Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/143/0 Prokurator Królewski przy Trybunale Cywilnym w Kielcach 1810-1876 0 rozwiń
akta normatywne sygn 1-44 akta dekanatów sygn 45-70 komorników sygn 71-80 mas wakujących i bezdziedzicznych, akta dotyczące opieki sygn 81-95 akta personalne urzędników administracji sądowej sygn 96-320 Liczba jednostek w zespole: 320
21/144/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Kielcach 1917-1939[1946] 0 rozwiń
sprawozdania sytuacyjne wojewody z lat 1933-1934 sygn 1, akta personalne prokuratora S. Cichowskiego sygn 2, akta dot. wystąpień antypaństwowych sygn 3-52, 126-220, zaniedbania obowiązków służbowych sygn 53-62, nadużyć gospodarczych sygn 63-87, fałszerstwa przekupstwa nielegalny handel, kradzież, napady morderstwa i sutenerstwo sygn 88-125 sztandary, plakaty i prasa jako dowody rzeczowe sygn 221-227; repertoria Ko,Ds.,Prp, W, Ksp, U, Pf, Ap, dzienniki prezydialne, skorowidze do repertoriów Liczba jednostek w zespole: 600
21/145/0 Sąd Okręgowy w Kielcach [1875] 1876-1915 [1943] 0 rozwiń
skorowidze sygn 1-4, 7356-7357, repertoria, protokóły i rezolucje, księga testamentów, akta notariuszy kieleckich, rejestry pism przychodzących i wychodzacych sygn. 48-276, 7329-2333, 7335-7359, akta spraw sygn. 268-7328, 7334, 7360-3771 , plany sygn. 8158-8314, akta osobowe sygn. 7272-8157 Liczba jednostek w zespole: 8316
21/146/0 Sąd Okręgowy w Kielcach [1916] 1917-1939 [1958] 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia własne prezesa sądu okręgowego w Kielcach sygn. 1-28 wykazy sprawozdania własne i jednostek podległych sygn. 29-33, 7782, 7790, 7795-7797, 10267 repertoria sygn. 34-100, 6937-6992, 7031-7035, 7041-7047, 7044-7053, 7703-7789, 7791-7794, 10268 skorowidze sygn. 101-119 6993-7030 7036-7040, 7048, 7798 akta osobowe sygn. 120-143, 7791, 7933, 7985-7988, 10269-10274 akta wydziląu cywilnego I sygn. 144-6543, 7054-7710, 10265-10266 akta wydziału karnego II sygn. 6546-6915, 7711-7781 akta wydziału karno skarbowego sygn. 6916-696 testamenty, akty notarialne, oświadczenia o zrzeczeniu się spadku sygn. 7789-7790 8029 akt sądu dyscyplinarnego sygn. 7794-7984 rejestr handlowy sygn. 8030-10264 Liczba jednostek w zespole: 10283
21/147/0 Sędzia Śledczy do spraw szczególnej wagi 1-go Rewiru Kieleckiego Sądu Okręgowego 1908-1916 0 rozwiń
skorowidz sygn 1, repertorium sygn 2, sprawozdania sędziego sygn 3, akta spraw karnych sygn 4-11, zwrot pieniędzy dla włościan sygn 12 Liczba jednostek w zespole: 12
21/148/0 Sędzia Śledczy do spraw szczególnej wagi 2-go Rewiru Kieleckiego Sądu Okręgowego 1909-1913 0 rozwiń
Akta spraw karnych PPS sygn 1-12, przywłaszczenie pieniędzy przy sprzedaży majoratu Słomniki i Winiary sygn 13-17, akta spraw przeciw felczerom sygn 18-19 Liczba jednostek w zespole: 19
21/149/0 Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kielcach 1879-1914 0 rozwiń
repertorium, akta spraw licytacyjnych dotyczących sprzedaży nieruchomości miejskich posiadłości ziemskich i osad włościańskich a także akta o uznanie bankructwa kupców i firm Liczba jednostek w zespole: 132
21/150/0 Zjazd Sędziów Pokoju 1-go Okręgu guberni kieleckiej 1876-1915 0 rozwiń
akta dotyczące sprzedaży majątków sygn 1, akta dotyczące epidemii cholery sygn 2 , narjad sygn 3, protokóły posiedzeń sygn 4-5, ksiega rachunkowa sygn 6, repertoria spraw cywilnych sygn 7-42, repertoria spraw karnych sygn 43-74, skorowidze spraw cywilnych sygn 75-112, skorowidze spraw karnych sygn 113-127, akta spraw majątkowych apelacyjne i kasacyjne sygn 128-3930, akta personalne sygn (60 teczek) sygn 3931-4001, o licytacjach nieruchomości Liczba jednostek w zespole: 4022
21/151/0 Komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju 1-go Okręgu Guberni Kieleckiej 1879-1914 0 rozwiń
repertoria sygn 1-28 skorowidze sygn 29-45 akta spraw licytacyjnych sygn. 46-48 Liczba jednostek w zespole: 76
21/152/0 Zjazd Sędziów Pokoju 2-go Okręgu guberni kieleckiej 1877-1914 0 rozwiń
Narjad sygn 1, podania wpływajace do ZSP sygn 2, repertoria spraw cywilnych sygn 3-33, skorowidze spraw cywilnych sygn 34-46 akta spraw majątkowych - apelacyjne i kasacyjne sygn 47-3222 Liczba jednostek w zespole: 3222
21/153/0 Komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju 2-go Okręgu Guberni Kieleckiej [1875] 1891-1914 0 rozwiń
repretoria sygn 1-3, skorowidz sygn 4, akta spraw licytacyjnych sygn. 5-740 Liczba jednostek w zespole: 740
21/154/0 Sąd Pokoju 1-go Rewiru w Kielcach [1851] 1876-1917 0 rozwiń
pisma okólne dotyczące spraw aresztu na nieruchomościach, sprostowania akt stanu cywilnego, repertoria i skorowidze, akta o ustanowienie opieki sygn.1- 196 Liczba jednostek w zespole: 196
21/155/0 C.K. Trybunał Sądowy w Kielcach [1915] 1916-1917 0 rozwiń
akta spraw o podział spadku, przyznanie tytułu własności, eksmisje, uznanie aktu notarialnego za nieważny lub ukrywający darowiznę, przywrócenie zakłóconego posiadania, stwierdzenie praw do nieruchomości lub spadku, sprostowanie aktu stanu cywilnego, alimenty, zwrot pieniędzy i czynszu dzierżawnego sygn. 1- 80, 84-90 apelacje od wyroków sygn. 81-83, 91 repertoria i skorowidze sygn. 92-93 Liczba jednostek w zespole: 93
21/156/0 Wydział Hipoteczny powiatu włoszczowskiego 1876-1928 0 rozwiń
Narjady dotyczące działalności wydziału, wykazy, sprawozdania, sprawy finansowe ewidencji archiwum, zarządzenia, zatwierdzanie aktów notarialnych, korespondencja w sprawie aktów stanu cywilnego, korespondencja z redakcjami dzienników sygn 1-19 Akta dotyczące wydawania kopii i odpisów aktów notarialnych, wyciągów i wykazów hipotecznych oraz aktów stanu cywilnego sygn. 20-42 Liczba jednostek w zespole: 52
21/157/0 Sąd Gminny 3-go Okręgu powiatu kieleckiego 1876-1914 0 rozwiń
akta, repertoria, skorowidze spraw majątkowych sygn 1-91 Liczba jednostek w zespole: 91
Wyświetlanie 151 do 165 z 3 537 wpisów.