bytom z lat 1955-1960, sygn. 139-143 Liczba jednostek w zespole: 143
12/437/0 MIASTOPROJEKT Katowice Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego 1949-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2938
12/438/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego Oddział Wojewódzki w Katowicach [1945] 1946-1949 0 rozwiń
Bank Spółdzielczy "Społem" - Oddział Wojewódzki w Katowicach: sprawozdawczość finansowa Oddziału Wojewódzkiego i jednostek podległych, Dzienniki Główne z lat 1945-1946, sygn. 1-30 Centralna Kasa Spółek Rolniczych - Oddział Wojewódzki: bilanse i Dzienniki Główne z lat 1945-1946, sygn. 31-33 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego - Oddział Wojewódzki w Katowicach: sprawy organizacyjne z lat 1946-1949, sygn. 34-52 sprawozdania bilanse Oddziału Wojewódzkiego i jednostek podległych z lat 1946-1949, sygn. 53-111 operacje finansowe z lat 1946-1949, sygn. 112-121 Liczba jednostek w zespole: 126
12/439/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. Oddział w Katowicach 1925-1949 [1954] 0 rozwiń
Bilanse z lat 1945-1948, sygn. 1-6 Akta kredytowe z lat 1925-1949 [1954], sygn. 7-46 Liczba jednostek w zespole: 46
12/440/0 Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Katowic 1928-1951 0 rozwiń
Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Katowic z lat 1928-1939: Ściąganie długów hipotecznych z lat 1928-1939, sygn. 1-7 Przepisy służbowe dla pracowników z lat 1932, sygn. 8 Miejska Kasa Oszczędności w Katowicach [Stadtsparkasse Kattowitz] z lat 1939-1944: Zamknięcia rachunkowe z lat 1941-1943, sygn. 9-11 Zarząd majątkiem nieruchomym z lat 1935-1944, sygn. 12-14 Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Katowic z lat 1945-1950: Protokoły posiedzeń dyrekcji z lat 1945-1949, sygn. 15-16 Okólniki z lat 1945-1947, sygn. 17-18 Bilanse i zamknięcia rachunkowe z lat 1939-1950, sygn. 19-27 Akt likwidacyjny z lat 1949, sygn. 28 Spis roboczy akt osobowych z lat 1928-1950, 13 j. Liczba jednostek w zespole: 73
12/441/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Katowickiego w Katowicach 1929-1949 [1950] 0 rozwiń
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Katowickiego w Katowicach: sprawy organizacyjne, sprawozdawczość, zamknięcia rachunkowe z lat 1929-1939, sygn. 1-16 Kreissparkasse Kattowitz (Powiatowa Kasa Oszczędności w Katowicach): sprawy podatkowe, sprawozdawczość, zamknięcia rachunkowe z lat 1939-1944, sygn. 17-41 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Katowickiego w Katowicach: sprawy organizacyjne, sprawozdawczość, zamknięcia rachunkowe z lat 1945-1949 [1959] sygn. 42-71, 48 t. II i III Liczba jednostek w zespole: 73
12/442/0 vacat - Oddziały Komunalnej Kasy Oszczędności Powiatu Katowickiego - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2232-2243 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/443/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach [1923] 1924-1951 [1970] 0 rozwiń
Akta dotyczące budowy gmachu z lat 1929-1930, sygn. 1-5 Bilanse: bilanse własne z lat 1932-1949, sygn. 6-17 Akta kredytowe: pożyczki budowlane z lat 1923-1970, sygn. 18-292 Akta likwidacyjne instytucji pożyczkowo-kredytowych: kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, banki spółdzielcze z lat 1932-1955, sygn. 293-351 Liczba jednostek w zespole: 351
12/444/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Katowicach 1952-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 745
12/445/0 Narodowy Bank Polski I Oddział w Katowicach [1948] 1950-1963 0 rozwiń
