Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/126/0 Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Chorzowie 1940-1943 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943, sygn. 1-2 Zarządzanie powiernicze przedsiębiorstwami z lat 1940-1943, sygn. 3-10 Opinie o właścicielach przedsiębiorstw z lat 1940-1941, sygn. 11 Liczba jednostek w zespole: 11
12/127/0 Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Lublińcu 1940-1943 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, zarządzenia z lat 1941-1943, sygn. 1-6 Zarządzenia powiernicze z lat 1940-1943, sygn. 7-42, 7a Liczba jednostek w zespole: 43
12/128/0 Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Cieszynie 1940-1943 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943, sygn. 1-3 Sprawozdawczość z lat 1941-1942, sygn. 4 Wykazy osób obcej narodowości z lat 1942-1943, sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
12/129/0 Okręgowy Urząd Zatrudnienia i Powiernictwa Pracy Górnego Śląska, Katowice [1927] 1941-1945 0 rozwiń
Landesarbeitsamt Schlesien /Krajowy Urząd Pracy dla Śląska/ Kontrole terenowych urzędów zatrudnienia z lat 1930-1937, sygn. 1-5 Wytyczne do trybu urzędowania urzędów zatrudnienia: w sprawach ogólnych i szczegółowych z lat 1927-1940, sygn. 6-21 Roboty publiczne podjęte przez urzędy zatrudnienia: dokumentacja robót z lat 1930-1941, sygn. 22-554 Spłaty pożyczek na roboty publiczne z lat 1932-1941, sygn. 555-559 Taryfy płac z lat 1934-1941, sygn. 560-570 Gauarbeitsamt Oberschlesien /Okręgowy Urząd Pracy dla Górnego Śląska/ Wytyczne w sprawach urzędowania: głównie dla terenów włączonych do Rzeszy z lat 1939-1945, sygn. 571-631 Protokoły kontroli zakładów z lat 1940-1944, sygn. 632-640 Werbunek i przydział pracowników do różnych zawodów z lat 1941-1944, sygn. 641-659 Statystyka zatrudnienia z lat 1941-1944, sygn. 660-675 Opisy struktury gospodarczej rejonów urzędów zatrudnienia z lat 1940-1943, sygn. 676-700 System płac robotników niemieckich z lat 1940-1943, sygn. 701-706 Roboty publiczne podjęte przez urzędy zatrudnienia z lat 1937-1944, sygn. 707-786 Okólniki Prezydenta Obwodowego Urzędu Zatrudnienia w sprawach płac i warunków bytowych z lat 1934-1944, sygn. 787-807 Okólniki Ministerstwa Pracy z lat 1936-1939, sygn. 808-815 Anteriora pochodzą z Landesarbeitsamt Schlesien Liczba jednostek w zespole: 815
12/130/0 Starosta Powiatu Katowice [1912] 1939-1944 0 rozwiń
Sprawy majątkowe: zadłużenia przedsiębiorstw państwowych z lat 1912-1944, sygn. 1-7 Rozliczenia budżetowe: wydatki budżetowe z lat 1943, sygn. 8 Sprawy personalne: akta personalne burmistrzów z lat 1940-1944, sygn. 9-10 Sprawy dotyczące dokumentacji stanu cywilnego: ewidencja ksiąg metrykalnych z lat 1939-1944, sygn. 11-12 Spis akt personalnych z lat 1939-1944, 239 j., brak sygn. 72 Anteriora dotyczą akt gruntowych Liczba jednostek w zespole: 251
12/132/0 Krajowy Urząd Budowy Dróg w Katowicach 1939-1944 0 rozwiń
Wykaz akt urzędu z lat 1943, sygn. 1 Sprawy ogólne personelu technicznego z lat 1940-1944, sygn. 2-6 Ochrona przyrody, zadrzewienie dróg z lat 1940-1944, sygn. 7-8 Sprawy budowy mostów z lat 1939-1941, sygn. 9-36 Zezwolenia na urządzenia na szosach z lat 1940-1944, sygn. 37-41 Liczba jednostek w zespole: 41
12/133/0 Wyższy Sąd Krajowy, Katowice [1931] 1939-1945 0 rozwiń
Spisy sądów i prokuratur, b.d., sygn. 1 Sprawy organizacyjne: ogólne przepisy dotyczące uprawnień sędziów i prokuratorów z lat 1941-1944, sygn. 2-7, 4a Sprawy finansowe i budżetowe: budżety, sprawy gospodarcze z lat 1939-1944, sygn. 8-18 Liczba jednostek w zespole: 26
12/136/0 Niemieckie Zrzeszenie Kas Chorych, Górnośląski Oddział Krajowy w Katowicach [1930] 1941-1944 0 rozwiń
Umowy z instytucjami opieki społecznej z lat 1931-1944, sygn. 1-4 Umowy z kasami chorych z lat 1937-1944, sygn. 5-13 Umowy z kasami brackimi z lat 1937-1942, sygn. 14-17 Taryfy wynagrodzeń z lat 1938-1944, sygn. 18-23 Korespondencja w sprawach organizacji lecznictwa z lat 1939-1944, sygn. 24-26 Przydziały służbowe lekarzy z lat 1941-1944, sygn. 27-28 Spis roboczy akt personalnych z lat 1930-1944, 15 j. Liczba jednostek w zespole: 43
