Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/203/0 Akta Notariusza Władysława Pyrkosza w Kielcach 1859-1865 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-7, repertorium i skorowidz sygn 8, kontrola treści i stempla sygn 9 Liczba jednostek w zespole: 9
21/204/0 Akta Notariusza Stanisława Makowskiego w Kielcach 1865-1879 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-13, repertoria sygn 14-15, 17-18, skorowidz sygn 16 Liczba jednostek w zespole: 18
21/205/0 Akta Notariusza Grzegorza Juszczyńskiego w Kielcach 1869-1876 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-10, repertoria 11-12 (patrz not. Mieszkowski sygn 52), skorowidz (patrz not. Mieszkowski sygn 53) Liczba jednostek w zespole: 12
21/206/0 Akta Notariusza Konstantego Holewińskiego w Kielcach 1872-1879 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-15, repertoria sygn 16-17, korespondencja z władzami sygn 18 rozporządzenie dot. notariatu sygn 19 Liczba jednostek w zespole: 19
21/207/0 Akta Notariusza Tomasza Batogowskiego w Kielcach 1876 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1, repertorium sygn 2, skorowidz sygn 3 księga rejestru sygn 4 Liczba jednostek w zespole: 4
21/208/0 Akta Notariusza Ludwika Krzyszkowskiego w Kielcach 1876-1887 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-12, repertoria sygn 13-24, skorowidze sygn 25-36, 49 rejestr hipoteczny sygn 37-48 Liczba jednostek w zespole: 49
21/209/0 Akta Notariusza Maksymiliana Gidlewskiego w Kielcach 1877-1892 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-31, repertoria sygn 32-47 , skorowidze sygn 48-57 dziennik sygn 58, rejestr opłat sygn 39 Liczba jednostek w zespole: 59
21/210/0 Akta Notariusza Mieczysława Halika w Kielcach 1879-1915 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-36, repertoria sygn 37-72, skorowidze sygn 73-80 rejestr hipoteczny sygn 81-112, dokumenty kontroli sygn 113 dziennik pism wchodzących i wychodzacych sygn 114, ksiega opłat sygn 115 Liczba jednostek w zespole: 115
21/211/0 Akta Notariusza Mariana Tafiłowskiego w Kielcach 1880-1882 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-3, repertorium sygn 4, skorowidz sygn 5, rejestr hipoteczny i dokumenty kancelaryjne sygn 5 Liczba jednostek w zespole: 5
21/212/0 Akta Notariusza Karola Frycza w Kielcach 1882-1910 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-30 (w sygn 30 również not. Tafiłowski), repertoria sygn 31-53, skorowidze sygn 54-62 rejestr hipoteczny sygn 63-92, zawiadomienia sygn. 93 Liczba jednostek w zespole: 94
21/213/0 Akta Notariusza Józefa Redycha w Kielcach 1888-1909 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-22, repertoria sygn 23-44, skorowidze sygn 45-55 rejestr hipoteczny sygn 56-77 Liczba jednostek w zespole: 77
21/214/0 Akta Notariusza Stanisława Możdżeńskiego w Kielcach 1892-1905 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-58, repertoria sygn 59-72, skorowidze sygn. 73-86 dziennik pism wchodzących sygn 87, księga roz.... sygn 88 księga czynności notarialnych sygn 89-korespondencja 90 Liczba jednostek w zespole: 90
21/215/0 Akta Notariusza Piotra Borkowskiego w Kielcach 1906-1915, 1918-1947 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-46, 72-161, repertoria sygn 47-56 , 162-188, skorowidze sygn 57-65, 189-209, rejestr pism wchodzacych i wychodzacych sygn 66-70 księga podatków sygn 71 Liczba jednostek w zespole: 209
21/216/0 Akta Notariusza Wacława Janiszowskiego w Kielcach 1909-1915, 1918-1939, 1945-1946 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-6 , 34-77, repertoria sygn 7-17 , 78-130, skorowidze 18-20 , 131-151, rejestr hipoteczny sygn 21-26 dziennik pism wchodzacych i wychodzacych sygn 27-29, 33, 152, korespondencja sygn 30 repertorium wekslowe sygn 31-33 Liczba jednostek w zespole: 152
21/217/0 Akta Notariusza Zygmunta Ślaskiego w Kielcach 1910-1914 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-5, repertoria sygn 6-10, skorowidze 11-14 rejestr hipoteczny sygn 15-19 Liczba jednostek w zespole: 19
Wyświetlanie 211 do 225 z 3 537 wpisów.