Akta kredytowe dotyczące przedsiębiorstw branży górnictwa i energetyki z lat 1950-1959, sygn. 1-15 Akta kredytowe dotyczące przedsiębiorstw branży przemysłu ciężkiego z lat 1948-1963 sygn. 16-231 Akta kredytowe dotyczące przedsiębiorstw branży przemysłu maszynowego z lat 1948-1963, sygn. 232-277 Akta kredytowe dotyczące przedsiębiorstw branży przemysłu chemicznego z lat 1948-1962, sygn. 278-344 Akta kredytowe dotyczące przedsiębiorstw branży budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych z lat 1949-1962, sygn. 345-388 Akta kredytowe dotyczące przedsiębiorstw branży przemysłu lekkiego z lat 1949-1950, sygn. 389-395 Akta kredytowe dotyczące przedsiębiorstw kultury z lat 1949-1951, sygn. 396-400 Liczba jednostek w zespole: 400
12/446/0 Narodowy Bank Polski IV Oddział w Katowicach 1952-1956 0 rozwiń
Planowanie i sprawozdawczość dotycząca spraw finansowych z lat 1952-1956, sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
12/447/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Mysłowicach 1950-1989 0 rozwiń
Planowanie i sprawozdawczość finansowanych przedsiębiorstw, zarządzenia wewnętrzne dyrektora, sprawozdania, spis kadrowy, program pracy, skargi, wnioski, krytyka prasowa, limity kosztów i dochodów, korespondencja dotycząca spraw kadrowo-płacowych, protokoły z przeglądu warunków pracy, programy i harmonogramy szkoleń, spisy akt przechowywanych w składnicy akt, spisy zdawczo-odbiorcze akt z lat 1950-1954, sygn. 1-17 Liczba jednostek w zespole: 33
12/448/0 Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Katowicach 1927-1975 0 rozwiń
Organy kolegialne: protokoły posiedzeń kolegiów Banku Rolnego, z lat 1950-1960, sygn. I/1-I/2; Struktura organizacyjna i technika pracy: struktura wewnętrzna, organizacja, technika pracy bankowej, z lat 1948-1957, sygn. I/3-I/8; Współpraca: Wojewódzki Zespól Koordynacyjny przy Wydziale Finansowym Prezydium WRN, z lat 1959-1961, sygn. I/9-I/10; Biurowość, archiwum: spisy akt przejętych przez archiwum Banku Rolnego, z lat 1950-1955, sygn. I/11-I/12; Rewizje i kontrole przeprowadzone przez aparat Banku i zewnętrzne organy kontrolne: kontrole Oddziału Wojewódzkiego Banku Rolnego w Katowicach, kontrole oddziałów powiatowych Banku Rolnego, Biuro Inspekcji Oddziału Wojewódzkiego Banku Rolnego, z lat 1940-1963, sygn. I/13-I/32; Personel Banku Rolnego: współzawodnictwo pracy, Koło ZMP przy Oddziale Wojewódzkim, personalia członków, z lat 1949-1956, sygn. I/33-I/34; Własna gospodarka finansowa: preliminarze budżetowe Banku Rolnego, bilanse netto Oddziału Wojewódzkiego i oddziałów powiatowych Banku Rolnego za poszczególne lata, z lat 1945-1962, sygn. I/35-I/68; Systemy i planowanie finansowo-kredytowe: zarządzenia i okólniki, z lat 1945-1961, sygn. I/69-I/73; Finansowanie, kredytowanie i kontrola jednostek gospodarczych: zarządzenia, okólniki, z lat 1928-1965, sygn. I/74-I/165; Sprawozdawczość i statystyka: sprawozdanie ekonomiczne z działalności Oddziału Wojewódzkiego i oddziałów powiatowych Banku Rolnego, z lat 1945-1966, sygn. I/166-I/199 Operacje finansowe i rachunkowość: sytuacja w rolnictwie, zmiana systemu pieniężnego, fundusz administracyjny, fundusz obrotowy reformy rolnej, regulacja należności rentowych z okresu pruskiego, sprzedaż majątków księcia pszczyńskiego Państwowemu Bankowi Rolnemu, należności z tytułu parcelacji majątków rolnych i gospodarstw poniemieckich, spłaty pożyczek z okresu międzywojennego i okupacyjnego, bilanse majątku rolnego Studzionka, z lat 1927-1962, sygn. I/200-I/210 Liczba jednostek w zespole: 573
12/449/0 vacat - Polski Bank Ludowy w Mysłowicach - włączony do zbioru nr 12/467, po likwidacji zbioru włączony do zespołu 12/2249 - Polski Bank Ludowy w Mysłowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 421 do 440 z 2 938 wpisów.