12/137/0 Archiwum Państwowe w Katowicach [1931] 1939-1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1936-1944, sygn. 1-17, 1a-d, 14a-c, 15a Współpraca z innymi instytucjami z lat 1939-1945, sygn. 18-24 Przejmowanie i brakowanie akt urzędów z lat 1939-1945, sygn. 25-141, 141a-e Kwerendy dla władz, urzędów i osób prywatnych z lat 1939-1945, sygn. 142-172 Wizytowanie archiwów miejskich, kościelnych i dworskich z lat 1939-1944, sygn. 173-174 Gromadzenie księgozbioru z lat 1939-1945, sygn. 175-180 Zabezpieczenie plakatów z lat 1939-1944, sygn. 181-191 Nabycie archiwaliów od osób prywatnych z lat 1942-1944, sygn. 192-195 Zabezpieczanie archiwaliów miejskich z lat 1939-1944, sygn. 196-205 Zabezpieczanie akt kościelnych z lat 1939-1944, sygn. 206-217 Zabezpieczanie akt dworskich z lat 1939-1945, sygn. 218-244 Korespondencja z Generalnym Dyrektorem Pruskich Archiwów Państwowych z lat 1941-1944, sygn. 245-246 Zabezpieczanie akt przed skutkami nalotów z lat 1940-1945, sygn. 247-255 Sprawy personalne z lat 1931-1944, sygn. 256-261, 261a-t Rewindykacja akt z czeskich i polskich archiwów z lat 1939-1944, sygn. 262-281 Wykorzystanie akt z lat 1939-1945, sygn. 282-288, 285a Ewidencja zasobu z lat 1939-1945, sygn. 289-290 Liczba jednostek w zespole: 325
12/138/0 Górnośląski Urząd Porad Archiwalnych w Katowicach [1935] 1942-1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, rejestracja archiwaliów niepaństwowych, sprawozdania opiekunów archiwalnych z lat [1935] 1942-1945, sygn. 1-14 Liczba jednostek w zespole: 14
12/139/0 Okręg Urzędowy Ruda 1897-1902 0 rozwiń
Związek Chrześcijańskich Przemysłowców z lat 1897-1902, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
12/140/0 Służba Bezpieczeństwa Naczelnego Dowódcy SS, Kierownictwo Oddziału w Katowicach [1930] 1939-1944 0 rozwiń
Informacje o życiu społeczno-politycznym, nastroje ludności, sprawozdania sytuacyjne, raporty z lat 1930-1944, sygn. 1-28 Liczba jednostek w zespole: 28
12/141/0 Prezydent Policji w Katowicach 1939-1945 0 rozwiń
Der Polizeipräsident in Kattowitz /Prezydent Policji w Katowicach/ z lat 1939-1945, sygn. 1-19 Polizeiamt Kőnigshütte /Urząd Policyjny Chorzów/ z lat 1940-1945, sygn. 20 27 Polizeirevier Schlesiengrube /27 Rewir Policyjny Chropaczów/ z lat 1940-1941, sygn. 21 28.Polizeirevier Hohenlinde /28 Rewir Policyjny Łagiewniki/ z lat 1940-1941, sygn. 22 35 Polizeirevier - Zweigstelle Godulahütte /35 Rewir Policyjny - Filia Godula/ z lat 1940-1941, sygn. 23 36 Polizeirevier Antonienhütte /36 Rewir Policyjny Wirek/ z lat 1941-1944, sygn. 24-25 Polizeirevier - Zveigstelle 19 A Brzozowitz-Kamin /Rewir Policyjny - Filia 19 A Brzozowice-Kamień/ z lat 1942-1944, sygn. 26-27 Liczba jednostek w zespole: 27
12/142/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Górnego Śląska w Katowicach [1921] 1932-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44994
12/143/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Będzinie 1942-1944 0 rozwiń
Wytyczne wydziałów szkoleniowych i propagandowych (okręgowego i powiatowego), raporty Wydziału Propagandowego Grupy Miejscowej NSDAP Będzin-Północ z lat 1943-1044, sygn. 1 Akta personalne przedszkolanek i opiekunek do dzieci zatrudnianych przez Narodowo-Socjalistyczną Opiekę Społeczną z lat 1942-1944, sygn. 2 Spis roboczy: Kartoteka Niemców mieszkających na terenie III komórki Grupy Miejscowej NSDAP w Czeladzi (177 kart kartoteki), sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
12/144/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Bielsku 1940-1944 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1940-1944, sygn. 1-2 Wydział Opieki Społecznej z lat 1941-1943, sygn. 3-4 Ankiety personalne Niemców osiedlonych na terenie powiatu bielskiego z lat 1943, sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
12/145/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Bytomiu 1932-1944 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: Wydział Opieki Społecznej w Kierownictwie Powiatowym NSDAP w Bytomiu z lat 1934-1944, sygn. 1-14 Wydziały opieki społecznej grup miejscowych z lat 1934-1944, sygn. 15-23 Sprawy personalne: Akta personalne członków i współpracowników NSV z lat 1932-1944, sygn. 24-36 Akta personalną osób objętych opieką NSV z lat 1934-1944, sygn. 37-51 Akta personalne dzieci i młodzieży objętych opieką NSV z lat 1934-1944, sygn. 52-62 Liczba jednostek w zespole: 62
12/146/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Gliwicach 1934-1945 0 rozwiń
Sprawy personalne członków NSDAP, z lat 1935-1945, sygn. 1-14 Opinie polityczne wystawiane obywatelom, z lat 1935-1944, sygn. 15-186 Akta personalne Wydziału Opieki Społecznej [NSV], z lat 1934-1944, sygn. 187-191 Liczba jednostek w zespole: 191
12/147/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Zabrzu [1914] 1932-1945 0 rozwiń
Wydział Sztabu Powiatowego [Kreisstabsamt], z lat 1933-1945, sygn. 1-80 Powiatowy Wydział Organizacyjny [Kreisorganisationsamt], z lat 1935-1945, sygn. 81-125 Powiatowy Wydział Szkoleniowy [Kreischulungsamt], z lat 1943-1945, sygn. 126-131 Powiatowy Wydział Propagandy [Kreispropagandaamt], z lat 1936-1944, sygn. 132-141 Powiatowy Wydział Prasowy [Kreispresseamt], z lat 1941-1944 , sygn. 142-146 Kasa Powiatowa [Kreiskasse], z lat 1934-1945, sygn. 147-196 Wydział Powiatowego Męża Zaufania Niemieckiego Frontu Pracy [Amt des Kreisobmanns der DAF], z lat 1936-1945, sygn. 197-200 Powiatowy Doradca Gospodarczy [Kreiswirtschaftsberater], z lat 1933-1944, sygn. 201-203 Powiatowy Wydział Opieki Społecznej [Kreisamt für Volkswohlfahrt], z lat 1934-1944, sygn. 204-221 Powiatowy Wydział ds. Polityki Komunalnej [Kreisamt für Kommunalpolitik], z lat 1935-1945, sygn. 222-226 Powiatowy Wydział Zdrowia [Kreisamt für Volksgesundheit], z lat 1941-1945, sygn. 227 Powiatowy Wydział ds. Granicznych/Powiatowy Wydział ds. Narodowościowych [Kreisgrenzlandamt/Kreis für Volkstumspolitik], z lat 1930-1945, sygn. 228-304 Powiatowy Wydział ds. Polityki Rasowej [Kreisrassenpolitikamt], z lat 1938-1944, sygn. 305 Narodowosocjalistyczna Organizacja Kobieca [NS.-Frauenschaft], z lat ?-1945, sygn. 306-318 Powiatowy Wydział Wychowawców [Kreisamt für Erzieher], z lat 1934-1942, sygn. 319 Powiatowy Wydział Prawny [Kreisrechtsamt], z lat 1937-1942, sygn. 320-321 Sąd Powiatowy [Kreisgericht], z lat 1928-1944, sygn. 322-341 Powiatowy Wydział Personalny [Kreispersonalamt], z lat 1914-1945, sygn. 342-3348 Liczba jednostek w zespole: 3348
12/148/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Katowicach [1922] 1939-1945 0 rozwiń
I. Sprawy ogólno-organizacyjne: 1. Zarządzanie i struktura z lat 1940-1944, sygn. 1-5 2. Okólniki, zarządzenia i instrukcje z lat 1939-1944, sygn. 6-12 3. Korespondencja z lat 1939-1944, sygn. 13-16 4. Sprawy propagandowo-szkoleniowe z lat 1940-1944, sygn. 17-22 5. Sprawy socjalne z lat 1932-1944, sygn. 23-29 II. Sprawy grup miejscowych z lat 1939-1944, sygn. 30-75 III. Sprawy personalne: 1. Akta członków z lat 1922-1944, sygn. 76-119 2. Sprawy osobowe z lat 1922-1945, sygn. 120-132 3. Oceny polityczne z lat 1939-1944, sygn. 133-137 4. Korespondencja personalna z lat 1935-1944, sygn. 138-145 5. Listy członków organizacji niemieckich z lat 1935-1944, sygn. 146-148 6. Sprawy personalne współpracowników Wydziału Opieki Społecznej z lat 1940-1944, sygn. 149-151 Spis roboczy: Ankiety gospodarstw z terenu Rudy Śląskiej i Mysłowic z lat 1940-1944, sygn. 152 Ankiety personalne meżczyzn z Nowego Bytomia powołanych do Wermachtu z 1943 roku, sygn. 153 Wnioski o przyjęcie do NSDAP i formularze osobowe kandydatów z terenu Katowic z lat 1943-1944, sygn. 154 Liczba jednostek w zespole: 154
Wyświetlanie 121 do 140 z 2 939 wpisów.